Kontakt

Ekonomski fakultet

Ðure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Srbija

žiro račun: 840 - 570666 - 83

PIB: 101578837, mat.br. 07151322

tel: +381 (0) 34 303 500 | fax: +381 (0) 34 303 516 | e-mail: ekfak@kg.ac.rs

tel: +381 (0) 34 303 502 | fax: +381 (0) 34 303 516 | e-mail: ekfak@kg.ac.rs

Rukovodilac službe - Blaža Mitrović | dipl. ecc

tel: +38134303513
fax: +38134303516
e-mail: blazza@kg.ac.rs
broj kabineta: D 12/4

 

Osnovne akademske studije

Rasporedi, ispiti, uverenja, potvrde (šalter):

Snežana Ivanović
Ivana Galjak
Milorad Stamenić
Igor Milanović

034/303-500 lokal 141

Diplomski i završni radovi:

Slavica Lagator

034/303-515

 

Master akademske studije

Dragana Dimitrijević
ddimitrijevic@kg.ac.rs
tel. 034/303-597

 

Doktorske akademske studije

Marija Janković
marija.jankovic@kg.ac.rs
tel. 034/303-514

tel: +381 (0) 34 303 511 | e-mail: javorka@kg.ac.rs

tel: +381 (0) 34 303 509 | e-mail: ekracunovodstvo@kg.ac.rs

tel: +381 (0) 34 303 510 | e-mail: sladjanas@kg.ac.rs

tel: +381 (0) 34 303 598 | e-mail: ekfak@kg.ac.rs

tel: +381 (0) 34 303 514 | e-mail: dejan@kg.ac.rs

Pošaljite pitanje ili komentar >>>

Moodle E-Learning