MATERIJALI ZA NASTAVU - Diplomske akademske studije MASTER

Kvantitativna analiza u marketingu

Politika deviznog kursa i platni bilans - Ispitna pitanja

Elektronski sistemi plaćanja

Specijalni bilansi

Upavljanje rizicima finansijskih institucija

Finansijsko prestukturiranje preduzeća

Upravljanje kanalima distribucije 

 

Korporativno upravljanje - Uputstvo za pisanje pristupnih radova (.docx)

Konsolidovani bilansi - Ispitna pitanja (.pdf)

Upravljanje performansama preduzeća - SPISAK ISPITNIH PITANJA (.pdf)

Prestukturiranje preduzeća - Spisak tema za pristupne radove (.pdf)

Monetarni sistem EU - Ispitna pitanja (.pdf)

Marketing menadžment - Ispitna pitanja (.pdf)

 

Moodle E-Learning