Svečana promocija i dodela diploma

U amfiteatru Ekonomskog fakulteta,  09.09. i 12.09.2016.godine, održana je svečana promocija i dodela diploma studentima koji su osnovne akademske studije upisali 2009. godine.

DRUGI UPISNI ROK - Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis kandidata u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 (Drugi konkursni rok). Studijski program: POSLOVNA EKONOMIJA I MENADŽMENT

Konačna rang lista za upis kandidata u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017 (Drugi konkursni rok). Studijski program: EKONOMIJA

Dokumenta potrebna za upis

Svečana promocija i dodela diploma

Dana 9. septembra 2016. godine, u 16:00, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta održaće se svečana promocija i dodela diploma studentima koji su odnovne akademske studije upisali 2009. godine.

Spisak studenata (2009)

U ponedeljak, 12. septembra 2016. godine, u 16:00, održaće se svečana promocija i dodela diploma generaciji koja je osnovne akademske studije upisala 2010. godine.

Spisak studenata (2010)

Otvoren konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u okviru Erasmus Plus programa (Univerzitat u Portu, Portugal)

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Portu studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti koja će se realizovati u letnjem semestru akademske 2016/2017. godine.

Detalje konkursa možete pogledati na linku: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1157

Otvoren konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u okviru Erasmus Plus programa (Ekonomski univerzitet u Katovicama, Poljska)

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Ekonomskim univerzitetom u Katovicama studenti osnovnih i master akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti koja će se realizovati u letnjem semestru akademske 2016/2017. godine.

Detalje konkursa možete pogledati na linku: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1156

KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE - DRUGI UPISNI ROK

Ekonomski fakultet u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis u prvu godinu OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA, za nepopunjena mesta u prvom upisnom roku šk. 2016/2017.

Detaljnije

Priznavanje prijemnog sa drugih fakulteta

Naučni časopis Ekonomski horizonti


Upravo je publikovana Sveska 2 Volumen 18 naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 2 sadrži: Uvodnik, dva izvorna naučna i tri pregledna članka, prethodno saopštenje, prikaz knjige i Zahvalnicu recenzentima rukopisa podnetih Uredništvu Časopisa tokom 2015.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 2, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na sajtu Časopisa: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

Izdavanje Ekonomskih horizonata finansijski je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odluka br. 451-03-1397/2016-02.

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrović

26. avgust 2016.

Obaveštenje o pomeranju crte za upis na teret budžeta

Konačna rang lista za upis kandidata u prvu godinu Osnovnih akademskih studija

Rang lista

Rokovi i potrebna dokumentacija za upis

KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE

Ekonomski fakultet u Kragujevcu je raspisao konkurs za upis u prvu godinu OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA, šk. 2016/2017. godine.

Detaljnije

Pretraživanje/Search
55 godina Fakulteta
Naučni časopis
Projekti Fakulteta
Naučne konferencije
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
55 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU