60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Документација за упис у прву годину мастер академских студија 2023/2024.

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Диплома/уверење о завршеним студијама првог степена - оригинал (на увид)
 2. Извод из матичне књиге рођених - оригинал (уколико није предат приликом конкурисања)
 3. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампаним словима ћириличног писма - купују се у књижари Факултета
 4. Индекс – купује се у књижари Факултета
 5. Три фотографије формата 3,5х4,5     
 6. Изјава о изборним предметима – преузима се на шалтеру Студентске службе или књижари Факултета
 7. Доказ о уплати школарине: годишња школарина износи 114.000 динара (самофинансирајући студенти)

Школарина се може платити у целости приликом уписа или у ратама, и то највише у 10 месечних рата:

 • прва рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се приликом уписа
 • друга рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.11.2023. год.
 • трећа рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.12.2023. год.
 • четврта рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.01.2024. год.    
 • пета рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.02.2024. год.         
 • шеста рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.03.2024. год.       
 • седма рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.04.2024. год.       
 • осма рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.05.2024. год.         
 • девета рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.06.2024. год.
 • десета рата у износу од 11.400 дин. уплаћује се до 25.07.2024. год.

 

Напомена: Приликом уплате прве рате у позиву на број потребно је уписати ЈМБГ. Остале рате уплаћивати према упутству са свог налога на Студентском порталу.

Упис ће се реализовати на шалтеру Студентске службе.

Жиро рачун факултета: 840-570666-83

 

Студентска служба

 

 

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести