Konačne rang liste - II konkursni rok

Dokumenta potrebna za upis

Konačna jedinstvena rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2014/2015 (drugi konkursni rok), Studijski program: Poslovna ekonomija i menadžment

Konačna jedinstvena rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2014/2015  (drugi konkursni rok), Studijski program: Ekonomija

Obaveštenje za studente upisane 2014/15 - Brucoše

II Konkursni rok

Ekonomski fakultet u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, za nepopunjena mesta u prvom upisnom roku šk. 2014/2015. Godine. Kompletan tekst konkursa možete pogledati  u pratećem dokumentu.

Naučni časopis Ekonomski horizonti


Upravo je publikovana, na srpskom i engleskom jeziku, Sveska 2 Volumen 16 Godište 2014. naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 2 sadrži: Uvodnik, tri izvorna naučna i dva pregledna članka, prikaz knjige, dva gledišta i Zahvalnicu recenzentima rukopisa podnetih Uredništvu Časopisa u 2013. godini.

Kao potvrdu uređivačke politike Časopisa usmerenu na kontinuirano unapređivanje kvaliteta objavljenih priloga i povećavanje vidljivosti Časopisa njegovim uključivanjem u svetski referentne baze naučnih časopisa: EconLit, EBSCO, Cabell's Directories, ProQuest ABI/INFORM, Index Copernicus, Ulrich's Web, ukazujemo na činjenicu da su u ovoj svesci Ekonomskih horizonata, nakon dvostruko anonimnog recenziranja i revizije rukopisa, publikovana tri naučna članka autora iz inostranstva.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 2, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrović

26. avgust 2014.

PRIJEMNI ISPIT

Rang liste su postale konačne.

Dokumenta potrebna za upis i konačne jedinstvene rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2014/2015 (prvi konkursni rok) za oba studijska programa možete pogledati ovde

Rešenja testova sa prijemnog ispita u prvom konkursnom roku možete pogledati ovde.

Elektronska prijava ispita

Počela je prijava ispita za studente osnovnih studija (akreditovana Bolonja) u junskom ispitnom roku. Prijava ispita će trajati od 26.05. do 04.06.2014.

Ispiti se prijavljuju isključivo elektronskim putem, preko Studentskog portala!

Obaveštenje

Zbog elementarnih nepogoda u Republici Srbiji, na zahtev Studentskog parlamenta Fakulteta, druga kolokvijalna nedelja se odlaže za sedam dana i biće održana u terminu od 31.05. do 08.06.2014. godine.

U dogovoru sa predmetnim nastavnicima studenti koji iz objektivnih razloga ne izađu na ispit u prvom terminu junskog ispitnog roka, mogu da odlože ispit za sedam dana  bez nadoknade.

RUKOVODSTVO FAKULTETA

Pomoć ugroženima od poplave

Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, na vanrednoj sednici od 19.05.2014. godine, doneo je odluku da na ime pomoći ugroženima od poplave, uplati 1.000.000,00 dinara na račun Vlade Republike Srbije.

Humanitarna akcija


Predavanje ambasadora SAD Majkla Kirbija

U četvrtak, 15.05.2014. godine, predavanje na temu ekonomskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država će održati ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi. Predavanje će se održati u Svečanoj sali Fakulteta, sa početkom u 12,00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike, saradnike i sudente da prisustvuju predavanju.

RUKOVODSTVO FAKUTETA 

Pretraživanje
Naučni časopis
CID

 

Naučne konferencije
ECDL centar
British Council
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
Generacija2013
POLA VEKA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU