OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Пословна информатика - Књига предмета

Р. рб. Шифра Назив
1 20.20B418 Алати и технике у осигурању
2 20.20B411 Анализа и управљање ризицима
3 20.20B316 Анализа података у економији и пословању
4 20.20B208 Базе података
5 20.20B434 Блокчејн и напредни системи плаћања
6 20.20B797 Дигитално предузетништво
7 20.20B107 Економика предузећа
8 20.20B404 Електронско пословање
9 20.20B211 Енглески језик 1
10 20.20B318 Енглески језик 2
11 20.20B497 Завршни рад
12 20.20B216 Интегрисани информациони системи
13 20.20B898 Интелигентни информациони системи
14 20.20B202 Информациони системи
15 20.20B106 Информационо комуникационе технологије
16 20.20B405 Истраживање тржишта
17 20.20B214 Маркетинг
18 20.20B104 Математика у економији
19 20.20B210 Међународна економија
20 20.20B303 Менаџмент и маркетинг услуга
21 20.20B302 Менаџмент људским ресурсима
22 20.20B698 Моделирање пословних процеса
23 20.20B201 Национална економија
24 20.20B212 Немачки језик 1
25 20.20B319 Немачки језик 2
26 20.20B213 Операциона истраживања
27 20.20B203 Организација предузећа
28 20.20B101 Основи економије
29 20В217 Основи прогамирања
30 20.20B102 Основи статистике
31 20.20B323 Понашање потрошача
32 20.20B422 Пословне финансије
33 20.20B408 Пословно одлучивање
34 20.20B899 Развој софтвера
35 20.20B313 Рачуноводствени информациони системи
36 20.20B103 Социологија
37 20.20B306 Стратегијски менаџмент
38 20.20B322 Тржишно комуницирање
39 20.20B108 Увод у менаџмент
40 20.20B320 Управљање иновацијама
41 20.20B314 Управљање интеграционим процесима предузећа
42 20.20B204 Управљачко рачуноводство
43 20.20B206 Финансијска и актуарска математика
44 20.20B350 Финансијска тржишта
45 20.20B105 Финансијско књиговодство

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести