OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Избор истраживача

14.05.2024

Резиме извештаја и Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор др Ане Спасојевић у научно звање научни сарадник

 

22.01.2024.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Предрага Станковића, за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

 

15.01.2024.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Иване Вуковић, за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Милице Дуканац, за ужу научну област Пословна економија

 

 

13.11.2023.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник,Марије Мирић, за ужу научну област Пословна економија

 

08.11.2023.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник, Александре Радојевић, за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

 

02.10.2023

Резиме извештаја и Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор др Марије Радуловић у научно звање научни сарадник

 

27.02.2023.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Анђеле Алексић, за ужу научну област Пословна економија

 

11.01.2023.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Јулија Видосављевић, за ужу научну област Пословна економија

 

17.11.2022.

Резиме извештаја и Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор др Филипа Бугарчића у научно звање научни сарадник

 

27.09.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-сарадникЉубивоја Радоњића, за ужу научну област Општа економија и привредни развој

 

16.05.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник, Стефана Здравковића, за ужу научну област Пословна економија

 

16.05.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник, Јелене Живковић, за ужу научну област Општа економија и привредни развој

 

11.05.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Игора Милојевића, за ужу научну област Економске квантитативне методе и информатика

 

18.04.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Нађе Ђурић, за ужу научну област Пословна економија

 

18.3.2022

Резиме извештаја и Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор др Милоша Димитријевића у научно звање научни сарадник

 

08.02.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Божидара Чакајца, за ужу научну област Финансије и финансијске институције

 

02.02.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Марије Милојевић, за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

 

25.1.2022

Резиме извештаја и Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор др Ивана Милојевића у научно звање научни саветник

 

17.01.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Игора Милојевића, за ужу научну област Пословна економија

 

13.01.2022.

Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Јане Ранђеловић, за ужу научну област Пословна економија


Решење и Извештај Комисије за припрему извештаја за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Андријане Ђурђевић, за ужу научну област Финансије и финансијске институције

 

АРХИВА >>

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести