OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Конкурси за избор наставника

 

Избор у звање редовни професор од 03.07.2024. до 18.07.2024.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економијаИзбор у звање доцент или ванредни професор од 15.05.2024. до 30.05.2024.
 

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Економске квантитативне методе

 

Избор у звање ванредни професор од 15.05.2024. до 30.05.2024.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Финансије и финансијске институције

 

Избор у звање ванредни професор од 15.05.2024. до 30.05.2024.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Финансије и финансијске институције

 

Избор у звање ванредни професор од 03.04.2024. до 18.04.2024.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

 

Избор у звање доцент или ванреднипрофесор од 06.03.2024. до 21.03.2024.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Економске квантитативне методе

 

Избор у звање редовни професор од 28.02.2024. до 14.03.2024.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија

 

Избор у звање ванредни професор од 14.02.2024. до 29.02.2024.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Финансије и финансијске институције

 

Избор у звање доцент или ванредни професор од 13.12.2023. до 28.12.2023.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

 

Избор у звање редовни професор од 08.11.2023. до 23.11.2023.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

 

Избор у звање редовни професор од 04.10.2023. до 19.10.2023.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија

 

Избор у звање ванредни професор од 03.05.2023. до 18.05.2023.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

 

Избор у звање доцент од 05.04.2023. до 20.04.2023.

Научна област: Социолошке науке, Ужа научна област: Социологија

 

Избор у звање наставник страног језика од 05.04.2023. до 20.04.2023.

Научна област: Филолошке науке, Ужа научна област: Енглески језик

 

Избор у звање ванредни професор од 15.03.2023. до 30.03.2023.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Финансије и финансијске институције

 

Избор у звање ванредни професор или редовни професор од 01.03.2023. до 16.03.2023.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

 

Избор у звање доцент од 04.01.2023. до 19.01.2023.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија

 

Избор у звање доцент од 02.11.2022. до 17.11.2022.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

 

Избор у звање ванредни професор или редовни професор од 15.06.2022. до 30.06.2022.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.

 

Избор у звање ванредни професор од 23.02.2022. до 10.03.2022.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Општа економија и привредни развој

 

Избор у звање ванредни професор од 23.02.2022. до 10.03.2022.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије

 

Избор у звање доцент од 09.02.2022. до 24.02.2022.

Научна област: Економске науке, Ужа научна област: Пословна економија

 

 

АРХИВА >>

 

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести