Prijemni ispit - predmeti

Kandidati za upis na osnovne akademske studije Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu polažu prijemni ispit koji se sastoji od dva testa iz dva predmeta po izboru kandidata od 8 nastavnih predmeta:

 • Osnovi ekonomije (Politička ekonomija),
 • Poslovna ekonomija (Ekonomika preduzeća),
 • Nacionalna ekonomija,
 • Statistika,
 • Računovodstvo,
 • Filozofija,
 • Sociologija, i
 • Matematika

Kontrolna pitanja za pripremu prijemnog ispita biće data u Informatoru koji će u elektronskoj formi biti dostupan na sajtu Fakulteta.

Važni termin u vezi prijemnog ispita:

 • Konkurisanje: 01. i 02. septembar 2014. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati;
 • Polaganje prijemnog ispita: 04. septembar 2014. godine u 10,00 sati;
 • Objavljivanje Preliminarne rang liste: najkasnije 04. septembar 2014. godine u 15,00 sati.
Moodle E-Learning