DRUGI UPISNI ROK NA EKONOMSKOM FAKULTETU U KRAGUJEVCU

Ekonomski fakultet u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis u prvu godinu OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA, za nepopunjena mesta u prvom upisnom roku šk. 2017/2018. godine.

Konkurs možete pogledati ovde

Upis u drugom roku uz priznavanje položenih prijemnih ispita

Obaveštavamo sve kandidate koji su položili prijemni ispit, a nisu se upisali  na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu ili ekonomske fakultete svih državnih univerziteta u Republici Srbiji, da, u drugom upisnom roku (septembar 2017. godine), mogu da se upišu na studijske programe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, uz priznavanje već  položenog prijemnog ispita.

Pomeranje crte za upis na osnovne akademske studije

Obaveštenje možete pogledati ovde

Konačne rang liste za upis studenata - prvi upisni rok 2017.

Konačne rang liste za upis studenta na prvu godinu osnovnih studija za školsku 2017/2018. godinu (prvi upisni rok)

.Ovde možete videti Rokove i potrebnu dokumentaciju za upis

 

Preliminarne rang liste za upis studenata - prvi upisni rok 2017

Preliminarne rang liste za upis studenta na prvu godinu osnovnih studija za školsku 2017/2018. godinu (prvi upisni rok)

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, školske 2017/2018. godine

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, školske 2017/2018. godine.

Sa brojem raspoloživih mesta,  uslovima upisa, važnim datumima i konkursnom dokumentacijom možete se upoznati ovde.

 

Poseta delegacije Ekonomskog univerziteta iz Krakova

U sredu, 7. Juna 2017. godine, Ekonomski fakultet u Kragujevcu posetili su predstavnici Ekonomskog univerziteta u Krakovu, predvođeni prof. dr Pavelom Lulom i prof. dr Tomašom Rojekom.

Susret sa dekanom Fakulteta i njegovim saradnicima iskorišćen je za dogovor o daljim pravcima akademske saradnje ove dve visokoškolske institucije, u cilju nastavka i unapređenja programa mobilnosti nastavnika i studenata, kao i zajedničkih naučnoistraživačkih aktivnosti.

Letnje stručne prakse za studente

U utorak, 13. juna 2017. godine, sa početkom u 14 časova, u rektoratu Univerziteta u Kragujevcu (u sali Senata) biće održana prezentacija programa studentskih stručnih praksi.

Zainteresovanim studentima će biti predstavljen program Studentske letnje stručne prakse Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca; Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac i Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac.

Takođe, studentima će biti predstavljen i program Prakse za studente sa invaliditetom u okviru Erazmus+ programa.

Zaključen Sporazum o saradnji između EKONOMSKOG FAKULTETA i SOCIETE GENERALE Banke a.d. Beograd

U petak 02.06.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaključen je Sporazum o saradnji izmedju Ekonomskog fakulteta i Societe Generale Banke a.d. Beograd. Ovim Sporazumom utvrđene su osnove za međusobnu saradnju, s obzirom da Fakultet i Banka imaju zajedničke interese i vrednosti u oblasti razvoja studenata i svojih poslovnih aktivnosti.

Zaključivanjem ovog sporazuma zvanično je uspostavljeno partnerstvo strana potpisnica u sprovođenju sledećih oblika saradnje:

 • organizovanje programa studentskih praksi  za studentske na osnovnim akademskim studijama i na master akademskim studijama;
 • gostujuća  predavanja poslovnih rukovodilaca i stručnjaka Banke, kao podrška nastavi na Fakultetu u skladu sa mogućnostima Banke;
 • beneficije za zaposlene Banke za akademsko usavršavanje na akademskim programima Fakulteta, kao i organizacija obuka za zaposlene u Banci;
 • zajednička promocija obrazovnih profila iz oblasti bankarstva i finansijskih usluga.

Strane sporazuma su saglasne da se predmet poslovne saradnje, utvrdjen ovim Sporazumom može proširiti i drugim oblicima saradnje.

 

Potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između EKONOMSKOG FAKULTETA i kompanije COMTRADE Solutions Engineering d.o.o. Beograd

U petak, 26.05.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji izmedju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i kompanije COMTRADE Solutions Engineering d.o.o. Beograd.

Ugovorom su utvrđene  osnove za međusobnu saradnju, s obzirom da Fakultet i kompanija COMTRADE Solutions Engineering d.o.o. Beograd imaju zajedničke interese  u oblasti razvoja  studenata i svojih poslovnih aktivnosti. Ključni ciljevi saradnje odnosiće se na:

 • profesionalnu praksu studenata Fakulteta koja će se, bez naknade, obavljati u kompaniji COMTRADE,
 • stipendiranje studenata čiji je stručni profil i kvalitet od interesa za buduće poslovanje kompanije COMTRADE,
 • zajednički rad na projektima sa privredom, od obostranog interesa, a sa ciljem sticanja dohotka,
 • zajedničko prijavljivanje i rad na projektima koje finansira nadležno Ministarstvo nauke i/ili međunarodne institucije, a u skladu sa projektnim uslovima,
 • unapređenje uslova za održavanje nastave i obavljanje istraživanja kroz donacije kompanije COMTRADE  Fakultetu,
 • efikasnije i racionalnije korišćenje raspoloživih kapaciteta i kadrova ugovornih strana i neprestano i organizovano unapređivanje istih,
 • povezivanje aktivnosti ugovornih strana u skladnu celinu koja će obezbediti da obe strane budu kvalitetno i pravovremeno informisane o savremenim dostignućima u oblastima od obostranog stručnog i naučnog interesa,
 • organizovanja i sprovođenja stručnog usavršavanja profesora i nastavnog osoblja Fakulteta na kursevima i seminarima koje organizuje kompanija COMTRADE i edukacija klijenata kompanije COMTRADE  u prostorijama i kabinetima i od strane zaposlenih na Fakultetu,
 • sponzorisanje specijalizovanih kurseva, radionica, takmičenja i ostalih edukativnih događaja, čiji je cilj razvoj kadrova od interesa za buduće poslovanje kompanije COMTRADE.
Pretraživanje/Search
55 godina Fakulteta
Naučni časopis
Projekti Fakulteta
Naučne konferencije
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
55 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU