Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija ima pravo upisa lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Stranac ima pravo da se upiše u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije. Stranac se može upisati na studijske programe Fakulteta ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

Lice koje je u inostranstvu steklo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno visoko obrazovanje, pre prijavljivanja na konkurs za upis u prvu godinu studija mora da nostrifikuje svedočanstvo stečeno u inostranstvu, odnosno diplomu.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih  studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi ( maksimalno 40 bodova) i rezultata postignutog na prijemnom ispitu ( maksimalno 60 bodova ).

Ukupan broj studenata koji mogu da se upišu u prvu godinu studija određuje se javnim konkursom koji raspisuje osnivač – Vlada Republike Srbije.

Ekonomski fakultet je akreditovan za 600 studenata на osnovnim akademskim studijama (250 budžetskih i 350 samofinansirajućih).

 

Moodle E-Learning