Одбрана мастер рада - кандидат Маријана Благојевић

Време: 01.07.2024 13:16:46

Кандидат Маријана Благојевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Развој туризма у руралним подручјима Војводине“, дана 05.07.2024. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Лела Ристић, ред. проф.  Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Др Никола Бошковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милош Димитријевић, научни сарадник Економског факултета у Крагујевцу.