O fakultetu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu je akreditovana visokoškolska institucija sa tradicijom dugom više od 50 godina. Osnovan je 1960. godine kao odeljenje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a od 16. decembra 1975. godine Fakultet je postao samostalna obrazovna institucija.

Ekonomski fakultet u Kragujevcu teži da postane vodeća visokoškolska institucija u regionu, prepoznatljiva po kvalitetu nastavno – obrazovnog i naučno – istraživačkog procesa u oblasti ekonomije i menadžmenta.

Misija Ekonomskog fakulteta jeste sprovođenje obrazovne i naučno – istraživačke delatnosti u skladu sa trendovima obrazovanja u Evropi i svetu i zahtevima poslovnih subjekata uz kontinuirano inoviranje nastavnih sadržaja i primenu savremenih metoda i tehnika u edukaciji i naučno - istraživačkom radu i stalno unapređenje kvaliteta.slika1

 

Osnovni dugoročni ciljevi Fakulteta su:

  • Unapređenje kvaliteta studijskih programa,
  • Unapređenje kvaliteta naučno – istraživačkog rada,
  • Unapređenje kvaliteta rada sa studentima,
  • Unapređenje uslova rada na Fakultetu,
  • Unapređenje saradnje sa poslovnim okruženjem.

 

Danas Fakultet zapošljava 80 nastavnika i saradnika. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 8000 studenata, 133 studenta je steklo zvanje magistar ekonomskih nauka, 61 student je stekao zvanje doktor ekonomskih nauka i 65 studenata je steklo zvanje master ekonomije.

Ekonomski fakultet realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine kroz dva studijska programa:

Ekonomija sa modulima:studenti
Opšta ekonomija, Finansije, berze i bankarstvo
Poslovna ekonomija i menadžment sa modulima:
Marketing,  Računovodstvo i poslovne finansije,
Menadžment,  Turizam i hotelijerstvo.

Master akademske studije obuhvataju dva studijska programa:

Ekonomija (moduli:  Opšta ekonomija, Finansije, berze i bankarstvo)
Poslovna ekonomija i menadžment (moduli: Marketing, Računovodstvo i poslovne finansije, Menadžment,  Turizam i hotelijerstvo, Elektronsko poslovanje).

Doktorske akademske studije se realizuju kroz jedan studijski program Ekonomija sa tri modula: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem i Računovodstvo i poslovne finansije.

Moodle E-Learning