Overa semestra, prijava ispita i anketiranje

Utvrđeni su termini za overu semestra, prijavu ispita i anketiranje studenata. Sve relevantne informacije koje se odnose na rokove za overu semestra, evidenciju školarine, anketiranje studenata, prijavljivanje ispita za Januarski ispitni rok date su u prilogu.

Prilog

Moodle E-Learning