OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Међународни пројекти

Економски факултет, као један од оснивача Универзитета у Крагујевцу је од увек имао врло истакнуту и активну улогу у развоју високог образовања и  истраживања у области економије и менаџмента.

Међународни пројекти, као посебан сегмент активности Факултета, посебно су интензивирани после 2001. године. У том периоду, по први пут су реализовани међународни пројекти, у којима су високообразовне институције могле да учествују у различитим улогама: координатори пројеката, партнери на пројектима, грантхолдери пројеката. Најпознатији фондови Европске уније који су подржавали различите аспекте развоја и унапређења високог образовања, мобилност професора и сарадника су: Tempus, Erasmus Mundus, Basileus, JoinEU-SEE, WUS, DAAD и др. 

 

Економски факултет је био веома активно укључен у припремање предлога пројеката за објављене конкурсе ЕУ фондација (пре свега) за Темпус пројекте. У периоду од 2001. до 2010. године учествовао је на ТЕМПУС пројектима у различитим улогама. Знања и искуства која поседују професори  и  сарадници  Економског  факултета, интензивна сарадња са другим универзитетима/факултетима у земљи и иностранству и омогућили су да Факултет, у том периоду буде координатор два изузетно значајна међународна Темпус пројекта, који се односе на  реформу високог образовања студија економије и менаџмента за основне и мастер  студије,  у складу са Болоњским процесом:

ТЕМПУС пројекти на којима су Grantholderi универзитети из Европске уније, а Универзитет у Крагујевцу - Економски факултет координатор пројекта:

 

Поред ова два, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је на различите начине учествовао у низу следећих Темпус пројеката:

ТЕМПУС пројекти на којима је Универзитет у Крагујевцу Grantholder и Координатор пројекта, а руководилац пројекта професор Економског факултета:

 • JP 145010-2008 – Development of Lifelong Learning Framework in Serbia, руководилац пројекта проф. др Верица Бабић.

ТЕМПУС пројекти на којима је Универзитет у Крагујевцу Grantholder и Координатор пројекта, а професори Економског факултета чланови тимова за реализацију пројекта:

 • JPHES 510985-2010- Improvement of Students’ Internship in Serbia;
 • SMGR 511126-2010 – Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions.

ТЕМПУС пројекти на којима су универзитети из Европске уније Grantholderi, Универзитет у Крагујевцу координатор пројекта, а професори Економског факултета учесници на пројекту:

 • JEP – 16156- 2001 Computer Science Curricula Founding and Upgrading.

ТЕМПУС пројекти на којима су универзитети из Европске уније Grantholderi, Универзитет у Крагујевцу партнер на пројектима, а професори Економског факултета чланови тимова за реализацију пројекта:

 • JEP CD 16098-2001 – Building of the Network for the Further Development of the Small and Medium Size enterprises in Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia;
 • JEP CD 17040-2002 – Implementing Quality Assurance in Serbian Universities;
 • C032B06-October 2006 – West Balkan Bologna Promoters Network;
 • JP 145009-2008 – Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia;
 • SM 145677-2008 – Internal Quality Assurance at Serbian Universities;
 • JP 158999-2009 – Strenghtening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning;
 • JP 158926 – 2009 – Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia;
 • SMGR 511332-2010- Strengthening the Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process;
 • JPCR 511366-2010-1-Reforming Foreign Language Studies in Serbia.

На наведеним Темпус пројектима партнери из Србије су били:

 • Економски факултет Универзитета у Београду и
 • Економски факултет Универзитета у Нишу, 

и партнери из Европске уније:

 • Универзитет у Удинама (Италија) - Grantholder,
 • Универзитет у Марибору (Словенија),
 • Универзитет у Бечу (Аустрија),
 • Универзитет у Кракову (Пољска),
 • Универзитет у Rzeszowu (Пољска) и
 • Универзитет у Братислави (Словачка).

Након овог веома успешног периода Економски факултет наставља у реализацији међународних пројеката. Нови студијски програм мастер академских студија Финансијски менаџмент јавне управе је акредитован 2018. године, као резултат активности на Еразмус+ пројекту Financial Management, Accounting & Controlling curricula development for capacity building of public administration (Finac) чији је партнер био Универзитет у Крагујевцу, а носилац пројекта Универзитет у Београду. Поред овог, наставници Економског факултета у Крагујевцу су узели учешће у реализацији још два Еразмус+ пројекта (партнер пројеката је такође Универзитет у Крагујевцу) - Advanced Data Analytics in Business (ADA) чији је носилац Економски факултет Универзитета у Новом Саду и  Implementation of Dual Education in Higher Education in Serbia (DualEdu) чији је носилац Економски факултет Универзитета у Београду. 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести