OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Значај међународне сарадње

Међународна сарадња представља једну од најзначајних карактеристика савремених институција високог образовања. Значај међународне сарадње је евидентан и по томе што се користи као један од фактора у рангирању институција високог образовања. Стратегија међународне сарадње Економског факултета заснована је на националној стратегији високог образовања и стратегији развоја науке и технологије у Србији. Број и интензитет сарадње са универзитетима и институцијама високог образовања у Европској унији, Америци, Канади и другим развијеним земљама је одраз компетентности и конкурентности универзитета и факултета. Из свега наведеног произилази да међународна сарадња треба да буде стратегијско опредељење универзитета/факултета. Ови захтеви и потребе уграђени су и у концепт Европског образовног простора високог образовања EHEA (European Higher Education Area), кроз принципе: мобилности, компетентности, компатибилности и уградње нових вредности.

 

Укључивање Србије у Европски простор високог образовања, науке и културе, као и у осталим областима, посебно са развијеним земљама, представља континуални процес. Повећање ефективности и брзине укључивања Србије снажно је подржано од стране различитих европских фондова и фондова других земаља и асоцијација. У прилог томе говори и чињеница да су, у сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу, почетком 2018. године, прикупљени и припремљени подаци који су били неопходни за апликацију за Еразмус повељу за високо образовање (ЕСНЕ) и Универзитет у Крагујевцу је Еразмус повељу званично добио 24. октобра 2018. године. ЕСНЕ повеља садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују како би пружиле квалитет европске и интернационалне сарадње. На тај начин је Република Србија променила статус у оквиру Еразмус+ програма од партнерске у (придружену) програмску земљу. Управо Еразмус+ програм представља најчешће коришћени програм за реализацију мобилности наставног, ненаставног особља и студената на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.

Из тог разлога, циљеви међународне сарадње Економског факултета Универзитета у Крагујевцу су дефинисани кроз:

 • Унапређење знања наставника и сарадника;
 • Мобилности наставника и сарадника;
 • Признавање студијских програма;
 • Развој заједничких студијских програма (double, triple, joint диплома);
 • Интензивирање учешћа на међународним пројектима;
 • Укључивање и размену наставника у извођењу наставе;
 • Организовање размене студената, итд.

Међународне активности факултета су и даље усмерене на ширење научне сарадње, значајнију размену студената и професора, издавачку делатност, организацију научних конференција и различитих врста научних, стручних, образовних и културних догађаја. Међународна препознатљивост наставног кадра и факултета постоји (објављивање радова у иностраним часописима и учешће на међународним конференцијама, учешће у програмским одборима међународних часописа, објављивање радова иностраних професора у часопису Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, објављивање коауторских радова са колегама из иностранства, заједнички истраживачки пројекти, пројекти развоја и унапређења студијских програма за основне, мастер и докторске студије, организовање научних скупова, конференција, саветовања, workshopova, семинара, летњих школа, мобилности професора, сарадника и студената, сарадње студентских асоцијација и др.), али свакако да и даље има простора за напредак. Из тог разлога, Факултет је реализовао многобројне уговоре о сарадњи са универзитетима/факултетима из иностранства. Издвајамо најзначајније:

 • Економски универзитет у Кракову (Пољска),
 • Економски универзитет у Катовицама (Пољска),
 • Повисланси колеџ у Квиџину (Пољска),
 • Универзитет у Лођу  (Пољска),
 • Филипс Универзитет у Марбургу (Немачка),
 • Ото Фридрих Универзитет у Бамбергу (Немачка),
 • Универзитет Аристотел  у Солуну (Грчка),
 • Универзитет у Вигу (Шпанија),
 • Универзитет у Хаену (Шпанија),
 • Универзитет Мињо, Брага (Португалија)
 • Универзитет у Марибору (Словенија),
 • Економска Академија Дмитар А. Ценов у Свиштову (Бугарска).
 • Универзитет за менаџмент у Варни (Бугарска),
 • Универзитет „Ismail Qemali“ у Влори (Албанија),
 • Економски универзитет у Братислави (Словачка)
 • Матеј Бел Универзитет у Бањској Бистрици (Словачка),
 • Технолошки универзитет у Талину (Естонија),
 • Виљнус Гедиминас технички универзитет (Литванија),
 • Универзитет за трговину и туризам у Кијеву (Украјина),
 • Саима Универзитет примењених наука из Јужне Корелије (Финска),
 • Универзитет у Месини (Италија).

У циљу наставка и даљег развоја мултилатераланих односа током 2018. године је продужен квадрилатерални уговор чији је иницијатор Економски Универзитет у Кракову, а потписнице уговора су, поред Универзитета у Крагујевцу, Универзитет за трговину и туризам у Кијеву (Украјина) и Универзитет у Месини (Италија). Један од резултата ове, веома успешне сарадње је Квадрилатерални симпозијум који се одржава сваке године у једном од ова четири поменута места. 

Поред тога, наставници Економског факултета Универзитета у Крагујевцу узимају учешће у великом броју међународних конференција и симпозијума – Осло (Норвешка), Лапенранти (Финска), Сплит (Хрватска), Бечићи (Црна Гора), Беч (Аустрија), Банско (Бугарска), Солун (Грчка), Јахорина (Босна и Херцеговина), Љубљана (Словенија), Брена и Краков (Пољска) и Порто (Португал) и на тај начин, поред мобилности наставног, ненаставног особља и студената, настављају да раде на све значајнијем успостављању сарадње са колегама из иностранства. 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести