OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Регистар студентских организација

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Економски факултет Универзитета у Крагујевцу води Регистар студентских организација које на њему делују, у складу са Законом о студентском организовању (“Службени гласник РС”, број 67/21) и Правилником о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација (“Службени гласник РС”, број 30/2022).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Економски факултет у Крагујевцу, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Економског факултета у Крагујевцу.

 

Списак студентских организација

Назив: Удружење студената Економског факултета у Крагујевцу - УСЕФ

Седиште: Лицеја Кнежевине Србије 3, Крагујевац

Област деловања:

  1. остваривање и заштита права, интереса и здравља студената;
  2. унапређење наставе;
  3. унапређење животног стандарда студената;
  4. унапређење положаја студената у друштву;
  5. унапређење активног учешћа студената у процесу доношења одлука.

 

Правни заступник: Огњен Обрадовић, студент мастер академских студија

Адреса електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Статут Удружења студената Економског факултета у Крагујевцу

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести