OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Избор сарадника

Конкурси за избор сарадника

 

Избор сарадника у звање асистент од 05.06.2024. до 20.06.2024.
Научна област: Економске науке
Ужа научна област: Економске квантитативне методе

Избор сарадника у звање асистент од 06.12.2023. до 21.12.2023.
Научна област: Економске науке
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор сарадника у звање асистента од 15.11.2023. до 30.11.2023.
Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство
Ужа научна област: Примењено рачунарство

Избор сарадника у звање асистента од 04.10.2023. до 19.10.2023.
Научна област: Економске науке 
Ужа научна област: Економске квантитативне методе и информатика

Избор сарадника у звање сарадник у настави од 07.12.2022. до 22.12.2022.
Научна област: Економске науке
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

Избор сарадника у звање асистент са докторатом од 05.10.2022. до 20.10.2022.
Научна област: Економске науке
Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Избор сарадника у звање сарадника у настави од 05.10.2022. до 20.10.2022.
Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство 
Ужа научна област: Примењено рачунарство

АРХИВА >>

Увид јавности у поступку избора

04.07.2024.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Економске квантитативне методе

18.01.2024.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Општа економија и привредни развој

06.12.2023.

06.12.2023.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа научна област Примењено рачунарство

07.11.2023.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент, зa научну област Економске науке - ужа научна област Економске квантитативне методе и информатика

28.12.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Економске науке - ужа научна област Општа економија и привредни развој

02.11.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр сарадника у звање сарадник у настави, зa научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа нaучна oблaст Примењено рачунарство

25.10.2022.

Рeшeњe и Извeштaj Кoмисиje за избoр једног сарадника у звање асистент са докторатом, зa научну област Економске науке - ужа научна област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

 

АРХИВА >>

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести