Stipendije i Konkursi
Навигација
Пријава на сајт
Kontakt QR Code

Informacije o poduženju rokova za studente upisane 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dana 13.10.2017. godine je doneo Odluku da se:

1. Studentima osnovnih akademskih studija upisanim 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine koji su položili sve ispite po upisanom studijskom programu, zaključno sa Oktobarskim II ispitnim rokom tekuće godine, odobrava odbrana završnog rada do 31.10.2017. godine, bez obaveze upisa na akreditovane studijske programe iz 2009. godine

2. Studentima osnovnih akademskih studija upisanim 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine, koji nisu položili sve ispite po upisanom studijskom programu, imaju pravo polaganja ispita u drugom terminu Oktobarskog II ispitnog roka tekuće godine, prema uslovima definisanim Odlukom NNV 3030/02 od 11.10.2017. godine bez obaveze upisa na akreditovane studijsk programe iz 2009. godine.

3. Studentima osnovnih akademskih studija upisanim 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine, koji u drugom terminu Oktobarskog II ispitnog roka steknu uslov za pristupanje odbrani završnog rada, odobrava se odbrana završnog rada do 31.10.2017. godine, bez obaveze upisa na akreditovane studijske programe iz 2009. godine.

Odluku možete videti ovde.

DRUGI TERMIN ISPITNOG ROKA OKTOBAR 2

Studentima osnovnih akademskih studija, ODOBRAVA SE drugi termin za polaganje ispita u ispitnom roku oktobarski II u tekućoj godini.
U drugom terminu za polaganje ispita u ispitnom roku oktobarski II, studenti mogu, naknadnom prijavom, prijaviti odnosno polagati ispit samo iz jednog nastavnog predmeta.
Studenti koji će polagati ispite u navedenom terminu, dokumentaciju za upis naredne godine mogu podneti od 23. do 25. oktobra.
Prijavljivanje ispita će se obaviti u periodu 12-17.10.2017. godine. Ispiti će se održati u periodu 20-22.10.2017. godine.
Prijava ispita se vrši po modelu naknadne prijave ispita (ispitne prijave se predaju u studenstkoj službi).
 

Upis u narednu godinu studija

Svečani prijem 58. generacije studenata prve godine osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

U ponedeljak, 02. oktobra 2017. godine  na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održana je svečanost povodom početka studija 58 generacije  prve godine studenata osnovnih akademskih studija.

U prepunom amfiteatru prof. dr Ilija  Rosić, studentima su se, pored Dekana Fakulteta prof. dr Petra Veselinovića, obratili Prorektor Univerziteta u Kragujevcu akademik Radovan Vukadinović, Zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović, Regionalni direktor Vojvodjanske banke Aleksandar Milovanović i Predsednik Studentskog parlamenta Ognjen Obradović.

Poseban ton svečanosti dalo je prisustvo fudbalera i stručnog štaba prvaka Srbije u futsalu KMF Ekonomac.

Upis na doktorske studije

Poziv za prijavljivanje - obuka za knjigovođe

Pozivamo vas da se prijavite za program obuke za knjigovođe, koji obuhvata teorijsko-praktičnu obuku na Fakultetu u trajanju od 8 dana i dvomesečnu plaćenu praksu u knjigovodstvenim agencijama. Motivaciono pismo (do 500 reči) i biografiju slati do 23.10.2017. na e-mail: mtodorovic@kg.ac.rs

Detaljnije informacije možete pročitati ovde

Poseta delegacije Ekonomskog fakulteta Univerzitetu Guljelmo Markoni u Rimu

U vezi sa realizacijom projekta "Razvoj nastavnih planova finansijskog upravljanja, računovodstva i kontrolinga sa ciljem izgradnje kapaciteta javne uprave" (FINancial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration / FINAC), delegacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu je u periodu od 26. do 30. septembra bila u studijskoj poseti Univerzitetu Guljelmo Markoni (Guglielmo Marconi University) u Rimu. Poseta je za cilj imala razmatranje dosadašnjih i budućih aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta, analizu potreba javne uprave u Srbiji, kao i razmatranje iskustava javne uprave u Italiji. Zahvaljujući projektu, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu je planirano da 2018. godine počne nastava na novom studijskom programu master studija, koji će za cilj imati razvoj znanja u oblasti finansijskog menadžmenta javne uprave. Više o projektu možete saznati na linku http://www.finac.org.rs/site/index

Održana debata Investicije i ulaganja u Srbiji – šta nedostaje?

Danas  je, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbijii i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održana debata Investicije i ulaganja u Srbiji – šta nedostaje? Učešće u debati uzelo je preko 70 učesnika iz redova profesora i studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, članova Društva ekonomista Kragujevca, uglednih privrednika i bankara, predstavnika Odbora za finansije Skupštine Republike Srbije i predstavnika organa lokalne samouprave. Uvodničari  u debati bili su:

  • Prof. dr Mihailo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji,
  • Miša Brkić, novinar i
  • Doc. dr Marko Slavković, prodekanom za nauku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Učesnici debate složili su se da je Republika Srbija puno uradila u privlačenju, pre svega, stranih direktnih investicija, ali da ima još puno prostora na tom području. To se naročito odnosi na mogućnost poboljšavanja poslovnog ambijenta i funkcionisanja institucija pravne države. Zajednički imenitelj svih učesnika u debati odnosio se na pasivnu poziciju domaćih investitora kojima, u praksi, nije pružena ista šansa kao stranim investitorima. Ne postoji zemlja u svetu koja se razvila samo na podsticanju stranih investitora, zaključeno je na kraju debate. 

Predavanja u zimskom semestru

Predavanja u zimskom semestru školske 2017/2018. godine, na svim godinama osnovnih akademskih studija, počinju u utorak, 03. oktobra, a vežbe u ponedeljak, 09. oktobra 2017. godine, prema rasporedu časova koji će biti objavljen u sredu, 27. sempembra 2017. godine.

RUKOVODSTVO FAKULTETA

Softver za kalkulaciju školarine prilikom obnove upisa

Uputstvo za korišćenje softvera za kalkulaciju školarine

Nakon otvaranja ODGOVARAJUĆEG fajla za UPIS ili OBNOVU GODINE, BUDžET ili
SAMOFINANSIRANjE, neophodno je prvo dozvoliti upotrebu makroa (klik na dugme
Options, pa Enable this content).

Nakon toga odabrati željeni studijski program (KOD OBNOVE I GODINE) ili modul
(KOD UPISA/OBNOVE II ili III GODINE) u donjem delu ekrana (Sheet-a), a onda
čekirati željene predmete pritiskom na kvadratić pored naziva predmeta
(pritiskom na kvadratić na vrhu pored teksta PREDMET u okviru odgovarajuće
godine vrši se istovremena selekcija ili deselekcija svih predmeta na toj godini
studija).
Posle svakog čekiranja softver automatski izračunava ukupan broj
ESPB i ukupnu cenu školarine, kao i broj rata sa pripadajućim iznosima.

Postoje dve vrednosti ESPB. Niža cena ESPB važi u slučaju da je predmet koji se
prenosi u narednu školsku godinu prethodne školske godine pohađan, ali nije i
položen.

Samofinansiranje:

I godine - OBNOVA - Kalkulacija školarine

II godine - UPIS - Kalkulacija školarine

II godine - OBNOVA - Kalkulacija školarine

III godine - UPIS - Kalkulacija školarine


 

Budžet:

II godine - UPIS - Kalkulacija školarine

III godine - UPIS - Kalkulacija školarine

 

 

Pretraživanje/Search
Naučni časopis
Moodle E-Learning
55 godina Fakulteta
Znanjem do posla

Novi poslovi za mlade knjigovođe

Projekti Fakulteta

Naučne konferencije
Case Study takmičenje
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook