Služba za nastavna i studentska pitanja

Rukovodilac službe - Blaža Mitrović | dipl. ecc

tel: +38134303513
fax: +38134303516
e-mail: blazza@kg.ac.rs
broj kabineta: D 12/4

Osnovne akademske studije

Rasporedi, ispiti, uverenja, potvrde (šalter):

Snežana Ivanović
Ivana Galjak
Milorad Stamenić
Igor Milanović

034/303-500 lokal 141

Diplomski i završni radovi:

Slavica Lagator

034/303-515

 

Master akademske studije

Dragana Dimitrijević
ddimitrijevic@kg.ac.rs
tel. 034/303-597

 

Doktorske akademske studije

Marija Janković
marija.jankovic@kg.ac.rs
tel. 034/303-514

Moodle E-Learning