OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Деканат

Деканат

Декан 

Др Милена Јакшић                                

Редовни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

 


Продекан за наставу

Др Милан Костић

Ванредни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303504

контакт

 


Продекан за финансије

Др Милан Чупић 

Ванредни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303503

контакт

 


Продекан за науку

Др Владимир Михајловић 

Ванредни професор

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303507

контакт

 VladimirMihajlovic

Продекан за међународну сарадњу

Др Ненад Томић

Доцент

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

 


Студент продекан

Михајло Кочовић

Студент

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

 

Секретарица декана

Снежана Васиљевић 

Крагујевац, Србија
Телефон: +38134303502

контакт

 EkFak Snezana Vasiljevic

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести