OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Преглед наставника

Преглед наставника

Др Данијела Тадић Редовни професор
Др Никола Коматина Редовни професор
Др Гордана Радосављевић Редовни професор
Др Петар Веселиновић Редовни професор
Др Саша Обрадовић Редовни професор
Др Мирјана Кнежевић Редовни професор
Др Предраг Мимовић Редовни професор
Др Милена Јакшић Редовни професор
Др Весна Стојановић-Алексић Редовни професор
Др Снежана Љубисављевић Редовни професор
Др Гордана Марјановић Редовни професор
Др Владимир Ранковић Редовни професор
Др Виолета Домановић Редовни професор
Др Срђан Шапић Редовни професор
Др Вељко Маринковић Редовни професор
Др Милан Коцић Редовни професор
Др Данијела Деспотовић Редовни професор
Др Ненад Станишић Редовни професор
Др Лела Ристић Редовни професор
Др Срђан Фуртула Редовни професор
Др Никола Макојевић Редовни професор
Др Виолета Тодоровић Редовни професор
Др Владимир Мићић Редовни професор
Др Јасмина Богићевић Редовни професор
Др Зоран Калинић Редовни професор
Др Ненад Стефановић Редовни професор
Др Биљана Јовковић Редовни професор
Др Микица Дреновак Редовни професор
Др Владимир Обрадовић Редовни професор
Др Мирјана Тодоровић Редовни професор
Др Милан Костић Редовни професор
Др Слађана Савовић Редовни професор
Др Владан Ивановић Редовни професор
Др Јелена Николић Редовни професор
Др Срђан Ђинђић Ванредни професор
Др Драгомир Димитријевић Ванредни професор
Др Јелена Ерић Нилсен (Nielsen) Ванредни професор
Др Ненад Јанковић Ванредни професор
Др Марко Славковић Ванредни професор
Др Дејана Златановић Ванредни професор
Др Милан Чупић Ванредни професор
Др Никола Бошковић Ванредни професор
Др Милка Грбић Ванредни професор
Др Драгана Рејман Петровић Ванредни професор
Др Катарина Борисављевић Ванредни професор
Др Владимир Станчић Ванредни професор
Др Дејан Јовановић Ванредни професор
Др Владимир Михајловић Ванредни професор
Др Ненад Томић Ванредни професор
Др Немања Лојаница Ванредни професор
Др Немања Карапавловић Ванредни професор
Др Драган Стојковић Ванредни професор
Др Марина Милановић Ванредни професор
Др Стеван Луковић Ванредни професор
Др Милан Стаменковић Ванредни професор
Др Миливоје Лапчевић Доцент
Др Весна Нешић Доцент
Др Злата Ђурић Доцент
Др Милена Јовановић Крањец Доцент
Др Оливера Станчић Доцент
Др Јована Филиповић Доцент
Др Тијана Тубић Ћурчић Доцент
Др Александра Стевановић Доцент
Ана Крстић Срејовић Асистент
Ивана Недељковић Асистент
Александра Васић Асистент
Андрија Ђонић Асистент
Иванка Ракоњац Предавач
Предраг Петровић Предавач
Милица Дуканац Истраживач-приправник
Предраг Станковић Истраживач-приправник
Игор Милојевић Истраживач-приправник
Андријана Ђурђевић Истраживач-приправник
Божидар Чакајац Истраживач-приправник
Нађа Ђурић Истраживач-приправник
Јулија Видосављевић Истраживач-приправник
Ивана Вуковић Истраживач-приправник
Мр Александра Радојевић Истраживач-сарадник
Марија Мирић Истраживач-сарадник
Љиљана Матић Сарадник у настави
Марија Милинковић наставник страног језика
Др Марко Савићевић Асистент са докторатом
Др Јована Лазаревић Асистент са докторатом
Др Маријана Бугарчић Асистент са докторатом
Др Стефан Вржина Асистент са докторатом
Маја Луковић Наставник страних језика
Др Милош Димитријевић Научни сарадник
Др Филип Бугарчић Научни сарадник

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести