FINanacial management, Accounting and Controlling in public administration


U Beogradu je, 24-25.11.2016. godine, održan prvi sastanak u vezi sa projektom "FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration/FINAC", u čijoj realizaciji učestvuje Univerzitet u Kragujevcu. Projekat finansira Erazmus+ program,  u okviru Klјučne aktivnosti 2: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. Projekat ima za cilј razvoj nastavnih planova univerziteta uklјučenih u projekat u domenu finansijskog upravlјanja, računovodstva i kontrolinga u javnoj upravi. S tim u vezi je predviđen razvoj novog master programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu do 2018. godine i upis prve generacije studenata u akademskoj 2018/19. Više o projektu možete pročitati na http://www.finac.org.rs/site/index. Na prvom sastanku su utvrđeni cilјevi, finansijski i pravni aspekti, menadžment i komiteti, plan istraživanja i plan obezbeđenja kvaliteta projekta.

Moodle E-Learning