OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Економија и пословно управљање - Књига предмета

Р. бр. Шифра Назив
1 20B418 Алати и технике у осигурању
2 20B411 Анализа и управљање ризицима
3 20B316 Анализа података у економији и пословању
4 20B208 Базе података
5 20B401 Банкарство
6 20B308 Берзанско пословање
7 20B434 Блокчејн и напредни системи плаћања
8 20B417 Буџетско и пореско рачуноводство
9 20B424 Директни маркетинг
10 20B421 Друштвена одговорност предузећа
11 20В435 Еколошка политика
12 20B433 Економетрија
13 20B409 Економија ЕУ
14 20B305 Економија јавног сектора
15 20B414 Економија рада
16 20B425 Економија ресурса и животне средине
17 20B315 Економика енергетике
18 20B410 Економика индустрије
19 20B412 Економика пољопривреде
20 20B107 Економика предузећа
21 20B324 Економика туризма
22 20B207 Економске доктрине
23 20B415 Економски односи Србије са иностранством
24 20B404 Електронско пословање
25 20B211 Енглески језик 1
26 20B318 Енглески језик 2
27 20B431 Енглески језик 3
28 20B497 Завршни рад
29 20B427 Индустријска организација
30 20B216 Интегрисани информациони системи
31 20B202 Информациони системи
32 20B106 Информационо комуникационе технологије
33 20B405 Истраживање тржишта
34 20B325 Јавне финансије
35 20B430 Канали маркетинга
36 20B310 Компаративни економски системи
37 20B205 Макроекономија
38 20B309 Макроекономска анализа
39 20B214 Маркетинг
40 20B104 Математика у економији
41 20B210 Међународна економија
42 20B420 Међународне финансије
43 20B406 Међународни маркетинг
44 20B321 Међународно пословање
45 20B403 Међународно привредно право
46 20B303 Менаџмент и маркетинг услуга
47 20B302 Менаџмент људским ресурсима
48 20B429 Менаџмент у трговини
49 20B307 Менаџмент у туризму и хотелијерству
50 20B209 Микроекономија
51 20B301 Монетарне финансије
52 20B332 Наука о менаџменту
53 20B201 Национална економија
54 20B212 Немачки језик 1
55 20B319 Немачки језик 2
56 20B432 Немачки језик 3
57 20B213 Операциона истраживања
58 20B203 Организација предузећа
59 20B311 Осигурање
60 20B101 Основи економије
61 20B327 Основи међународне трговине
62 20B102 Основи статистике
63 20B331 Пензијско и здравствено осигурање
64 20B413 Платни промет
65 20B323 Понашање потрошача
66 20B422 Пословне финансије
67 20B408 Пословно одлучивање
68 20B407 Предузетнички менаџмент
69 20B326 Привредни развој
70 20B402 Привредно право
71 20B313 Рачуноводствени информациони системи
72 20B312 Рачуноводство производних и трговинских предузећа
73 20B215 Рачуноводство трошкова
74 20B317 Рачуноводство финансијских организација
75 20B419 Ревизија финансијских извештаја
76 20B329 Регионална економија
77 20B428 Систем националних рачуна
78 20B333 Системи управљања заштитом животне средине
79 20B103 Социологија
80 20B416 Специјални биланси
81 20B423 Спољнотрговински менаџмент
82 20B306 Стратегијски менаџмент
83 20B330 Теорија и анализа економске политике
84 20B322 Тржишно комуницирање
85 20B108 Увод у менаџмент
86 20B320 Управљање иновацијама
87 20B314 Управљање интеграционим процесима предузећа
88 20B426 Управљање пословним перформансама
89 20B204 Управљачко рачуноводство
90 20B328 Финансијска анализа и планирање
91 20B206 Финансијска и актуарска математика
92 20B350 Финансијска тржишта
93 20B304 Финансијско извештавање
94 20B105 Финансијско књиговодство

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести