OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

AIESEC Крагујевац

AИEСEЦ – oргaнизaциja кoja ствaрa лидeрe

AIESEC kao organizacija postoji u preko 100 zemalja sveta i aktivno utiče na ispunjene ljudskog potencijala i mira u svetu. Konkretno u Srbiji postoje kancelarije raspoređene u pet gradova.

AIESEC Lokalna kancelarija u Kragujevcu je ne-za-profitna i nevladina studentska organizacija koja aktivno volontira i doprinosi zajednici kroz aktivnosti i projekte za mlade.

Kancelarija u Kragujevcu je osnovana je 1985. godine i krajem 90ih godina ugašena zbog tadašnje situacije u državi. Kancelarija je reosnovana 2005. godine i danas postoji sa sedištem na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa idejom da poveže studente Univerziteta sa inostranstvom kroz program volonterskih, stručnih i učiteljskih praksi, a danas je prepoznatljiva po konferencijama “New Leaders Conference” i “Youth Speak Forum” koje svake godine okupljaju veliki broj proaktivnih studenata i srednjoškolaca.

 

Kako želimo da svaka aktivnost i projekat doprinosi razvoju zajednice – AIESEC Lokalna kancelarija iz Kragujevca svako leto i zimu provodi 6 nedelja edukujući najmlađe o ciljevima održivog razvoja kroz interaktivne radionice sa inostranim studentima.

AIESEC Lokalna kancelarija u Kragujevcu, na godišnjem nivou, broji više od 80 članova sa različitih fakulteta i godina studija. Kroz organizovanje konferencija i rad u okviru projektnih timova, članovi imaju priliku da razviju veštine i steknu znanja u oblastima prodaje, marketinga, odnosa s javnošću, finansija, dizajna, ljudskih resursa i da se na taj način razvijaju na ličnom i profesionalnom nivou u multikulturalnom okruženju.

Vizija Lokalne kancelarije u Kragujevcu ostaje ista sve ove godine, a to je da bude vodeća studentska organizacija koja inspiriše i podstiče studente Univerziteta u Kragujevcu na proaktivnost i saradnju, te da ih pripremi za izazove u budućnosti, kroz sticanje ‎novih znanja i iskustava.

Više informacija o samoj lokalnoj kancelariji,  možete pogledati na sajtu AIESEC-a u Srbiji, klikom na link - https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/

 

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести