Case Study takmičenje
Навигација
Пријава на сајт
Kontakt QR Code

Predavanje na temu: Politika zaštite konkurencije u Republici Srbiji

Dana 05.05.2017. godine, održaće se predavanje na temu: Politika zaštite konkurencije u Republici Srbiji. Predavanje će održati dr Siniša Milošević Glavni ekonomista (Rukovodilac sektora za ekonomske analize) Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije. Predavanje će se održati u Svečanoj sali Ekonomskog fakulteta (E-5) sa početkom u 10 časova. Pozivamo sve zainteresovane studente, nastavnike i saradnike Fakulteta da prisustvuju zanimljivom predavanju eminentnog stručnjaka iz oblasti primene ekonomske analize u sferi zaštite konkurencije.

 

Rukovodstvo Fakulteta

Naučni časopis Ekonomski horizonti 19 (1) 2017


Upravo je publikovana Sveska 1 Volumen 19 naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 1 sadrži: Uvodnik, jedan izvorni naučni i tri pregledna članka, prethodno saopštenje i prikaz naučnog Skupa.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 1, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na sajtu Časopisa: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

 

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrović

Kragujevac
28. april 2017.

Potpisan Protokol o saradnji između Ekonomskog fakulteta i AIK BANKE a.d. Beograd

U ponedeljak, 24.04.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu potpisan je Protokol o saradnji izmedju Ekonomskog fakulteta i AIK BANKE a.d. Beograd. Ovim Protokolom utvrđene su osnove za međusobnu saradnju, s obzirom da Fakultet i Banka imaju zajedničke interese i vrednosti u oblasti razvoja studenata i svojih poslovnih aktivnosti.

Potpisnici  Protokola obavezali su se na ostvarivanje partnerskih odnosa u sledećim oblastima:

  • Organizovanje gostujućih predavanja i prezentacija od strane delegiranih članova Banke;
  • Realizacija zajedničkih radionica i saradnja sa studentima i  studentskim organizacijama;
  • Formiranje programa studentskih praksi, praćenja rada studenata i formiranje programa zapošljavanja u skladu sa mogućnostima i poslovnim aktivnostima Banke;
  • Dobijanje preporuka iz baze podataka sa biografijama diplomaca, apsolvenata i studenata četvrte godine u saradnji sa Centrom za saradnju sa privredom;
  • Oglašavanje otvorenih radnih mesta u Banci putem studentskog portala, kao i putem postera istaknutim na vidnim mestima na Fakultetu;

  • Sponzorstva i doniranje projekata Fakulteta. 

Održano je takmičenje računovođa „Obračun 2017“

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u subotu 22. aprila 2017. godine uspešno je realizovano  takmičenje mladih računovođa "Obračun 2017".  Na takmičenju je učestvovalo 7 timova studenata računovodstva sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i 1 tim sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odlukom žirija, nagrade na takmičenju su osvojili sledeći timovi:

1. prvu nagradu, stručnu praksu u preduzeću Prizma d.o.o. Kragujevac i robne nagrade istog preduzeća, novčanu nagradu Saveza računovođa i revizora Srbije od 30.000 dinara i robnu nagradu preduzeća Metalac a.d. Gornji Milanovac, osvojio je tim “Stav”;

2. drugu nagradu, stručnu praksu u Societe Generale banci, novčanu nagradu Saveza računovođa i revizora Srbije od 20.000 dinara i robnu nagradu preduzeća Metalac a.d. Gornji Milanovac,  osvojio je tim “Bilans znanja”;

3. treću nagradu, stručnu literaturu preduzeća Milanović Inženjering d.o.o. Kragujevac, novčanu nagradu Saveza računovođa i revizora Srbije od 10.000 dinara i robnu nagradu preduzeća Metalac a.d. Gornji Milanovac, osvojio je tim “Sinergija”.

Takmičenje je organizovao studentski Klub za računovodstvo i poslovne finansije “Aktiva” u saradnji sa nastavnicima i saradnicima sa Katedre za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, uz podršku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Direktor Instituta ekonomskih nauka u poseti Ekonomskom fakultetu

U ponedeljak, 10. aprila 2017. godine, direktor Instituta ekonomskih nauka iz Beograda dr Jovan Zubović posetio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. U razgovoru sa rukovodstvom Fakulteta analiziran je dosadašnji nivo saradnje, a istaknute su i  mogućnosti za dinamičnijim i svestranijim oblicima saradnje, izmedju ove dve institucije, u narednom periodu.

Naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održan je, 6. aprila 2017, šesnaesti naučni skup pod nazivom Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije. Organizator Naučnog skupa bio je Ekonomski fakultet u Kragujevcu, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije. Na Naučnom skupu, koji je otvorio prof. dr Petar Veselinović, dekan Fakulteta, podneta su četiru uvodna referata, i od strane tridesetsedam učesnika saopšten je dvadesetjedan referat.

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU I FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA (FON) UNIVERZITETA U BEOGRADU

U ponedeljak, 27.03.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu potpisan je Ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta i FON-a (Fakulteta organizacionih nauka) iz Beograda. Ugovor su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Petar Veselinović i dekan FON-a prof. dr Milija Suknović.

Ugovor o saradnji predstavlja ključni dokument u otpočinjanju strateške saradnje između ove dve visokoškolske institucije. 

Ugovorne strane su se obavezale da neposrednu saradnju u oblasti nastavno-naučnih aktivnosti ostvaruju kroz:

  1. obostrano prenošenje stručnih i naučnih znanja i veština u daljem razvoju i unapređenju osnovnih akademskih studija;
  2. obostrano prenošenje stručnih i naučnih znanja i veština u daljem razvoju i unapređenju master akademskih studija;
  3. zajedničko učešće i podršku u naučnim i istraživačkim projektima u zemlji i inostranstvu;
  4. razmenu nastavnog osoblja, načnih i istraživačkih dostignuća.

Značajan segment saradnje izmedju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu biće posvećen poboljšavanju studentskog standarda i kvaliteta studijskih programa.

Dodeljena Plaketa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu dobio je Plaketu za dugoročnu, obostrano uspešnu saradnju, na svečanosti upriličenoj povodom obeležavanja 80 godina postojanja i rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Plaketu je dekanu, prof. dr Petru Veselinoviću, uručio dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Branislav Boričić.

 

Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, zajedno sa Savezom ekonomista Srbije, organizuje tradicionalni, XVI po redu, naučni skup pod nazivom Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije.

Termin održavanja Naučnog skupa je 6. april 2017. godine, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Naučni skup biće održan u Sali za sednice, sa početkom u 10,oo sati.

Pozivate se da prisustvujete Naučnom skupu i da učestvujete u njegovom radu.

Program rada možete preuzeti ovde

Predsednik Programskog odbora
Vlastimir Leković

Potpisan ugovor o saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu započinje saradnju sa kompanijom „DUNAV OSIGURANJE“ a.d.o, Beograd, u okviru koje će studentima Ekonomskog fakulteta biti omogućeno obavljanje prakse u ovoj kompaniji.

Između Ekonomskog fakulteta i kompanije „DUNAV OSIGURANJE“ potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji za obavljanje stručne prakse, i to za period trajanja školske 2016/2017. i školske 2017/2018. godine. Kompanija može zainteresovanim studentima obezbediti stručnu praksu za poslove iz sledećih oblasti: osiguranje, finansije, ljudski resursi, naknada štete, informatika, kancelarijsko poslovanje.

Pretraživanje/Search
55 godina Fakulteta
Naučni časopis
Projekti Fakulteta
Naučne konferencije
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
55 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU