СТУДЕНТСКИ ПОРТАЛ - УПУТСТВО

Време: 20.02.2024 10:09:43

СТУДЕНТСКИ ПОРТАЛ:
ОПШТА УПУТСТВА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

У циљу тачне и благовремене информисаности студената, све информације неопходне за ефикасно студирање (термини уписа, распореди наставе, испита, колоквијума и сва остала актуелна дешавања) могу се пронаћи на званичном сајту Економског факултета Универзитета у Крагујевцу на адреси www.ekfak.kg.ac.rs.

Посебну целину чини „Студентски портал”, за чије отварање је студент приликом уписа доставио своју е-mail адресу  Студентској служби.

Активирање налога на Студентском порталу је ОБАВЕЗНО, јер је студентски портал примарни начин за пријављивање испита, евиденције разних уплата и праћење Ваших података и активности на факултету, као што су: лични подаци, уписани семестри, историја пријаве испита, положени испити са оценама, освојени ЕСПБ бодови, уплате рата школарине, попуњавање електронског обрасца ШВ-20, попуњавање различитих анкета и др. У случају уочавања било какве нетачности у Вама доступним подацима, неопходно је благовремено обавестити Студентску службу.

 

1. ПРИСТУПАЊЕ НАЛОГУ НА СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ

Сви студенти докторских академских студија (ДАС) имају отворене налоге. Налогу се приступа са сајта Економског факултета, са једне од две могуће путање: из блока Студентски портал, тачка Портал или из главног менија: Студенти / Студентски портал. За приступ је потребно да знате своје Корисничко име и Лозинку.

Корисничко име је Ваш број индекса са словом D испред броја (D се односи на Докторске студије). Студент са бројем индекса 2017/12 ће у поље Корисничко име уписати D2017/12.

Лозинка: Сви студенти ДАС су на своје е-mail адресе већ добили информацију о томе која је њихова лозинка. Потребно је само да прочитају ту поруку и текст лозинке укуцају у поље Лозинка. Уколико сте грешком обрисали тај мејл па немате сазнање о томе која је ваша Лозинка, потребно је да кликнете на линк Заборавио сам лозинку. На ту команду софтвер аутоматски на вашу е-mail адресу шаље линк којем приступате и на којем дефинишете своју лозинку. Уколико ваша е-mail адреса није активна, потребно је да отворите нови налог код неког од провајдера и ту нову е-mail адресу пријавите Студентској служби. Након тога ћете поново кликнути на линк Заборавио сам лозинку и добити линк на којем дефинишете своју лозинку којом приступате свом налогу на Порталу.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Вашем налогу можете приступити са рачунара, таблета или мобилног телефона. Препоручујемо да користите рачунар због величине екрана. Тач скрин мобилног телефона са малим дисплејем може да доведе до тога да отварате погрешне меније или кликћете на друге чек боксове од жељених !!!

 

2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

Пријављивање полагања испита у свим испитним роковима врши се преко портала искључиво у терминима за пријаву испита који се објављују на сајту Факултета (Докторске студије - Вести).

Режимом студија је утврђено право студенту да, у два узастопна редовна испитна рока након одслушане наставе, изврши бесплатну пријаву полагања испита. За наставу из зимског семестра бесплатне пријаве су омогућене за Јануарски и Фебруарски испитни рок, а за наставу из летњег семестра бесплатне пријаве су омогућене за Мајски и Јунски испитни рок. Међутим, и када је пријављивање испита бесплатно, испити се морају пријавити, како би студент био евидентиран на Испитном записнику, чиме студент стиче право изласка на испит !

Уколико студент не положи испите у горе наведеним испитним роковима, обавезан је да, пре пријаве испита у наредним испитним роковима, уплати накнаду за полагање испита. Тек након евидентирања уплате на налогу на Студентском порталу, студент добија могућност реализације пријаве испита. Да би уплаћени износ био евидентиран на налогу конкретног студента на порталу (који ће бити потрошен приликом пријаве испита), неопходно је да се уплата адекватно шифрира.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Шифрирање се врши према "Моделу 97" који ће већ на уплатном месту сигнализирати уколико шифра није ваљана, што ће довести до смањења грешака приликом адресирања уплата. Такође, сваки студент има своју шифру, па не сме бити једноставног преписивања уплатница међу студентима !!! О начину шифрирања види Тачку 4 овог упутства.

 

3. ПЛАЋАЊЕ ШКОЛАРИНЕ

Самофинансирајући студенти су у обавези да плаћају школарину како би имали право пријављивања и полагања испита. Самофинансирајућем студенту који не измири доспеле рате до месец дана пре пријављивања испита софтверски није омогућено пријављивање испита на студентском порталу, чак и у случају да је студент благовремено уплатио накнаду за полагање испита. Да би уплаћени износ школарине био евидентиран на налогу конкретног студента на порталу, неопходно је да се уплата адекватно шифрира. О начину шифрирања види Тачку 4 овог упутства.

 

4. ШИФРИРАЊЕ УПЛАТА

Циљ шифрирања уплата јесте да се уплаћени износ евидентира на налогу конкретног студента на порталу, као и да буде доступан за реализацију конкретне намене. Због тога је изузетно важно тачно шифрирати уплату. (Евентуалне грешке се могу исправити, али предузимање тих радњи траје одређени временски перод, што може за последицу имати директну штету за студента. Нпр: ако студент погрешно шифрира уплату за пријаву испита, може доћи у ситуацију да новац за пријаву испита буде расположив тек по истеку рока за пријаву испита. У том случају, процедура рефундирања уплаћеног износа је временски захтевна, па је једини начин да се испит пријави нова уплата.)

Све уплате се реализују попуњавањем Опште уплатнице или Налога за уплату и уплатом на шалтеру поште, банке или електронским преносом средстава. Шифра уплате је кључна информација која се уписује у поље "модел и позив на број (одобрење)".

Детаљно упутство о шифрирању за сваког конкретног студента се налази на налогу на студентском порталу, у менију са леве стране, позиција: ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ. Активирањем ове команде отвара се пдф документ са сликама како конкретан студент треба да попуни Општу уплатницу за конкретну намену, а објашњење се налази и у наставку овог Упутства:

У кућицу испод речи модел треба уписати број 97, а у правоугаоно поље се уписује шифра која садржи три елемента раздвојена цртицама.

Први елемент је двоцифрени број који представља контролне цифре. Овај број генерише информациони систем по коме функционише платни промет, и то методом логаритмовања остатка шифре. Број није исти за све студенте и различит је за сваку намену уплате. То значи да сваки студент има своја 2 контролна броја и то један за уплату школарине а други за уплату накнаде за полагање испита.

Други елемент је Јединствени Идентификациони Број Студента (ЈИБС). Дакле, сваки студент има свој ЈИБС у виду четвороцифреног или петоцифреног броја. Податак о томе који је Ваш ЈИБС налази се на Вашем налогу на студентском порталу, и то одмах испод Ваше фотографије.

Трећи елемент је петоцифрени број који одређује намену уплаћеног новца. То је практично аналитички конто на коме се евидентирају одређене уплате. Тако су за све студенте ДАС у оптицају само 2 броја: један за евиденцију уплата рата школарине и други за евиденцију уплата накнада за полагање испита.

Још једном понављамо да су шифре персонализоване, па не сме бити једноставног преписивања уплатница међу студентима !!!

 

4. ПРОВЕРА ПОДАТАКА

Практичну реализацију свих унапред дефинисаних процедура студент мора континуирано да проверава и у случају уочавања неправилности (није извршен трансфер новца, није пријављен одговарајући испит, није евидентирана уплаћена рата школарине, није евидентирана оцена на испиту, нису евидентирани адекватни наставни предмети за текућу школску годину и др.) благовремено обавестити Студентску службу како би све уочене неправилности биле отклоњене.

 

 

                                                                                    Служба за наставна и студентска питања