СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР ФАКУЛТЕТА

 

siemens logo petrol rgb

Више од 160 година компанија Siemens Mobility је лидер за одржива, поуздана и сигурна транспортна решења. Комбиновањем технологије из стварног и дигиталног света компанија омогућава одржив, удобан и исплатив железнички саобраћај. Портфолио компаније Siemens Mobility чине:

Шинска возила
Возови, локомотиве и аутоматизовани транспортери, који омогућавају безбедан и удобан превоз путника по највишим стандардима економске ефикасности и одрживости.

Железничка инфраструктура
Иновативни производи и решења за железничку аутоматизацију и електрификацију за главне железнице, теретни и масовни превоз.

Дигитална решења и софтвер
Било да се ради о оптимизованим трошковима животног циклуса, максималном капацитету мреже постојец́е инфраструктуре или побољшању корисничког искуства, компанија нуди дигитална решења за сваки део железничког екосистема.

Кључ у руке
Планирање, пројектовање, инсталирање и пуштање у рад решења по принципу кључ у руке.

Услуге купцима
Услуге за купце из сектора шинских возила, железничке инфраструктуре и система „кључ у руке“ како би се обезбедила потпуна расположивост система кроз читав животни век.

У Србији Siemens Mobility послује од 2018. године, са фокусом на производњи компоненти за шинска возила и производњи и монтажи трамваја модела Avenio. У оквиру компаније послује и Инжењерски центар који окупља високообразоване стручњаке.
Својим портфолиом компанија настоји постизању глобалних циљева заштите животне средине, друштвено одговорног пословања и доброг управљања.

.

ЗЛАТНИ ПАРТНЕР ФАКУЛТЕТА

 Moravacem logo 800px

Moрaвaцeм je члaницa CRH, вoдeћe интeрнaциoнaлнe групe у oблaсти грaђeвинских мaтeриjaлa. Смeштeнa je у цeнтрaлнoj Србиjи, у сeлу Пoпoвaц, близу Пaрaћинa, 160 km jужнo oд Бeoгрaдa. Сa три фaбрикe бeтoнa близу Бeoгрaдa, у Крњaчи, Дoбaнoвцимa и у Зeмуну, Moрaвaцeм je присутнa и нa тржишту гoтoвoг бeтoнa.

СРЕБРНИ ПАРТНЕР ФАКУЛТЕТА

 

Julius Meinl logo 400px