Modul Elektronsko poslovanje - 2014

 
Š
Naziv predmeta
S
Status predmeta
Časovi aktivne nastave
Ostali časovi
ESPB
 
 
 
 
 
P
V
SIR
DON
 
 
1
MSI103
Elektronska trgovina
I
OZ
2
2
4
0
1
8
2
MSI101
Menadžment informacioni sistemi
I
OZ
2
2
4
0
1
8
3
MFI102
Elektronski sistemi plaćanja
I
OZ
2
2
4
0
1
8
4
I1M05
Izborni predmet 1
I
IB
2
2
4
0
1
8
5
I2M05
Izborni predmet 2
II
IB
2
2
4
0
1
8
 
 
Predmet izbornog bloka 1
 
 
 
 
 
 
 
 
4a
MSI107
Primenjena statistika
I
IB
2
2
4
0
1
8
4b
MFI108
Upravljanje rizicima finansijskih institucija
I
IB
2
2
4
0
1
8
4v
MMP112
Kvantitativna analiza u marketingu
I
IB
2
2
4
0
1
8
 
 
Predmet izbornog bloka 2
 
 
 
 
 
 
 
 
5a
MSI102
Kvantitativne metode i modeli u ekonomiji
II
IB
2
2
4
0
1
8
5b
MFI105
Finansijski derivati
II
IB
2
2
4
0
1
8
5v
MSI106
Poslovna inteligencija
II
IB
2
2
4
0
1
8
 
 
 
 
M3PM405
Master rad
 
 
 
20
Ukupno ESPB
60

 

Moodle E-Learning