OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Наставници А-Ш

Наставници А-Ш

Богићевић Др Јасмина Редовни професор
Борисављевић Др Катарина Ванредни професор
Бошковић Др Никола Ванредни професор
Бугарчић Др Филип Научни сарадник
Бугарчић Др Маријана Асистент са докторатом
Васић Александра Асистент
Веселиновић Др Петар Редовни професор
Видосављевић Јулија Истраживач-приправник
Вржина Др Стефан Асистент са докторатом
Вуковић Ивана Истраживач-приправник
Грбић Др Милка Ванредни професор
Деспотовић Др Данијела Редовни професор
Димитријевић Др Драгомир Ванредни професор
Димитријевић Др Милош Научни сарадник
Домановић Др Виолета Редовни професор
Дреновак Др Микица Редовни професор
Дуканац Милица Истраживач-приправник
Ђинђић Др Срђан Ванредни професор
Ђонић Андрија Асистент
Ђурђевић Андријана Истраживач-приправник
Ђурић Нађа Истраживач-приправник
Ђурић Др Злата Доцент
Ерић Нилсен (Nielsen) Др Јелена Ванредни професор
Златановић Др Дејана Ванредни професор
Ивановић Др Владан Редовни професор
Јакшић Др Милена Редовни професор
Јанковић Др Ненад Ванредни професор
Јовановић Др Дејан Ванредни професор
Јовановић Крањец Др Милена Доцент
Јовковић Др Биљана Редовни професор
Калинић Др Зоран Редовни професор
Карапавловић Др Немања Ванредни професор
Кнежевић Др Мирјана Редовни професор
Коматина Др Никола Редовни професор
Костић Др Милан Редовни професор
Коцић Др Милан Редовни професор
Крстић Срејовић Ана Асистент
Лазаревић Др Јована Асистент са докторатом
Лапчевић Др Миливоје Доцент
Лојаница Др Немања Ванредни професор
Луковић Др Стеван Ванредни професор
Луковић Маја Наставник страних језика
Љубисављевић Др Снежана Редовни професор
Макојевић Др Никола Редовни професор
Маринковић Др Вељко Редовни професор
Марјановић Др Гордана Редовни професор
Матић Љиљана Сарадник у настави
Милановић Др Марина Ванредни професор
Милинковић Марија наставник страног језика
Милојевић Игор Истраживач-приправник
Мимовић Др Предраг Редовни професор
Мирић Марија Истраживач-сарадник
Мићић Др Владимир Редовни професор
Михајловић Др Владимир Ванредни професор
Недељковић Ивана Асистент
Нешић Др Весна Доцент
Николић Др Јелена Редовни професор
Обрадовић Др Саша Редовни професор
Обрадовић Др Владимир Редовни професор
Петровић Предраг Предавач
Радојевић Мр Александра Истраживач-сарадник
Радосављевић Др Гордана Редовни професор
Ракоњац Иванка Предавач
Ранковић Др Владимир Редовни професор
Рејман Петровић Др Драгана Ванредни професор
Ристић Др Лела Редовни професор
Савићевић Др Марко Асистент са докторатом
Савовић Др Слађана Редовни професор
Славковић Др Марко Ванредни професор
Стаменковић Др Милан Ванредни професор
Станишић Др Ненад Редовни професор
Станковић Предраг Истраживач-приправник
Станчић Др Оливера Доцент
Станчић Др Владимир Ванредни професор
Стевановић Др Александра Доцент
Стефановић Др Ненад Редовни професор
Стојановић-Алексић Др Весна Редовни професор
Стојковић Др Драган Ванредни професор
Тадић Др Данијела Редовни професор
Тодоровић Др Мирјана Редовни професор
Тодоровић Др Виолета Редовни професор
Томић Др Ненад Ванредни професор
Тубић Ћурчић Др Тијана Доцент
Филиповић Др Јована Доцент
Фуртула Др Срђан Редовни професор
Чакајац Божидар Истраживач-приправник
Чупић Др Милан Ванредни професор
Шапић Др Срђан Редовни професор

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести