Katedra za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije

- šef katedre -

Dr Predrag Stančić, redovni profesor

Dr Predrag Stančić Redovni profesor
Dr Dragan Stojanović Vanredni profesor
Dr Snežana Ljubisavljević Vanredni profesor
Dr Vesna Janjić Vanredni profesor
Dr Jasmina Bogićević Vanredni profesor
Dr Biljana Jovković Vanredni profesor
Dr Vladimir Obradović Vanredni profesor
Dr Mirjana Todorović Docent
Dr Dragomir Dimitrijević Docent
Dr Milan Čupić Docent
Dr Vladimir Stančić Docent
Nemanja Karapavlović Asistent
Moodle E-Learning