Preliminarne rang liste za upis studenata - prvi upisni rok 2017

Preliminarne rang liste za upis studenta na prvu godinu osnovnih studija za školsku 2017/2018. godinu (prvi upisni rok)

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, školske 2017/2018. godine

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, školske 2017/2018. godine.

Sa brojem raspoloživih mesta,  uslovima upisa, važnim datumima i konkursnom dokumentacijom možete se upoznati ovde.

 

Poseta delegacije Ekonomskog univerziteta iz Krakova

U sredu, 7. Juna 2017. godine, Ekonomski fakultet u Kragujevcu posetili su predstavnici Ekonomskog univerziteta u Krakovu, predvođeni prof. dr Pavelom Lulom i prof. dr Tomašom Rojekom.

Susret sa dekanom Fakulteta i njegovim saradnicima iskorišćen je za dogovor o daljim pravcima akademske saradnje ove dve visokoškolske institucije, u cilju nastavka i unapređenja programa mobilnosti nastavnika i studenata, kao i zajedničkih naučnoistraživačkih aktivnosti.

Letnje stručne prakse za studente

U utorak, 13. juna 2017. godine, sa početkom u 14 časova, u rektoratu Univerziteta u Kragujevcu (u sali Senata) biće održana prezentacija programa studentskih stručnih praksi.

Zainteresovanim studentima će biti predstavljen program Studentske letnje stručne prakse Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca; Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac i Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac.

Takođe, studentima će biti predstavljen i program Prakse za studente sa invaliditetom u okviru Erazmus+ programa.

Zaključen Sporazum o saradnji između EKONOMSKOG FAKULTETA i SOCIETE GENERALE Banke a.d. Beograd

U petak 02.06.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaključen je Sporazum o saradnji izmedju Ekonomskog fakulteta i Societe Generale Banke a.d. Beograd. Ovim Sporazumom utvrđene su osnove za međusobnu saradnju, s obzirom da Fakultet i Banka imaju zajedničke interese i vrednosti u oblasti razvoja studenata i svojih poslovnih aktivnosti.

Zaključivanjem ovog sporazuma zvanično je uspostavljeno partnerstvo strana potpisnica u sprovođenju sledećih oblika saradnje:

 • organizovanje programa studentskih praksi  za studentske na osnovnim akademskim studijama i na master akademskim studijama;
 • gostujuća  predavanja poslovnih rukovodilaca i stručnjaka Banke, kao podrška nastavi na Fakultetu u skladu sa mogućnostima Banke;
 • beneficije za zaposlene Banke za akademsko usavršavanje na akademskim programima Fakulteta, kao i organizacija obuka za zaposlene u Banci;
 • zajednička promocija obrazovnih profila iz oblasti bankarstva i finansijskih usluga.

Strane sporazuma su saglasne da se predmet poslovne saradnje, utvrdjen ovim Sporazumom može proširiti i drugim oblicima saradnje.

 

Potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između EKONOMSKOG FAKULTETA i kompanije COMTRADE Solutions Engineering d.o.o. Beograd

U petak, 26.05.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji izmedju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i kompanije COMTRADE Solutions Engineering d.o.o. Beograd.

Ugovorom su utvrđene  osnove za međusobnu saradnju, s obzirom da Fakultet i kompanija COMTRADE Solutions Engineering d.o.o. Beograd imaju zajedničke interese  u oblasti razvoja  studenata i svojih poslovnih aktivnosti. Ključni ciljevi saradnje odnosiće se na:

 • profesionalnu praksu studenata Fakulteta koja će se, bez naknade, obavljati u kompaniji COMTRADE,
 • stipendiranje studenata čiji je stručni profil i kvalitet od interesa za buduće poslovanje kompanije COMTRADE,
 • zajednički rad na projektima sa privredom, od obostranog interesa, a sa ciljem sticanja dohotka,
 • zajedničko prijavljivanje i rad na projektima koje finansira nadležno Ministarstvo nauke i/ili međunarodne institucije, a u skladu sa projektnim uslovima,
 • unapređenje uslova za održavanje nastave i obavljanje istraživanja kroz donacije kompanije COMTRADE  Fakultetu,
 • efikasnije i racionalnije korišćenje raspoloživih kapaciteta i kadrova ugovornih strana i neprestano i organizovano unapređivanje istih,
 • povezivanje aktivnosti ugovornih strana u skladnu celinu koja će obezbediti da obe strane budu kvalitetno i pravovremeno informisane o savremenim dostignućima u oblastima od obostranog stručnog i naučnog interesa,
 • organizovanja i sprovođenja stručnog usavršavanja profesora i nastavnog osoblja Fakulteta na kursevima i seminarima koje organizuje kompanija COMTRADE i edukacija klijenata kompanije COMTRADE  u prostorijama i kabinetima i od strane zaposlenih na Fakultetu,
 • sponzorisanje specijalizovanih kurseva, radionica, takmičenja i ostalih edukativnih događaja, čiji je cilj razvoj kadrova od interesa za buduće poslovanje kompanije COMTRADE.

Prvo mesto za studente Ekonomskog fakulteta na Ekonomijadi i Menadžerijadi 2017

Studenti Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu osvojili prvo mesto u generalnom plasmanu Ekonomijade i Menadžerijade 2017

Studenti Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu su od 08-12. maja 2017. godine učestvovali na studentskom tamičenju Ekonomijada & Menadžerijada, koje je održano u Albeni (Bugarska)..

Učesnici Ekonomijade & Menadžerijade su bili: Ekonomski fakultet Ljubljana, Ekonomski fakultet Subotica, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Fakultet Tehničkih nauka “Мihajlo Pupin” Zrenjanin, Ekonomski fakultet Osijek, Ekonomski fakultet Kragujevac, Ekonomski fakultet Niš, Tehnički fakultet Bor, Mašinski fakultet Niš i Ekonomski fakultet Skoplje.

U generalnom plasmanu, naši studenti su zauzeli 1. MESTO i time još jednom potvrdili da su jedni od najboljih u regionu, kako u znanju, tako i u sportu!

KAKO DA POKRENEM SOPSTVENI BIZNIS – OD IDEJE DO PROFITA

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu organizuje kurs ''Kako da pokrenem sopstveni biznis – od ideje do profita''. Kurs je namenjen mladim, ambicioznim i hrabrim ljudima koji žele da promene stvari na bolje. Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da efikasno pokrenu sopstveni biznis i inteligentno upravljaju rizikom. 

Više informacija o kursu možete videti ovde.

Obrazac za prijavu

Studenti Ekonomskog fakulteta u poseti Beogradskoj berzi i Narodnoj banci Srbije

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevca posetili su, 23. maja 2017. godine, Beogradsku berzu i pohađali Osnovni kurs o berzi, pri čemu su dobili odgovarajuće sertifikate. Istog dana, obišli su i galeriju Narodne banke Srbije i odslušali predavanje na temu Istorija nacionalnog novca. Na kraju posete ovim institucijama, prof. dr Veroljub Dugalić, Generalni sekretar udruženje banaka Srbije i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, priredio je studentima zajedničko druženje uz ručak.

Erazmus+ mobilnost za studente Ekonomskog fakulteta na D. A. Tsenov Academy of Economics

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria), studenti svih nivoa akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti u trajanju od 4 meseca (jedan semestar).

Rok za prijavu je 2.6.2017. godine.

Više detalja o konkursu, kao i proceduri prijave možete naći na linku: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1418

Pretraživanje/Search
Moodle E-Learning
Naučni časopis
55 godina Fakulteta
Znanjem do posla

Novi poslovi za mlade knjigovođe

Projekti Fakulteta

Naučne konferencije
Case Study takmičenje
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook