Рок за завршетак студија - генерација уписана школске 2021/2022. године

Време: 29.09.2023 11:22:23

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2021/2022. године, продужава се рок за завршетак студија за једну  годину, на лични захтев, уз обавезу да укоричене мастер радове предају Служби најкасније до 30.06.2024. године.

Ови студенти су у обавези да се јаве Студентској служби најкасније до 13.10.2023. године, како би регулисали статус.