Potpisan ugovor o saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu započinje saradnju sa kompanijom „DUNAV OSIGURANJE“ a.d.o, Beograd, u okviru koje će studentima Ekonomskog fakulteta biti omogućeno obavljanje prakse u ovoj kompaniji.

Između Ekonomskog fakulteta i kompanije „DUNAV OSIGURANJE“ potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji za obavljanje stručne prakse, i to za period trajanja školske 2016/2017. i školske 2017/2018. godine. Kompanija može zainteresovanim studentima obezbediti stručnu praksu za poslove iz sledećih oblasti: osiguranje, finansije, ljudski resursi, naknada štete, informatika, kancelarijsko poslovanje.

Moodle E-Learning