Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, zajedno sa Savezom ekonomista Srbije, organizuje tradicionalni, XVI po redu, naučni skup pod nazivom Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije.

Termin održavanja Naučnog skupa je 6. april 2017. godine, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Naučni skup biće održan u Sali za sednice, sa početkom u 10,oo sati.

Pozivate se da prisustvujete Naučnom skupu i da učestvujete u njegovom radu.

Program rada možete preuzeti ovde

Predsednik Programskog odbora
Vlastimir Leković

Moodle E-Learning