Saradnja grada Kragujevca sa Fakultetom

Dana 23.01.2017. godine, na inicijativu gradonačelnika Kragujevca, gospodina Radomira Nikolića, održan je sastanak gradonačelnika sa prodekanima i dekanom Ekonomskog fakulteta, prof. Petrom Veselinovićem, na kojem su dogovoreni konkretni oblici saradnje grada i Fakulteta kao partnera.
 
O modalitetima saradnje, pre svega, o projektima iz oblasti koje tangiraju ekonomski razvoj i finansiranje lokalne samouprave u narednom periodu biće potpisan protokol o saradnji.
 
To će svakako stvoriti prostor za veće angažovanje nastavnika i saradnika Fakulteta, kao i studentske populacije na svim nivoima studija.
 


Moodle E-Learning