60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Економија и пословно управљање - Књига предмета

Рбр Шифра Назив предмета
1 20.20M127 Актуарске технике у осигурању
2 20.20M153 Анализа јавних политика
3 20.20M154 Анализа финансијских ризика и портфолио структура
4 20.20M116 Глобализација и транзиција
5 20.20M139 Глобалне стратегије раста
6 20.20M112 Екoтуризам
7 20.20M199 Економија раста и развоја
8 20.20M120 Економска неједнакост и социјална искљученост
9 20.20M108 Економска политика и одрживи развој
10 20.20M137 Електронска трговина
11 20.20M129 Електронски системи плаћања
12 20.20M107 Зелено предузетништво и животна средина
13 20.20M132 Инвестициона активност финансијских институција
14 20.20M123 Инвестициона анализа
15 20.20M114 Институционална економија
16 20.20M104 Интеркултурални маркетинг
17 20.20M150 Интерна контрола и ревизија
18 20.20M152 Јавно-приватно партнерство
19 20.20M105 Квантитативна анализа у маркетингу
20 20.20M126 Компаративни порески системи
21 20.20M196 Консолидовани биланси
22 20.20M192 Контролинг
23 20.20M134 Корпоративно предузетништво
24 20.20M140 Корпоративно управљање
25 20.20M135 Лидерство
26 20.20M119 Макроеконометрија
27 20.20M144 Макроекономија – европски оквир
28 20.20M106 Маркетинг менаџмент
29 20.20M157 Мастер рад
30 20.20M115 Међународна економска интеграција
31 20.20M147 Међународни менаџмент људским ресурсима
32 20.20M197 Међународно пословно уговарање
33 20.20M151 Менаџмент информациони системи
34 20.20M101 Менаџмент туристичких дестинација
35 20.20M148 Менаџмент у јавном сектору
36 20.20M102 Менаџмент хотелских предузећа
37 20.20M111 Мерење перформанси и системи контроле
38 20.20M122 Монетарни систем Европске уније
39 20.20M103 Нaпрeднo финaнсиjскo извештавање
40 20.20M124 Политика девизног курса и платни биланс
41 20.20M146 Политика запошљавања и тржишта рада
42 20.20M141 Пословна стратегија
43 20.20M110 Пословно преговарање
44 20.20M130 Примењена статистика
45 20.20M133 Развој новог производа
46 20.20M121 Савремена тржишта
47 20.20M184 Системи за подршку одлучивању
48 20.20M128 Стратегијско управљачко рачуноводство
49 20.20M113 Теоријске контроверзе о економској политици
50 20.20M198 Туризам и агробизнис
51 20.20M109 Управљање каналима дистрибуције
52 20.20M136 Управљање пројектима
53 20.20M125 Управљање ризицима финансијских институција
54 20.20M118 Финансијски систем и економски раст
55 20.20M193 Финансијско преструктурирање предузећа
56 20.20M117 Финансирање економског развоја
57 20.20M149 Финансирање пројеката у јавној управи
58 20.20M138 Финансирање технолошких иновација
59 20.20M155 Форензичко рачуноводство и ревизија

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести