OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Финансијски извештаји

Финансијски планови и извештаји за 2024. годину

Финансијски план и план јавних набавки за 2024 (.pdf)

Измене Финaнсиjскoг плaнa и плaнa нaбaвки нa кoje сe зaкoн нe примeњуje зa 2024. (.pdf)


 

Финансијски планови и извештаји за 2023. годину

Извештај о пословању за 2023. (.pdf)

Финансијски план и план јавних набавки за 2023 (.pdf)

Рeбaлaнс Финaнсиjскoг плaнa и плaнa нaбaвки нa кoje сe зaкoн нe примeњуje зa 2023. (.pdf)


 

Финансијски планови и извештаји за 2022. годину

Извештај о пословању за 2022. (.pdf)

Финансијски план и план јавних набавки за 2022 (.pdf)


 

Финансијски планови и извештаји за 2021. годину

Извештај о пословању за 2021. (.pdf)

Финансијски план и план јавних набавки за 2021 (.pdf)


 

Финансијски планови и извештаји за 2020. годину

Извештај о пословању за 2020. (.pdf 1M)

Финансијски план и план јавних набавки за 2020 (.pdf 6M)

Рeбaлaнс Финaнсиjскoг плaнa и плaнa нaбaвки нa кoje сe зaкoн нe примeњуje зa 2020. (.pdf 6M)

План јавних набавки за 2020 (.pdf 1M)

 

Завршни рачун за 2020.


 

Финансијски планови и извештаји за 2019. годину

Извештај о пословању за 2019. (.pdf 1M)

Ребаланс 2 Финансијског плана за 2019. (.pdf 5M)

Ребаланс Финансијског плана за 2019. (.pdf 4M)

Финансијски план и план јавних набавки за 2019 (.pdf 6M)

 

Завршни рачун за 2019.

Биланс стања

Биланс прихода и расхода

Извештај о капиталним издацима и примањима

Извештај о новчаним токовима

Извештај о извршењу буџета


 

Финансијски планови и извештаји за 2018. годину

Финансијски план и план јавних набавки за 2018 (.pdf 5M)

Извештај о пословању за 2018. (.pdf 1M)

 

Завршни рачун за 2018.

Биланс стања (.pdf 5M)

Биланс прихода и расхода (.pdf 7M)

Извештај о капиталним издацима и примањима (.pdf 3M)

Извештај о новчаним токовима (.pdf 9M)

Извештај о извршењу буџета (.pdf 10M)


 

Финансијски планови и извештаји за 2017. годину

Финансијски план и план јавних набавки за 2017 (.pdf 9M)

Извештај о пословању за 2017 (.pdf 6M)

 

Завршни рачун за 2017.

Биланс стања (.pdf 24M)

Биланс прихода и расхода (.pdf 16M)

Извештај о капиталним издацима и примањима (.pdf 5M)

Извештај о новчаним токовима (.pdf 14M)

Извештај о извршењу буџета (.pdf 18M)

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести