Списак одбрањених Мастер радова

Списак одбрањених Мастер радова по годинама:

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2024.

 

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
1177. Нада Панић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Владимир Обрадовић
Управљачко-рачуноводствени аспекти сегментног извештавања и анализе профитабилности пословних сегмената 03.06.2024. 71.
1176. Ана Крагуљац Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Милан Стаменковић
др Марина Милановић
Развој прототипа менаџмент информационог система у функцији унапређења процеса продаје 15.05.2024. 83.
1175. Марко Савић Зелено предузетништво и животна средина др Никола Бошковић др Мирјана Кнежевић
др Петар Веселиновић
Утицаји климатских промена на економски развој у Републици Србији 13.05.2024. 73.
1174. Дамјан Станишић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Ненад Томић
Навике и ставови потрошача о примени мобилних уређаја као инструмената плаћања у електронској трговини 08.05.2024. 117.
1173. Темина Ницевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Гордана Радосављевић
др Милан Коцић
Примена друштвених мрежа у промоцији и продаји електронских производа и услуга 08.05.2024. 138.
1172. Милица Ђорђевић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Катарина Борисављевић
Модернизација пољопривредне производње као фактор руралног развоја Републике Србије 10.04.2024. 68.
1171. Анђела Марковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Планирање канала продаје органских производа 10.04.2024. 75.
1170. Наташа Богићевић Контролинг др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Драгана Рејман Петровић
Еволуција и унапређење ефикасности контролинга у условима дигитализације пословања 05.04.2024. 64.
1169. Јелена Урошевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Станишић
др Ненад Јанковић
Утицај испуњености критеријума конвергенције на макроекономске параметре Републике Србије 04.04.2024. 83.
1168. Јана Милошевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Улога регулаторног оквира банкарског сектора у условима финансијских криза 06.03.2024. 82.
1167. Ивана Радовановић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Вељко Маринковић
Развој електронске трговине током и након пандемије COVID - 19 06.03.2024. 64.
1166. Роса Микић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Весна Стојановић Алексић
Развој еколошког, друштвеног и економског аспекта одрживог туризма 06.03.2024. 82.
1165. Жељко Жуњић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић

др Лела Ристић
Анализа развоја руралног туризма у Србији и Европи 21.02.2024. 94.
1164. Невена Радивојевић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Јелена Николић
др Весна Стојановић Алексић
Кључни аспекти процеса комуницирања у организацијама јавног сектора 14.02.2024. 83.
1163. Марија Перић Електронска управа др Зоран Калинић др Мирјана Тодоровић
др Биљана Јовковић
Примена е-фактура као сервиса е-управе у Репубилици Србији 08.02.2024. 64.
1162. Анастасија Остојић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Јована Филиповић
Утицај демографских и психографских карактеристика потрошача на етноцентризам при куповини иностраних производа 07.02.2024. 67.
1161. Никола Левић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Срђан Шапић
Мерење сатисфакције корисника на тржишту мобилне телефоније 19.01. 2024. 65.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2023.

 

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова

1160.

Марија Грачнер Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Марина Милановић
Интегрално управљање квалитетом у пољопривредно-прехрамбеном сектору и туризму 26.12. 2023.
М 1358
76.

1159.

Катарина Чабрић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Мирјана Тодоровић
др Владимир Обрадовић
Ефективност информисања и комуницирања у остваривању циљева система интерне контроле предузећа 18.12.2023.
М 1357
57.

1158.

Кристина Петровић Анализа финансијских ризика и портфолио структура др Микица Дреновак др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Управљање ризицима у сектору осигурања Републике Србије 14.12.2023.
М 1356
69.

1157.

Јована Јовановић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Марко Славковић
др Јелена Николић
Специфичности лидерских стилова жена лидера 13.12.2023.
М 1355
84.

1156.

Миланка Симовић Контролинг др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Биљана Јовковић
Контролинг и интерна ревизија у функцији надзора управљачких структура 12.12.2023.
М 1354
69.

1155.

Мирјана Јоксимовић Финансијско извештавање јавне управе др Владимир Обрадовић др Немања Карапавловић
др Јасмина Богићевић
Извештавање о финансијском успеху корисника буџетских средстава 11.12.2023.
М 1353
60.

1154.

Александар  Марковић Финансијско извештавање јавне управе др Немања Карапавловић др Владимир Обрадовић
др Мирјана Тодоровић
Извештавање о извршењу буџета јединица локалне самоуправе 11.12.2023.
М 1352
92.

1153.

Кристина Ђорђиловић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Вељко Маринковић
Понашање потрошача при избору малопродајних формата 07.12.2023.
М 1351
58.

1152.

Ивана Јаковљевић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Јелена Николић
др Јована Филиповић
Димензије културе у Републици Србији 07.12.2023.
М 1350
62.

1151.

Јована Лалић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Марјановић
др Никола Бошковић
Компаративна анализа економског развоја земаља Западног Балкана након пандемије COVID – 19 07.12.2023.
М 1349
65.

1150.

Драгана Радосављевић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Дејана Златановић
др Марко Славковић
Лидерство у виртуелним тимовима 06.12.2023.
М 1348
61.

1149.

Данијела Симовић Економска неједнакост и социјална искљученост др Немања Лојаница др Милена Јовановић Крањец
др Драган Стојковић
Утицај степена развијености тржишта капитала на доходовну неједнакост 28.11.2023.
М 1347
71.

1148.

Миљана Перовић Пословно преговарање др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Весна Стојановић Алексић
Хеуристике у пословном преговарању 22.11.2023.
М 1346
65.

1147.

Небојша Мандић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Јасмина Богићевић
Мотиви и ограничења имплементације обрачуна трошкова по активностима у предузећима у Републици Србији 21.11.2023.
M 1345
64.

1146.

Тина Јаковљевић Пословна стратегија  др Марко Славковић др Виолета Домановић
др Весна Стојановић Алексић
Управљање људским капиталом применом Листе резултата људских ресурса 20.11.2023.
М 1344
118.

1145.

Гроздана Полуга Инвестициона анализа др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Ненад Томић
Креираање и управљање инвестиционим портфолијом банака у Републици Србији 20.11.2023.
М 1343
104.

1144.

Тамара Радивојевић Контролинг др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Владимир Обрадовић
Организација и успешност процеса интерног извештавања 20.11.2023.
М 1342
82.

1143.

Невена Јовновић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Виолета Тодоровић
Информациона подршка стратегијског управљачког рачуноводства доношењу одлука у банкама 20.11.2023.
М 1341
74.

1142.

Маја Илијевска Савремена тржишта  др Милан Коцић др Владимир Ранковић
др Владимир Михајловић
Олигополска конкуренција на тржиштима електронских комуникација Републике Србије 17.11.2023.
М 1340
72.

1141.

Миљана Синђелић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Оливера Станчић
Квантитативна анализа преференција потрошача приликом куповине прехрамбених производа 16.11.2023.
М 1339
65.

1140.

Драгана Шајић Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Весна Стојановић Алексић
Карактеристике тимова као детерминанта процеса развоја новог производа 15.11.2023.
М 1338
68.

1139.

Милена Ђоковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Развој трговинске марке као фактор позиционирања у трговини 15.11.2023.
М 1337
56.

1138.

Јована Кукаљ  Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Вељко Маринковић
Ефекти дизајна на прихватање новог производа на тржишту 15.11.2023.
М 1336
65.

1137.

Андреа Шаптовић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Милан Коцић
Спровођење промотивних активности у подстицању развоја екотуризма 15.11.2023.
М 1335
69.

1136.

Јована Петковић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Милан Коцић
Мерење сатисфакције студената квалитетом онлајн наставе на факултетима у условима панденије COVID-19 15.11.2023.
М 1334
62.

1135.

Милена Броћић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Утицај политике цена на позиционирање трговинских предузећа 15.11.2023.
М 1333
61.

1134.

Ристић Тамара Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Дејана Злалтановић
др Марко Славковић
Стилови лидерства у кризним ситуацијама 15.11.2023.
М 1332
81.

1133.

Марија Миленковић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Виолета Домановић
др Катарина Борисављевић
Друштвено одговорно понашање и етичко лидерство 15.11.2023.
М 1331
64.

1132.

Слађана Стефановић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Лела Ристић
др Данијела Деспотовић
Анализа развоја градског туризма у Републици Србији 15.11.2023.
М 1330
69.

1131.

Милош Забуновић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић
др Јована Филиповић
Утицај националног идентитета на куповину домаћих производа 14.11.2023.
М 1329
58.

1130.

Ивана Станојевић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др Биљана Јовковић
др Владимир Обрадовић
Обрачун и наплата пореза на имовину 13.11.2023.
М 1328
72.

1129.

Невена Лукић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Дејана Златановић
др Марко Славковић
Лидерство и награђивање запослених 13.11.2023.
М 1327
64.

1128.

Кристина Ивановић Пословно преговарање др Дејана Златановић др Јелена Николић
др Слађана Савовић
Повезаност стратегија и фаза процеса пословног преговарања 13.11.2023.
М 1326
89.

1127.

Мина Живуловић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Срђан Шапић
др Марко Славковић
Утицај националне културе на стилове лидерства 13.11.2023.
М 1325
63.

1126.

Радмила Недељковић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Виолета Домановић
Обрачун и управљање трошковима у функцији дугорочног опстанка предузећа 10.11.2023.
М 1324
96.

1125.

Петар Перовић Електронска управа др Зоран Калинић др Мирјана Кнежевић
др Драгомир Димитријевић
Портал јавних набавки као сервис е-управе у функцији ефикаснијег и транспарентнијег пословања јавног сектора 09.11.2023.
М 1323
59.

1124.

Марта Јањовић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Вељко Маринковић
Анализа ставова посетилаца националних паркова у Србији 09.11.2023.
М 1322
83.

1123.

Јелена Димитријевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Катарина Борисављевић
Психографски аспекти сегментације потрошача 09.11.2023. М1321 64.

1122.

Марија Милојевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Гордана Радосављевић
Идентификација кључних фактора интерперсоналне комуникације корисника електронске трговине 09.11.2023. М1320 59.

1121.

Маријана Ђокић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Вељко Маринковић
Вишеканална продаја као фактор повећања лојалности потрошача 09.11.2023. М 1319 83.

1120.

Слађана Радовановић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић
др Јована Филиповић
Утицај квалитета и бренда производа на импулсивну куповину потрошача 06.11.2023.
М 1318
64.

1119.

Аница Радовановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Виолета Тодоровић
Развој дугорочних односа са клијентима у банкарству 17.10.2023.
М 1317
58.

1118.

Сара Милојковић Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Вељко Маринковић
Улога друштвених мрежа у развоју новог производа 17.10.2023.
М 1316
70.

1117.

Тамара Милановић Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Мирјана Кнежевић
Патенти као вид заштите интелектуалне својине 17.10.2023.
М 1315
70.

1116.

Чедо Божовић Корпоративно предузетништво др Јелена Ерић Нилсен др Јелена Николић
др Дејана Златановић
Повезаност предузетничке организационе културе и стратегијског одлучивања о иновацијама 16.10.2023.
М 1314
64.

1115.

Кристина Вулетић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Весна Стојановић Алексић
Компаративна анализа масовног и одрживог туризма у Србији 11.10.2023.
М 1313
66.

1114.

Милица Ђукић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Вељко Маринковић
Управљање односима са потрошачима у супермаркетима 11.10.2023.
М 1312
68.

1113.

Вера Лишанин Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Вељко Маринковић
Aнализа ставова туриста о степену развоја одрживог туризма у Србији 11.10.2023.
М 1311
65.

1112.

Јована Милосављевић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Јелена Николић
Утицај климатских промена на развој туризма 11.10.2023.
М 1310
63.

1111.

Кристина Срејић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Вељко Маринковић
Анализа искуства туриста током боравка у екодестинацијама 11.10.2023.
М 1309
59.

1110.

Јована Милосављевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милан Костић
др Виолета Тодоровић
Стабилност цена као примарни циљ монетарне политике НБС 09.10.2023.
М 1308
75.

1109.

Миломир Милинковић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милена Јакшић
др Милан Костић
Улога Европске Централне банке у кризним условима изазваним пандемијом COVID-19 09.10.2023.
М 1307
84.

1108.

Урош Ристић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Управљање категоријом производа у функцији унапређења политике асортимана 05.10.2023.
М 1306
65.

1107.

Катарина Вуловић Ћурт Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Марко Славковић
др Јелена Николић
Утицај лидера на мотивацију запослених 05.10.2023.
М 1305
55.

1106.

Драгана Матијевић Управљање пројектима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Виолета Домановић
Примена пројектног приступа у развоју људског капитала 05.10.2023.
М 1304
58.

1105.

Бобан Ђуровић Управљање пројектима др Марко Славковић др Гордана Радосављевић
др Дејана Златановић
Значај локалних иновативних пројеката за развој бањског туризма 05.10.2023.
М 1303
60.

1104.

Катарина Петровић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Компаративна анализа примене традиционалних и дигиталних медија у промоцији модних брендова 05.10.2023.
М 1302
57.

1103.

Јасмина Томићевић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Зоран Калинић
Примена мобилних апликација у функцији повећања лојалности потрошача у малопродаји 05.10.2023.
М 1301
65.

1102.

Јасмина Милић Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Јелена Николић
Развој новог производа као претпоставка предузетничких подухвата 03.10.2023.
М 1300
62.

1101.

Ана Таловић Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Јелена Николић
Модели развоја новог производа 03.10.2023.
М 1299
62.

1100.

Ивана Вуковић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Милан Чупић
Утицај ISO 14001 стандарда и нефинансијског извештавања на финансијске перформансе компанија 30.09.2023.
М 1298
67.

1099.

Тијана Николић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Владимир Обрадовић
др Драгомир Димитријевић
Адаптибилност контролних активности система интерне контроле предузећа у време пандемије 29.09.2023.
М 1297
75.

1098.

Предраг Станковић Форензичко рачуноводство и ревизија др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Јасмина Богићевић
Примена аналитичких техника форензичког рачуноводства у предузећима различитих делатности у Републици Србији 28.09.2023.
М 1296
110.

1097.

Милица Дуканац Развој новог производа др Дејана Златановић др Јелена Николић
др Виолета Домановић
Кључни фактори лансирања новог производа на тржиште 26.09.2023.
М 1295
79.

1096.

Ивана Трнавац Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милан Костић
др Виолета Тодоровић
Конфликтност циљева монетарне политике Народне банке Србије 26.09.2023.
М 1294
80.

1095.

Гордана Мидоровић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Лела Ристић
др Милан Костић
Конкурентност урбаних туристичких дестинација у Републици Србији 18.09.2023.
М 1293
77.

1094.

 Ивана Прусац Лалевић  Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Лела Ристић
др Никола Макојевић
Утицај процеса глобализације на аграрни сектор земаља у развоју 18.09.2023.
М 1292
68.

1093.

Анђела Деспотовић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Ефикасност референтне каматне стопе као примарног инструмента НБС у спровођењу монетарне политике 10.09.2023.
М 1291
73.

1092.

Јована Богдановић Чолић  Управљање пројектима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Слађана Савовић
Административна подршка реализацији пројеката у локалној самоуправи 05.10.2023.
М 1290
65.

1091.

Милош Петровић Глобалне стратегије раста др Слађана Савовић др Виолета Домановић
др Биљана Јовковић
Ефекти технолошких аквизиција на пословне перформансе 05.10.2023.
М 1289
73.

1090.

Катарина Николић Глобалне стратегије раста др Слађана Савовић др Виолета Домановић
др Јелена Николић
Међународне технолошке аквизиције као глобалне стратегије раста 22.09.2023.
М 1288
92.

1089.

Наташа Плешинац Глобалне стратегије раста др Слађана Савовић др Весна Стојановић Алексић
др Јелена Николић
Анализа кључних фактора успеха међународних аквизиција 05.10.2023.
М 1287
90.

1088.

Невена Рељић

Монетарни систем Европске уније

др Срђан Фуртула

др Милан Костић
др Виолета Тодоровић

Референтна каматна стопа као инструмент монетарног регулисања Европске централне банке и Народне банке Србије

13.09.2023.

М 1286

80.

1087.

Ана Луковић

Компаративна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Зоран Калинић

др Катарина Борисављевић

Анализа сегмената корисника електронске трговине

12.09.2023.

М 1285

65.

1086.

Дарко Васић

Компаративна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Зоран Калинић

др Срђан Шапић

Компаративна анализа сегмената корисника мобилних услуга

12.09.2023.

М 1284

79.

1085.

Ана Петковић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Катарина Борисављевић

Улога промотивних активности у поступку креирања вредности бренда

12.09.2023.

М 1283

104.

1084.

Ђорђе Пешић

Електронска трговина

др Зоран Калинић

др Владимир Ранковић

др Ненад Стефановић

Dropshipping као модел пословања у електронској трговини

12.09.2023.

М 1282

93.

1083.

Марија Милутиновић

Инвестициона анализа

др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Драган Стојковић

Тржишна активност инвестиционих фондова у савременим финансијским токовима

11.09.2023.

М 1281

83.

1082.

Љиљана Божовић

Буџетирање и контрола

др Мирјана Тодоровић

др Дејан Јовановић

др Владимир Обрадовић

Могућности и ограничења примене родно одговорног буџетирања

08.09.2023.

М 1280

69.

1081.

Милош Вујовић

Стратегијско управљачко рачуноводство

др Дејан Јовановић

др Мирјана Тодоровић

др Биљана Јовковић

Примена алата и техника стратегијског управљачког рачуноводства у великим предузећима у Србији

08.09.2023.

М 1279

71.

1080.

Александра Рудинац

Контролинг

др Мирјана Тодоровић

др Дејан Јовановић

др Драгомир Димитријевић

Кохерентност контролинга – теорија vs пракса

08.09.2023.

М 1278

65.

1079.

Драгана Суботић

Контролинг

др Мирјана Тодоровић

др Дејан Јовановић

др Милан Чупић

Релевантни аспекти имплементације процеса контролинга

07.09.2023.

М 1277

66.

1078.

Јелена Дангузовић

Буџетирање и контрола

др Мирјана Тодоровић

др Дејан Јовановић

др Владимир Обрадовић

Специфичности функционисања индиректних буџетских корисника у буџетском процесу

07.09.2023.

М 1276

83.

1077.

Александар Јовановић

Стратегијско управљачко рачуноводство

др Дејан Јовановић

др Мирјана Тодоровић

др Виолета Домановић

Управљачко рачуноводствени аспекти стратегијске анализе трошкова

06.09.2023.

М 1275

61.

1076.

Ана Јокић

Финансијско преструктурирање предузећа

др Милан Чупић

др Дејан Јовановић

др Микица Дреновак

Финансијско управљање иницијалном јавном понудом предузећа у Републици Србији

06.09.2023.

М 1274

85.

1075.

Невена Мијаиловић

Економска неједнакост и социјална искљученост

др Немања Лојаница

др Милена Јовановић Крањец

др Владимир Михајловић

Економска неједнакост и концентрација богатства у Републици Србији

24.08.2023.

М 1273

82.

1074.

Наташа Анђелковић

Управљање пројектима

др Марко Славковић

др Весна Стојановић Алексић

др Драгана Рејман Петровић

Управљање пројектним тимовима применом агилног приступа

24.08.2023.

М 1272

74.

1073.

Марко Милојевић

Управљање пројектима

др Марко Славковић

др Зоран Калинић

др Виолета Домановић

Значај синергијског деловања различитих сектора за ефикасну реализацију пројеката

11.07.2023.

М 1271

66.

1072.

Теодора Петковић

Менаџмент туристичких дестинација

др Никола Бошковић

др Лела Ристић

др Данијела Деспотовић

Развој одрживог туризма бањских дестинација у Републици Србији

07.07.2023.

М 1270

80.

1071.

Драгана Дејановић

Менаџмент туристичких дестинација

др Никола Бошковић

др Лела Ристић

др Немања Лојаница

Утицај пандемије COVID 19 на развој туризма у Републици Србији

07.07.2023.

М 1269

80.

1070.

Антонина Алемпијевић

Менаџмент туристичких дестинација

др Никола Бошковић

др Лела Ристић

др Петар Веселиновић

Развој одрживог туризма у планинским дестинацијама Шумадије и Западне Србије

06.07.2023.

М 1268

72.

1069.

Милица Пишчевић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

Утицај породице на понашање потрошача у процесу куповине

05.07.2023.

М 1267

69.

1068.

Јелена Милојевић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Гордана Радосављевић

др Срђан Шапић

Утицај интерперсоналне комуникације на доношење одлука потрошача у процесу куповине

05.07.2023.

М 1266

84.

1067.

Нена Лојковић

Квантитативна анализа у маркетингу

др Вељко Маринковић

др Срђан Шапић

др Дејана Златановић

Квалитет услуга као детерминанта развоја дугорочних односа са потрошачима

05.07.2023.

М 1265

71.

1066.

Алекса Вучковић

Интеркултурални маркетинг

др Срђан Шапић

др Дејана Златановић

др Вељко Маринковић

Утицај културе на иновације

05.07.2023.

М 1264

60.

1065.

Ивана Лукић

Управљање ризицима финансијских институција

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Ненад Томић

Финансијски ризици и перформансе банкарских сектора земаља у региону

05.07.2023.

М 1263

97.

1064.

Љубица Јевтић

Електронска трговина

др Зоран Калинић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај кориснички генерисаног садржаја на куповне намере и понашање потрошача у електронској трговини

05.07.2023.

М 1262

86.

1063.

Анкица Кашерић

Интерна контрола и ревизија

др Биљана Јовковић

др Мирјана Тодоровић

др Драгомир Димитријевић

Компатибилност контролних окружења књиговодствених агенција и клијената рачуноводствених услуга

30.06.2023.

М 1261

88.

1062.

Милица Опачић

Инвестициона активност финансијских институција

др Стеван Луковић

др Владимир Станчић

др Злата Ђурић

Анализа пословања сектора добровољних пензијских фондова у Републици Србији

21.06.2023.

М 1260

75.

1061.

Иван Јелић

Инвестициона активност финансијских институција

др Стеван Луковић

др Владимир Станчић

др Милка Грбић

Утицај економских криза у 21. веку на структуру портфолија пензијских фондова

19.06.2023.

М 1259

89.

1060.

Миодраг Радосављевић

Пословна стратегија

др Марко Славковић

др Виолета Домановић

др Јелена Николић

Значај стратегијске контроле у извршењу стратегије

07.06.2023.

М 1258

105.

1059.

Марија Михаиловић

Пословно преговарање

др Јелена Николић

др Дејана Златановић

др Весна Стојановић Алексић

Медији комуникације у пословном преговарању

18.05.2023.

М 1257

67.

1058.

Весна Чордар

Туризам и агробизнис

др Лела Ристић

др Никола Бошковић

др Владимир Мићић

Управљање развојем руралног туризма у Републици Србији

20.04.2023.

М 1256

78.

1057.

Марија Миновић

Маркетинг менаџмент

др Милан Коцић

др Срђан Шапић

др Марко Славковић

Утицај екстерних медија ПР-а на тржишну позицију бренда

11.04.2023.

М 1255

75.

1056.

Иван Младеновић

Инвестициона активност финансијских институција

др Стеван Лукови

др Владимир Станчић

др Драган Стојковић

Инвестициони портфолио пензијских фондова у земљама Југоисточне Европе

10.04.2023.

М 1254

69.

1055.

Јована Самчовић

Економска неједнакост и социјална искљученост

др Милена Јовановић Крањец

др Немања Лојаница

др Владимир Станчић

Анализа индикатора за новчано сиромаштво и неједнакост у Републици Србији

28.03.2023.

М 1253

71.

1054.

Урош Мусија

Управљање пројектима

др Марко Славковић

др Весна Стојановић Алексић

др Предраг Мимовић

Значај лидерског потенцијала пројектних менаџера у реализацији пројеката

08.03.2023.

М 1252

61.

1053.

Милица Алуровић

Управљање пројектима

др Марко Славковић

др Владимир Ранковић

др Слађана Савовић

Значај управљања знањем чланова пројектног тима за реализацију пројектних активности

13.02.2023.

М 1251

55.

1052.

Бојан Цвијановић

Политика запошљавања и тржишта рада

др Владимир Михајловић

др Гордана Марјановић

др Милка Грбић

Политика запошљавања у Европској Унији и Републици Србији у условима пандемије COVID-19

09.02.2023.

М 1250

53.

1051.

Стефан Булатовић

Међународна економска интеграција

др Ненад Станишић

др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

Етноцентризам и космополитизам у међународној трговини – Емпиријско истраживање у Републици Србији

09.02.2023.

М 1249

49.

1050.

Милена Арсенијевић

Финансијски систем и економски рад

др Милка Грбић

др Владан Ивановић

др Стеван Луковић

Улога финансијске инклузије у процесу економског раста

08.02.2023.

М 1248

81.

1049.

Марина Јефтић

Лидерство

др Весна Стојановић Алексић

др Марко Славковић

др Јелена Николић

Специфичности лидерства у породичном предузећу

08.02.2023.

М 1247

73.

1048. Милица Ђокић Економска неједнакост и социјална искљученост др Милена Јовановић Крањец др Немања Лојаница
др Владимир Михајловић
Род и економска неједнакост у Републици Србији 12.01.2023.
M 1246
74.
1047. Стефан Павловић Финансијски систем и економски раст др Милка Грбић др Стеван Луковић
др Милена Јовановић Крањец
Утицај финансијских иновација на ефикасност финансијског система 12.01.2023.
M 1245
64.

Списак одбрањених Мастер радова у 2022.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
1046. Катарина Радојичић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Владимир Станчић
Упоредна анализа пословања друштава за осигурање у Републици Србији 26.12.2022.
M 1244
79.
1045. Тамара Папић Економска политика и одрживи развој др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић
др Гордана Миловановић
Улога економске политике у спровођењу Агенде 2030 у Републици Србији 21.12.2022.
M 1243
109.
1044. Гордана Гајловић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Јелена Ерић Нилсен
др Јелена Николић
Утицај стилова лидерства на организационе промене 21.12.2022.
M 1242
85.
1043. Милица Царевић Корпоративно предузетништво др Јелена Ерић Нилсен др Јелена Николић
др Катарина Софронојевић
Развој предузетничког подухвата: Могућности примене метода дигиталног маркетинга 21.12.2022.
M 1241
64.
1042. Александар Дуњић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Јелена Ерић Нилсен
Екотуризам и резервати природе 20.12.2022.
M 1240
109.
1041. Тамара Бишевац Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Милан Коцић
Предвиђање преференција и понашања потрошача након пандемије COVID-19 15.12.2022.
M 1239
68.
1040. Александра Ђуричић Алати и технике машинског учења др Владимир Ранковић др Зоран Калинић
др Марина Милановић
Примена техника машинског учења за предикцију цена некретнина 15.12.2022.
M 1238
62.
1040. Маријана Пумпаловић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић
др Катарина Софронојевић
Утицај друштвених медија на намеру о куповини брендираних производа 15.12.2022.
M 1237
72.
1039. Тамара Марковић Алати и технике машинског учења др Владимир Ранковић др Марко Славковић
др Зоран Калинић
Примена техника машинског учења у управљању одливом запослених 15.12.2022.
M 1236
70.
1038. Ана Николић Менаџмент хотелских предузећа др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Катарина Софронојевић
Примена дигиталног маркетинга у хотелијерству 15.12.2022.
M 1235
69.
1037. Катарина Павловић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Катарина Софронојевић
Компаративна анализа екодестинација у Холандији и Републици Србији 15.12.2022.
M 1234
84.
1036. Ана Марковић Алати и технике машинског учења др Владимир Ранковић др Милан Коцић
др Зоран Калинић
Примена техника машинског учења у креирању маркетиншке кампање 15.12.2022.
M 1233
72.
1035. Јелена Топаловић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Мирјана Кнежевић
Значај догађаја у развоју руралног туризма са посебним акцентом на фестивале и манифестације 14.12.2022.
M 1232
97.
1034. Ивана Ђорђевић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Марко Славковић
др Дејана Златановић
Извори лидерских способности 14.12.2022.
M 1231
55.
1033. Невена Пискулић Пословно преговарање др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Марко Славковић
Коалиције као детерминанта успешног преговарања 14.12.2022.
M 1230
70.
1032. Дејан Ристић Менаџмент у јавном сектору др Весна Стојановић Алексић др Виолета Домановић
др Дејана Златановић
Фактори лидерских способности 14.12.2022.
M 1229
76.
1031. Александра Матовић Менаџмент у јавном сектору др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Марко Славковић
Кључни аспекти мотивације запослених у организацијама јавног сектора 14.12.2022.
M 1228
72.
1030. Милица Кузмановић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Виолета Домановић
др Марко Славковић
Улога комуникације у лидерском процесу 14.12.2022.
M 1227
58.
1029. Анђела Вуловић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Вељко Маринковић
Анализа дигиталних платформи у хотелијерству 13.12.2022.
M 1226
103.
1028. Јелена Радојковић Електронски системи плаћања др Ненад Томић др Зоран Калинић
др Виолета Тодоровић
Проблеми приватности у електронским системима плаћања 13.12.2022.
M 1225
70.
1027. Јован Живковић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Станишић
Могућности усвајања алтернативног режима девизног курса у Републици Србији 13.12.2022.
M 1224
65.
1026. Александра Дамјановић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Улога Европске централне банке у кризним условима 13.12.2022.
M 1223
79.
1025. Јелена Агатоновић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Јелена Николић
Улога дизајна у развоју новог производа 13.12.2022.
M 1222
79.
1024. Ивана Гајовић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Јелена Николић
др Марко Славковић
Процес планирања у организацијама јавног сектора 13.12.2022.
M 1221
69.
1023. Јован Тодосијевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Утицај COVID-19 пандемије на навике и ставове генерације Y о електронској куповини одевних предмета 13.12.2022.
M 1220
102.
1022. Ана Жупањац Примењена статистика др Марина Милановић др Милан Стаменковић
др Весна Стојановић Алексић
Примена статистичких метода у истраживању организационих и персоналних фактора задовољства послом 12.12.2022.
M 1219
75.
1021. Ивана Јовановић Примењена статистика др Милан Стаменковић др Марина Милановић
др Драгана Рејман Петровић
Примена регресионе и корелационе анализе у оцени значаја одабраних развојних детерминанти интернет трговине 12.12.2022.
M 1218
77.
1020. Марина Јовановић Пословно преговарање др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Весна Стојановић Алексић
Улога и значај емоција у процесу преговарања 12.12.2022.
M 1217
64.
1019. Алма Потурак Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић
др Биљана Јовковић
Ефекти пандемије COVID-19 на перформансе предузећа у Републици Србији 12.12.2022.
M 1216
93.
1018. Марија Костовић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Савремене тенденције у управљању ризицима у сектору осигурања 12.12.2022.
M 1215
96.
1017. Милена Белошевић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Марко Славковић
др Јелена Николић
Стилови лидерства и мотивација запослених 09.12.2022.
M 1214
98.
1016. Невена Јововић Међународна економска интеграција др Ненад Станишић др Гордана Миловановић
др Ненад Јанковић
Утицај COVID-19 пандемије на међународну трговину 09.12.2022.
M 1213
75.
1015. Кристина Ђајић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Анализа домаћих и страних брендова у малопродаји 07.12.2022.
M 1212
72.
1014. Љиља Шапоњић Екотуризам др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Катарина Софронојевић
Спровођење маркетинг активности у развоју екотуризма у Србији 07.12.2022.
M 1211
87.
1013. Ивана Курћубић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Стеван Луковић
Упоредна анализа алтернативних система финансирања пензијског осигурања 07.12.2022.
M 1210
80.
1012. Душан Вељовић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић
др Никола Макојевић
Утицај украјинске кризе на глобалне економске токове 05.12.2022.
M 1209
75.
1011. Валентина Перић Форензичко рачуноводство и ревизија др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Немања Карапавловић
Постојање знакова упозорења на могуће преваре у финансијским извештајима компанија у Републици Србији пре и током пандемије COVID-19 29.11.2022.
M 1208
72.
1010. Јована Петронијевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Срђан Шапић
Утицај  COVID-19 пандемије на навике и ставове генерације Y о електронском наручивању и достави хране 18.11.2022.
M 1207
93.
1009. Неда Јовановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Виолета Тодоровић
Сатисфакција и лојалност корисника мобилних система плаћања 18.11.2022.
M 1206
70.
1008. Милица Маринковић Економска политика и одрживи развој др Данијела Деспотовић др Петар Веселиновић
др Дејана Златановић
Еколошке иновације и концепт одрживог развоја 17.11.2022.
M 1205
65.
1007. Марија Марковић Економска политика и одрживи развој др Данијела Деспотовић др Петар Веселиновић
др Никола Бошковић
Утицај климатских промена на одрживи развој 17.11.2022.
M 1204
71.
1006. Јована Јанковић Инвестициона анализа др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Стеван Луковић
Тржиште акција у савременом финансијском окружењу 17.11.2022.
M 1203
97.
1005. Миодраг Павловић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Ненад Станишић
др Данијела Деспотовић
Улога економске политике у ублажавању последица глобалне кризе настале пандемијом COVID-19 17.11.2022.
M 1202
84.
1004. Јелена Џамић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Лела Ристић
др Милан Костић
Конкурентност бањских туристичких дестинација Региона Шумадије и Западне Србије 10.11.2022.
M 1201
78.
1003. Марта Мркушић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Лела Ристић
др Петар Веселиновић
Развој одрживог туризма бањских дестинација Региона Јужне и Источне Србије 10.11.2022.
M 1200
68.
1002. Славица Катанић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Милан Коцић
Утицај космополитизма на намере потрошача при куповини различитих категорија производа 10.11.2022.
M 1199
69.
1001. Марина Срећковић Марковић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Данијела Деспотовић
Развој пољопривреде и руралних подручја у Расинској области 10.11.2022.
M 1198
77.
1000. Милан Ристић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић
др Катарина Софронојевић
Утицај паковања на импулсивно понашање потрошача при куповини 10.11.2022.
M 1197
83.
999. Катарина Тодосијевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Милан Коцић
Анализа тренда американизације популарне културе у Републици Србији 10.11.2022.
M 1196
72.
998. Сандра Јовановић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Весна Стојановић Алексић
Значај еко хотела у развоју хотелске индустрије 09.11.2022.
M 1195
85.
997. Сања Ристић Инвестициона анализа др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Ненад Томић
Инвестициона активност инвестиционих фондова у тржишно и банкарско оријентисаним финансијским системима 08.11.2022.
M 1194
81.
996. Јелена Вечевић Инвестициона анализа др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Драган Стојковић
Упоредна анализа основних хартија од вредности на развијеним тржиштима капитала и тржиштима капитала земаља у развоју 08.11.2022.
M 1193
113.
995. Данијела Лазаревић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Монетарна политика Швајцарске националне банке 07.11.2022.
M 1192
77.
994. Јелена Раденовић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Компаративна анализа независности Европске Централне банке и Народне банке Србије 07.11.2022.
M 1191
80.
993. Софија Крстић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Јелена Николић
др Весна Стојановић Алексић
Управљање стресом на радном месту у организацијама јавног сектора 07.11.2022.
M 1190
69.
992. Горан M. Ненадовић Пословна стратегија др Марко Славковић др Дејана Златановић
др Зоран Калинић
Унапређење и развој интерних процеса кроз дигитализацију пословања 03.11.2022.
M 1189
65.
991. Милица Радисављевић Алати и технике машинског учења др Владимир Ранковић др Зоран Калинић
др Виолета Тодоровић
Примена техника машинског учења за предвиђање коришћења услуга кредитних картица 03.11.2022.
M 1188
72.
990. Бојана Петровић Електронска трговина др Зоран Калинић др Ненад Томић
др Владимир Ранковић
Примена мобилних система плаћања у електронској трговини 03.11.2022.
M 1187
110.
989. Данко Марковић Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Вељко Маринковић
Кључни аспекти лансирања новог производа на тржиште 03.11.2022.
M 1186
69.
988. Лепосава Милосављевић Међународни менаџмент људским ресурсима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Јелена Николић
Утицај глобалних промена на стратегију управљања људским ресурсима 02.11.2022.
M 1185
63.
987. Јелена Миленковић Форензичко рачуноводство и ревизија др Биљана Јовковић др Драгомир Димитријевић
др Владимир Обрадовић
Имплементација активних и пасивних интерних контрола у функцији спречавања криминалних радњи 02.11.2022.
M 1184
112.
986. Маријана Новичић Контролинг др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Немања Карапавловић
Контрибуциони обрачун резултата као алат контролинга 02.11.2022.
M 1183
66.
985. Исидора Смиљанић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Драгомир Димитријевић
др Дејан Јовановић
Компатибилност интерне и екстерне ревизије 02.11.2022.
M 1182
68.
984. Јелица Лончар Пословно преговарање др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Весна Стојановић Алексић
Вештине и стилови успешних преговарача 02.11.2022.
M 1181
63.
983. Медина Ровчанин Буџетирање и контрола др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Владимир Обрадовић
Буџетирање расхода и издатака у јединицама локалне самоуправе 02.11.2022.
M 1180
66.
982. Марина Батоћанин Пословна стратегија др Марко Славковић др Гордана Радосављевић
др Виолета Домановић
Редефинисање пословне стратегије хотелских предузећа у условима промена 26.10.2022.
M 1179
66.
981. Јулија Видосављевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Зоран Калинић
Анализа бихевиоралне лојалности корисника услуга мобилних оператера 21.10.2022.
M 1178
74.
980. Милица Алексић Управљање пројектима др Марко Славковић др Виолета Домановић
др Слађана Савовић
Управљање перформансама запослених ангажованих на пројектним активностима 19.10.2022.
M 1177
56.
979. Ивона Стојановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Гордана Радосављевић
др Катарина Борисављевић
Анализа имиџа Републике Србије као туристичке дестинације 18.10.2022.
M 1176
76.
978. Тијана Смиљанић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Саша Обрадовић
Одрживи интегрални развој пољопривреде и туризма Републике Србије у савременим условима 18.10.2022.
M 1175
74.
977. Јована Станојловић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Мирјана Кнежевић
Искуства и ставови потрошача о преварама у електронској трговини у Републици Србији 18.10.2022.
M 1174
104.
976. Тамара Миловановић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Владимир Мићић
Животна средина као фактор развоја агробизниса и туризма у Републици Србији 14.10.2022.
M 1173
70.
975. Мирјана Пејић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Петар Веселиновић
Одрживи развој руралних подручја Републике Србије 13.10.2022.
M 1172
66.
974. Анита Марић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милена Јакшић
др Ненад Томић
Услови приступања Србије Европској унији и Европској монетарној унији 13.10.2022.
M 1171
94.
973. Снежана Савић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Компаративна анализа кључних показатеља перформанси банкарског сектора земаља чланица Европске монетарне уније и Републике Србије 13.10.2022.
M 1170
120.
972. Ива Новаковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Вељко Маринковић
Улога програма лојалности потрошача у позиционирању трговинских предузећа 12.10.2022.
M 1169
65.
971. Христина Матић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Лела Ристић
Компаративна анализа руралног и екотуризма 12.10.2022.
M 1168
71.
970. Катарина Мијатовић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Јелена Николић
Развој малих и средњих предузећа у руралним подручјима Републике Србије 12.10.2022.
M 1167
72.
969. Лука  Томић Економска неједнакост и социјална искљученост др Милена Јовановић Крањец др Немања Лојаница
др Данијела Деспотовић
Анализа основних димензија и индикатора социјалне искључености и услова живота у Републици Србији 12.10.2022.
M 1166
95.
968. Јована Ристић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Слађана Савовић
Корпоративно управљање као претпоставка унапређења иновативности компанија 12.10.2022.
M 1165
69.
967. Кристина Нукић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић
др Драган Стојковић
Перспективе конкурентности Републике Србије 11.10.2022.
M 1164
104.
966. Вања Арсић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Станишић
др Ненад Јанковић
Улога Међународног монетарног фонда у функционисању Европске уније 11.10.2022.
M 1163
87.
965. Милица Анђелковић Примењена статистика др Марина Милановић др Милан Стаменковић
др Предраг Мимовић
Примена статистичких метода у анализи ефикасности пословања предузећа 11.10.2022.
M 1162
100.
964. Милица Ђурђевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Томић
Режими девизног курса у земљама Европске уније 11.10.2022.
M 1161
92.
963. Снежана Дмитровић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић
др Никола Макојевић
Стање и перспективе европских интеграција Републике Србије 10.10.2022.
M 1160
67.
962. Љиљана Јовић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић
др Данијела Деспотовић
Утицај пандемије COVID 19 на глобално сиромаштво 11.10.2022.
M 1159
68.
961. Катарина Ристивојевић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Данијела Деспотовић
Пољопривреда, рурална подручја и туризам као фактори развоја општине Топола 10.10.2022.
M 1158
67.
960. Јован Мијатовић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирјана Кнежевић
др Никола Макојевић
Економско здравствени аспект пандемије COVID 19 у земљама Западног Балкана 10.10.2022.
M 1157
76.
959. Марија Лукић Макроеконометрија др Саша Обрадовић др Немања Лојаница
др Владимир Михајловић
Политика запошљавања младих у Републици Србији 10.10.2022.
M 1156
72.
958. Јелена Чоловић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Милан Костић
др Ненад Станишић
Положај Републике Србије у глобалној економији 07.10.2022.
M 1155
78.
957. Драгана Видић Међународни менаџмент људским ресурсима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Јелена Николић
Утицај система награђивања на задовољство запослених 07.10.2022.
M 1154
58.
956. Наташа Милошевић Међународни менаџмент људским ресурсима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Виолета Домановић
Управљање перформансама запослених током рада на даљину у глобалном окружењу 07.10.2022.
M 1153
51.
955. Јован Милутиновић Пословна стратегија др Марко Славковић др Виолета Домановић
др Дејана Златановић
Развој стратегије диференцирања у дигиталном окружењу 07.10.2022.
M 1152
64.
954. Невена Благојевић Међународни менаџмент људским ресурсима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Мирјана Кнежевић
Учење на даљину у међународном окружењу 07.10.2022.
M 1151
53.
953. Сања Николић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Катарина Борисављевић
др Катарина Софронијевић
Активности унапређења продаје као детерминанта краирања сатисфакције потрошача 06.10.2022.
M 1150
74.
952. Медина Хаџалић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Јована Филиповић
Информациона подршка стратегијског управљачког рачуноводства анализи профитабилности купаца 05.10.2022.
M 1149
59.
951. Александар Мартиновић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Дејана Златановић
др Марко Славковић
Комуникација у лидерском процесу и утицај на задовољство запослених 05.10.2022.
M 1148
52.
950. Анђела Алексић Глобалне стратегије раста др Слађана Савовић др Виолета Домановић

др Марко Славковић
Специфичности процеса реализације технолошких аквизиција 30.09.2022.
M 1147
130.
949. Ивана Деспотовић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић
Улога трансмисионог механизма монетарне политике Европске централне банке у условима глобалне нестабилности 30.09.2022.
M 1146
97.
948. Миљан Данић Пословна стратегија др Марко Славковић др Виолета Домановић
др Слађана Савовић
Стратегије управљања кризом изазваних променама у глобалном окружењу 30.09.2022.
M 1145
56.
947. Милош Симић Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Петар Веселиновић
др Никола Бошковић
Улога фонда за развој у систему финансирања економије Републике Србије 30.09.2022.
M 1144
92.
946. Катарина Ивановић Глобалне стратегије раста др Слађана Савовић др Виолета Домановић
др Биљана Јовковић
Ефекти међународних аквизиција на перформансе преузетих компанија 29.09.2022.
M 1143
129.
945. Тамара Ивковић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Мирјана Тодоровић
др Слађана Савовић
Улога интерног надзора у редукцији ризика пословања предузећа 29.09.2022.
M 1142
91.
944. Бојана Станисављевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Виолета Домановић
Оцена перформанси банкарског сектора Републике Србије у условима пандемије 16.09.2022.
M 1141
80.
943. Ана Урошевић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Утицај квалитета услуга на избор малопродајних формата 15.09.2022.
M 1140
108.
942. Јована Лазић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Квалитет понуде као фактор позиционирања хотелских предузећа у Републици Србији 15.09.2022.
M 1139
69.
941. Тамара Карличић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Јована Филиповић
Утицај мушких/женских вредности на куповину иностраних брендова 13.09.2022.
M 1138
83.
940. Јелена Јаблановић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Милан Коцић
Утицај избегавања неизвесности на фазе одлучивања пре куповине 13.09.2022.
M 1137
81.
939. Јелена Марковић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Гордана Радосављевић
др Срђан Шапић
Стил живота као детерминанта понашања потрошача 13.09.2022.
M 1136
71.
938. Никола Илић Финансијско преструктурирање предузећа др Милан Чупић др Предраг Станчић
др Милка Грбић
Релевантност рачуноводствених мерила перформанси за предвиђање тржишне цене и приноса акција 13.09.2022.
M 1135
69.
937. Светлана Милићевић Финансијско преструктурирање предузећа др Милан Чупић др Немања Карапавловић
др Драгомир Димитријевић
Добровољна ликвидација предузећа у Републици Србији 08.09.2022.
M 1134
65.
936. Никола Николић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Милан Чупић
др Владимир Обрадовић
Ефикасност интерног надзора у контроли пословања министарства Владе Републике Србије 08.09.2022.
M 1133
96.
935. Јовица Пејић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Срђан Шапић
Конкурентско управљачко рачуноводство и Competitive Intelligence у функцији анализе конкуренције 07.09.2022.
M 1132
110
934. Исидора Топаловић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Дејана Златановић
Значај и улога жена у савременом менаџменту 07.09.2022.
M 1131
67.
933. Катарина Савковић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Марко Славковић
др Јелена Николић
Регрутовање и селекција за лидерске позиције у организацији 07.09.2022.
M 1130
76.
932. Анђела Јанкоски Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Петар Веселиновић
Улога пољопривреде и туризма у руралном развоју региона Шумадије и Западне Србије 08.07.2022.
M 1129
83.
931. Бојана Курчубић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Лела Ристић
др Данијела Деспотовић
Развој одрживог туризма планинских дестинација Златиборске области 08.07.2022.
M 1128
71.
930. Софија Јевтић Економска неједнакост и социјална искљученост др Немања Лојаница др Милена Јовановић Крањец
др Саша Обрадовић
Економска неједнакост и привредни раст у земљама у развоју 07.07.2022.
M 1127
63.
929. Емина Кахровић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Ненад Стефановић
Карактеристике и примена дигиталних платформи за електронску трговину 07.07.2022.
M 1126
112.
928. Марија Стевић Алати и технике машинског учења др Владимир Ранковић др Микица Дреновак др Зоран Калинић Примена техника машинског учења за предвиђање цена акција 21.06.2022.
M 1125
82.
927. Марија Куч Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Милан Коцић
Анализа фактора вишеканалне продаје у трговини 16.06.2022.
M 1124
71.
926. Бојана Куч Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић
др Вељко Маринковић
Утицај квалитета услуга на лојалност потрошача у малопродаји 16.06.2022.
M 1123
66.
925. Тамара Бабић Менаџмент у јавном сектору др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Весна Стојановић Алексић
Друштвена одговорност и пословна етика организација у јавном сектору 08.06.2022.
M 1122
72.
924. Јелена Гацев Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Катарина Борисављевић
Активности директног маркетинга усмерене на креирање лојалности потрошача 02.06.2022.
M 1121
86.
923. Јована Гацев Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Катарина Борисављевић
Усклађивање промотивних активности са фазама животних циклуса производа 02.06.2022.
M 1120
99.
922. Кристина Ђоковић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Слађана Савовић
Значај људског капитала у интеграционим процесима 18.05.2022. M 1119 144.
921. Ирина Јовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Ненад Томић
Утицај финансијских технологија (FinTech) на промену пословних модела банака у Европској унији 15.04.2022. M 1118 72.
920. Невена Аврамовић Финансијски систем и економски раст др Милка Грбић др Гордана Марјановић
др Срђан Фуртула
Упоредна анализа финансијског развоја Републике Србије и одабраних земаља Централне Европе 10.03.2022. M 1117 80.
919. Милица Митровић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др Владимир Обрадовић
др Мирјана Тодоровић
Управљање дугом локалне самоуправе у Републици Србији 10.03.2022. M 1116 57.
918. Кристина Сретеновић Електронски системи плаћања др Ненад Томић др Виолета Тодоровић
др Зоран Калинић
Злоупотреба електронских система плаћања 07.03.2022. M 1115 79.
917. Мартин Рајковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Вељко Маринковић
Примена C2C модела електронске трговине у Републици Србији са аспекта корисника 22.02.2022. M 1114 104.
916. Милица Павловић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Злата Ђурић
Перспективе развоја банкоосигурања 10.02.2022. M 1113 77.
915. Јована Спасојевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Ненад Јанковић
Утицај пандемије корона вируса на монетарни систем Републике Србије 10.02.2022. M 1112 79.
914. Александра Ранковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Компарација механизама трансмисије монетарне политике Народне банке Србије и Европске централне банке 10.02.2022. M 1111 108.
913. Сузана Црноглавац   Интерни и екстерни надзор јавне управе др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Мирјана Кнежевић
Регулаторни оквир и ревизија јавних набавки у Републици Србији 27.01.2022. M 1110 88.
912. Никола Нешић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Јелена Ерић Нилсен
др Слађана Савовић
Међународне аквизиције као фактор промене организационе културе 10.01.2022. M 1109 74.

Списак одбрањених Мастер радова у 2021.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
911. Јована Николић Алати и технике машинског учења др Владимир Ранковић др Зоран Калинић
др Вељко Маринковић
Одређивање кључних фактора за прихватање мобилне трговине применом метода вештачке интелигенције 30.12.2021. M 1108 77.
910. Нина Станковић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Јелена Ерић Нилсен
др Јелена Николић
Личне карактеристике лидера као фактор лидерских стилова 22.12.2021. M 1107 64.
909. Светлана Каралазос Менаџмент у јавном сектору др Јелена Николић др Дејана Златановић
др Јелена Ерић Нилсен
Значај екстерног окружења и менаџмент стејкхолдера у јавном сектору 21.12.2021. M 1106 77.
908. Слађана Нешић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др Владимир Станчић
др Владан Ивановић
Финансијско управљање улагањима локалне самоуправе у Републици Србији 17.12.2021. M 1105 72.
907. Јован Миловановић Савремена тржишта др Милан Костић др Вељко Маринковић
др Ненад Станишић
Анализа тржишне динамике у сектору дистрибуције медијског садржаја 17.12.2021. M 1104 66.
906. Марица Савић Напредно финансијско извештавање др Владимир Обрадовић др Немања Карапавловић
др Милан Чупић
Нето резултат по акцији компанија у Републици Србији у условима пандемије COVID-19 17.12.2021. M 1103 83.
905. Слађана Подгорац Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић
др Јелена Николић
Дизајн размишљање као инструмент подршке процесу развоја новог производа 17.12.2021. M 1102 67.
904. Маријана Мартић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Виолета Тодоровић
др Владимир Станчић
Мапирање ризика готовинских трансакција у функцији адекватног структурирања контролних активности у банкама 15.12.2021. M 1101 83.
903. Марија Антонијевић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Предраг Мимовић
др Марина Милановић
Анализа и дизајн менаџмент информационог система у функцији унапређења процеса набавке, производње и продаје 15.12.2021. M 1100 120.
902. Валентина Марковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Милан Стаменковић
др Предраг Мимовић
Менаџмент информациони систем за подршку интеграцији пословних процеса  продаје 15.12.2021. M 1099 72.
901. Филип Тодоровић Савремена тржишта др Милан Костић др Зоран Калинић
др Владимир Михајловић
Анализа услова конкуренције на тржишту мобилне телефоније Републике Србије 15.12.2021. M 1098 69.
900. Урош Милошевић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Милан Стаменковић
др Марина Милановић
Евалуација квалитета прототипа менаџмент информационог система за управљање пословном документацијом 15.12.2021. M 1097 82.
899. Милена Глигоријевић Економска неједнакост и социјална искљученост др Милена Јовановић Крањец др Немања Лојаница
др Милан Костић
Родно економске (не)једнакости у сфери дистрибуције економских ресурса у компаративној анализи Европске уније и Републике Србије 15.12.2021. M 1096 57.
898. Ђорђе Томић Буџетирање и контрола др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Јасмина Богићевић
Буџетирање засновано на перформансама као инструмент унапређења финансијског управљања у јединицама локалне самоуправе 15.12.2021. M 1095 63.
897. Марко Ђурић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић др Данијела Деспотовић Развој пчеларства у функцији подршке руралној економији Републике Србије 15.12.2021. M 1094 62.
896. Анђела Мијајловић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић др Ненад Томић Ставови потрошача о промени криптовалута у електронској трговини у Републици Србији 14.12.2021. M 1093 128.
895. Марија Милутиновић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Ненад Станишић Утицај етноцентризма на потрошаче у Републици Србији 14.12.2021. M 1092 62.
894. Марија Милић Јовановић Економска политика и одрживи развој др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић др Никола Макојевић Компаративна анализа мера економске политике на сузбијању последица изазваним COVID 19 у земљама Западног Балкана 13.12.2021. M 1091 84.
893. Невена Цветковић Пословно преговарање др Дејана Златановић др Јелена Николић др Весна Стојановић Алексић Међузависност моћи и коалиција у процесу пословног преговарања 10.12.2021. M 1090 78.
892. Лепосава Симић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић др Срђан Шапић Управљање развојем каријере експатријата у међународном окружењу 10.12.2021. M 1089 54.
891. Лаура Милојевић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Јелена Николић др Весна Стојановић Алексић Организациона култура као претпоставка иновативности организација у јавном сектору 10.12.2021. M 1088 64.
890. Настасија Мирчетић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић др Срђан Шапић Ефекти интерперсоналне комуникације на доношење одлука потрошача у процесу куповине 10.12.2021. M 1087 64.
889. Теодора Џелатовић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић Мерење лојалности корисника услуга туристичких агенција 10.12.2021. M 1086 63.
888. Никола Антић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милан Костић др Стеван Луковић Утицај стратегије таргетирања инфлације на привредни раст 09.12.2021. M 1085 99.
887. Јована Арсенијевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Катарина Борисављевић Утицај квалитета производа на тржишну позицију бренда 09.12.2021. M 1084 67.
886. Драгана Колаковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Вељко Маринковић Значај сегментације у поступку креирања тржишне позиције бренда 09.12.2021. M 1083 65.
885. Анђелка Мијаиловић   Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић др Гордана Радосављевић Продајне презентације у функцији иницирања одлуке о куповини 09.12.2021. M 1082 64.
884. Кристина Јанковић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Срђан Фуртула др Ненад Томић Народна банка Србије као фактор стабилности девизног тржишта 09.12.2021. M 1081 93.
883. Тамара Арсенијевић Интерни екстерни надзор јавне управе др Биљана Јовковић др Јасмина Богићевић др Владимир Обрадовић Имплементација финансијског управљања и контроле код индиректних буџетских корисника јавних средстава у Републици Србији 08.12.2021. M 1080 83.
882. Ивана Миливојевић Екотуризам др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић Алексић Примена еколошких стандарда у управљању међународним хотелским ланцима 08.12.2021. M 1079 85.
881. Ивана Симић Пословно преговарање др Јелена Николић др Дејана Златановић др Весна Стојановић Алексић Кључни аспекти комуникације као психолошког субпроцеса у пословном преговарању 08.12.2021. M 1078 82.
880. Мирјана Миленковић Инвестициона анализа др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Милан Чупић Улога и значај финансијске анализе у савременим условима пословања 08.12.2021. M 1077 77.
879. Јована Нешић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић др Дејана Златановић Припрема експатријата за рад у иностранству 08.12.2021. M 1076 58.
878. Александар Савић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Виолета Домановић др Марко Славковић Утицај стилова лидерства на мотивисање запослених у организацији 08.12.2021. M 1075 57.
877. Сузана Марковић Политика запошљавања и тржишта рада др Владимир Михајловић др Гордана Марјановић др Милка Грбић Регионална дисперзија незапослености и ефекти политике запошљавања у Републици Србији 08.12.2021. M 1074 83.
876. Јована Рацић Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић др Виолета Тодоровић Дијагностички системи контроле у функцији унапређења пословних перформанси 08.12.2021. M 1073 93.
875. Јелена Зувић Електронска трговина др Зоран Калинић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Ставови потрошача о примени традиционалних и дигиталних канала оглашавања у електронској трговини 07.12.2021. M 1072 128.
874. Мила Николић Електронска трговина др Зоран Калинић др Мирјана Кнежевић др Вељко Маринковић Ставови корисника о аспектима приватности и сигурности у електронској трговини у Републици Србији 07.12.2021. M 1071 109.
873. Драгана Албић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић др Вељко Маринковић Ставови потрошача о употреби платних картица као инструмента плаћања у електронској трговини 07.12.2021. M 1070 120.
872. Јелена Мајсторовић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић др Катарина Борисављевић Сатисфакција потрошача понудом одевних предмета у електронској трговини у Републици Србији 07.12.2021. M 1069 98.
871. Милица Савић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Лела Ристић др Владимир Мићић Утицај пандемије COVID-19 на развој туризма у Републици Србији 05.11.2021. M 1068 64.
870. Милица Бурсаћ Управљање пројектима др Марко Славковић др Јелена Ерић Нилсен др Дејана Златановић Кључни аспекти тимског рада у пројектном менаџменту 25.11.2021. M 1067 61.
869. Александар Штајн Управљање пројектима др Марко Славковић др Слађана Савовић др Јелена Ерић Нилсен Проактивне стратегије управљања ризиком друштвених пројеката 25.11.2021. M 1066 58.
868. Селена Весовић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Јелена Ерић Нилсен др Слађана Савовић Интерни механизми корпоративног управљања као претпоставка развоја предузетничких подухвата 24.11.2021. M 1065 74.
867. Марија Шапић Лидерство др Весна Стојановић-Алексић др Марко Славковић др Јелена Николић Мотивација као фаза лидерског процеса 24.11.2021. M 1064 75.
866. Верица Јевтић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Јелена Николић др Слађана Савовић Нови јавни менаџмент као савремена парадигма управљања организацијама у јавном сектору: изазови и ограничења 23.11.2021. M 1063 73.
865. Страхиња Раичевић Развој новог производа др Дејана Златановић др Виолета Домановић др Јелена Ерић Нилсен Отворене иновације као савремена парадигма управљања иновацијама 23.11.2021. M 1062 92.
864. Олгица Михајловић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић др Драгана Рејман Петровић Развој активности управљања људским ресурсима у ИТ компанијама 19.11.2021. M 1061 65.
863. Светлана Миладиновић Савремена тржишта др Милан Костић др Владимир Мићић др Стеван Луковић Услови тржишне конкуренције у сектору осигурања Републке Србије 17.11.2021. M 1060 90.
862. Душица Цвијовић Економска неједнакост и социјална искљученост др Милена Јовановић Краљец др Немања Лојаница др Владимир Михајловић Показаатељи економске искључености у компаративној анализи Европске уније и Републике Србије 17.11.2021. M 1059 58.
861. Милена Лазић Управљање пројектима др Марко Славковић др Предраг Мимовић др Јелена Николић Селекција и примена менаџерских акција за управљање ризиком на пројекту 15.11.2021. M 1058 60.
860. Марко Наумчев Економска неједнакост и социјална искљученост др Милена Јовановић Крањец др Немања Лојаница др Владимир Мићић Карактеристике и кретање апсолутног и релативног сиромаштва у Републици Србији 15.11.2021. M 1057 59.
859. Катарина Максимовић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др  Биљана Јовковић др Милена Јовановић Крањец Управљање финансијама јавних школа у Републици Србији 10.11.2021. M 1056 71.
858. Филип Јоксимовић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Виолета Домановић др Дејана Златановић Утицај лидерства на организациону културу предузећа 10.11.2021. M 1055 71.
857. Јована Армуш Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић др Јасмина Богићевић Управљање ризицима предузећа као основа савременог приступа интерне ревизије 10.11.2021. M 1054 103.
856. Милица Голубовић Финансијски систем и економски раст др Милка Грбић др Милена Јакшић др Владан Ивановић Стабилност економског система као предуслов економског раста 10.11.2021. M 1053 81.
855. Марија Станојевић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Јелена Николић др Марко Славковић Кључни аспекти процеса стратегијског менаџмента у јавном сектору 09.11.2021. M 1052 101.
854. Милош Јосифовић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Могућност примене валутног одбора као стратегије таргетирања девизног курса у Републици Србији 09.11.2021. M 1051 83.
853. Јелена Грачанац Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Јасмина Богићевић Значај оцене кредитног рејтинга предузећа за управљање кредитним ризиком банака 08.11.2021. М 1050 74.
852. Радоица Грујовић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Улога Европске централне банке у елиминисању негативних ефеката глобалне финансијске кризе 08.11.2021. М 1049 91.
851. Тамара Михајловић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Утицај развијенсти банкарског сектора на ефикасност управљања кредитним ризиком и проблематичним зајмовима 08.11.2021. М 1048 83.
850. Миљана Васиљковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Ненад Томић др Владимир Ранковић Криптовалуте као облик плаћања у електронској трговини 05.11.2021. М 1047 98.
849. Миломир Станић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић др Драгана Рејман Петровић Улога руралног туризма у развоју паметних села 05.11.2021. М 1046 91.
848. Винка Мелентијевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Зоран Калинић др Срђан Шапић Активности друштвених медија усмерене на привлачење и задржавање потрошача 04.11.2021. М 1045 64.
847. Јована Јелесијевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Вељко Маринковић Промотивни апели у функцији иницирања импулсивне куповине 04.11.2021. М 1044 66.
846. Никола Маринковић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Милан Костић Прекогранична сарадња као модел интеграционих процеса у глобалној економији 03.11.2021. М 1043 75.
845. Јелена Вучковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Гордана Радосављевић др Владимир Ранковић Утицај COVID-19 пандемије на дигиталну трансформацију трговинских предузећа 03.11.2021. М 1042 66.
844. Александра Томић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић др Зоран Калинић Концепт управљања односима са потрошачима у дигиталном окружењу 03.11.2021. М 1041 58.
843. Тијана Левићанин Електронско пословање др Зоран Калинић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Ставови корисника о утицају друштвених мрежа на развој и употребу е-трговине 28.10.2021. М 1040 75.
842. Јелена Левићанин Електронско пословање др Зоран Калинић др Вељко Маринковић др Владимир Ранковић Утицај COVID-19 пандемије на навике и ставове потрошача у електронској трговини 28.10.2021. М 1039 84.
841. Кристијан Радосављевић Економска неједнакост и социјална искљученост др Милена Јовановић Крањец др Немања Лојаница др Владимир Мићић Материјална депривација као нефинансијски показатељ сиромаштва у Републици Србији 20.10.2021. М 1038 82.
840. Анђела Марковић Економска неједнакост и социјална искљученост др Милена Јовановић Крањец др Немања Лојаница др Милан Костић Родно економске (не)једнакости у партиципацији на тржишту рада у Републици Србији 18.10.2021. М 1037 57.
839. Јелена Стојановић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Милан Костић др Драган Стојковић Савремене економске кризе 18.10.2021. М 1036 90.
838. Јована Вићић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Владимир Обрадовић др Немања Карапавловић Оцена садржајности повеља интерне ревизије у функцији унапређења интерне регулативе предузећа 15.10.2021. М 1035 80.
837. Ивана Стевановић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Мирјана Тодоровић др Драгомир Димитријевић Корективни капацитети мониторинга у функцији унапређења система интерне контроле 15.10.2021. М 1034 86.
836. Сања Марковић Буџетирање и контрола др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић др Милан Чупић Припрема и извршење буџета у условима пандемије Covid-19 15.10.2021. М 1033 97.
835. Влада Јаковљевић Корпоративно предузетништво др Јелена Ерић Нилсен др Весна Стојановић Алексић др Никола Бошковић Значај корпоративног предузетништва за развој друштвено одговорног понашања 15.10.2021. M 1032 65.
834. Невена Миленковић Интерни и екстерни надзор јавне управе др Биљана Јовковић др Драгомир Димитријевић Др Милан Чупић Финансијско управљање и контрола у функцији управљања неправилностима буџетских корисника 15.10.2021. M 1031 79.
833. Андреа Ђорђевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Ефекти утицаја глобалне економске кризе и кризе изазване пандемијом корона вируса на земље чланице ЕУ и Републику Србију 13.10.2021. M 1030 76.
832. Милош Кљајић Менаџмент у јавном сектору др Јелена Николић др Дејана Златановић др Марко Славковић Повезаност мотивације запослених и задовољства послом у јавном сектору 13.10.2021. M 1029 74.
831. Тамара Мирковић Корпоративно предузетништво др Јелена Ерић Нилсен др Јелена Николић др Весна Стојановић Алексић Развој предузетничке иницијативе кроз имплементацију трансформационог стила лидерства 13.10.2021. M 1028 68.
830. Кристина Милошевић Политика запошљавања и тржишта рада др Владимир Михајловић др Гордана Марјановић др Немања Лојаница Улога политике запошљавања у унапређењу положаја младих на тржишту рада у Републици Србији 12.10,2021. M 1027 80.
829. Милица Величковић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Милка Грбић Утицај конкурентности на повећање извозних перформанси привреде Републике Србије 12.10.2021. M 1026 81.
828. Бојана Станковић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Владимир Обрадовић др Дејан Јовановић Значај структурираних процедура интерне контроле за подизање еколошке свести производних предузећа 12.10.2021. M 1025 77.
827. Енида Мандал Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Комплексност процеса интеграције Републике Србије у Европску унију и Европску монетарну унију 11.10.2021. M 1024 94.
826. Михајло Ранковић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић Систем компензација менаџера као интерни механизам корпоративног управљања 08.10.2021. M 1023 69.
825. Душан Обрадовић Међународна економска интеграција др Ненад Станишић др Петар Веселиновић др Ненад Јанковић Економски аспсекти придруживања Републике Србије Европској унији 08.10.2021. M 1022 57.
824. Милена Вукадиновић Управљање пројектима др Марко Славковић др Виолета Домановић др Слађана Савовић Планирање и рационализација трошкова имплементације пројекта 08.10.2021. M 1021 71.
823. Страхиња Стојановић Лидерство др Весна Стојановић Алексић др Марко Славковић др Дејана Златановић Улога лидера у процесу организационих промена 08.10.2021. M 1020 69.
822. Дејана Шкркић Менаџмент хотелских предузећа др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић Компаративна анализа смештајних капацитета у Србији 07.10.2021. M 1019 66.
821. Милица Пијевац Финансијски систем и економски раст др Милка Грбић др Владан Ивановић др Владимир Михајловић Реформа и развој финансијског система у Републици Србији 07.10.2021. M 1018 65.
820. Марија Маринковић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић др Срђан Шапић Утицај референтних група на понашање потрошача 07.10.2021. M 1017 85.
819. Ђорђе Стојановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Милан Коцић Анализа мотива потрошача у маркетинг истраживањима 07.10.2021. M 1016 61.
818. Ивана Турудић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић др Вељко Маринковић Преференције и ставови потрошача у куповини органских производа 07.10.2021. M 1015 77.
817. Милена Лаловић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић др Весна Стојановић Алексић Друштвено одговорно пословање хотелских предузећа 06.10.2021. M 1014 68.
816. Стефан Здравковић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Лела Ристић др Никола Бошковић Ефекти структурних промена  индустрије на привредни развој Републике Србије 06.10.2021. M 1013 79.
815. Сандра Ђурић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Карактеристике глобалног девизног тржишта – улога долара и евра 21.09.2021. M 1011 81.
814. Матија Милојковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић др Срђан Шапић Примена мобилних технологија у области такси превоза 20.09.2021. M 1010 112.
813. Андријана Ђурђевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Динаризација финансијског система у Републици Србији у функцији смањења ефеката незваничне евроизације 13.09.2021. M 1009 94.
812. Марија Борић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Виолета Домановић др Драгомир Димитријевић Узроци корпоративних скандала и смернице за њихово превазилажење 10.09.2021. M 1008 86.
811. Јана Ранђеловић   Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић др Дејана Златановић Механизми мерења и контроле пословних перформанси преузетих предузећа 09.09.2021. M 1007 100.
810. Давид Марић Стратегијско управљачко рачуноводство др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић др Немања Карапавловић Стратегијско управљачко рачуноводство као подршка менаџменту у идентификовању и решавању проблема мултинационалних компанија 06.09.2021. M 1006 65.
809. Аница Томашевић Економска политика и одрживи развој др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић др Никола Макојевић Институционални аспект одрживог развоја Републике Србије 09.07.2021. M 1005 68.
808. Оља Спасојевић Међународна економска интеграција др Ненад Станишић др Гордана Миловановић др Ненад Јанковић Спољнотрговинске перформансе Републике Србије у процесу економских интеграција 09.07.2021. M 1004 84.
807. Јелена Јанићијевић Економска политика и одрживи развој др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић др Никола Макојевић Утицај пандемије COVID-19  на развој глобалне економије са освртом на земље Западног Балкана 04.06.2021. M 1003 71.
806. Милица Крунић Специјални биланси др Немања Карапавловић др Владимир Обрадовић др Мирјана Тодоровић Рачуноводствене политике новооснованих предузећа у Републици Србији 04.06.2021. M 1002 64.
805. Миља Кумбуровић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Јелена Николић др Марко Славковић Утицај лидерских стилова на ниво стреса на радном месту 31.05.2021. M 1001 119.
804. Немања Милинковић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Драган Стојковић др Петар Веселиновић Нова технолошка револуција – покретач транзиционих и структурних промена Р. Србије 30.09.2021. M 1012 99.
803. Кристина Костић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Љиљана Максимовић
др Милан Костић
Импликације процеса транзиције на економски раст и развој изабраних земаља Западног Балкана 21.04.2021.
М 1000
91.
802. Јелена Бранковић Макроекономија- европски оквир др Саша Обрадовић др Немања Лојаница
др Милена Јовановић Крањец
Децентрализација и регионализација чланица Европске уније и њени ефекти на регионални развој - препоруке за Србију 19.04.2021.
М 999
74.
801. Игор Милојевић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Виолета Домановић
др Вељко Маринковић
Дизајн система компензација у мултинационалним компанијама у Србији 15.04.2021.
М 998
63.
800. Милош Јоксимовић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Вељко Маринковић
Ставови потрошача о системима плаћања у електронској трговини у републици Србији 08.04.2021.
М 997
99.
798. Александар Алексић Електронски системи плаћања др Ненад Томић др Виолета Тодоровић
др Зоран Калинић
Улога електронског банкарства у корпоративном пословању 08.04.2021.
М 996
85.
798. Катарина Гркојевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Гордана Радосављевић
др Катарина Борисављевић
Анализа мотива деце потрошача у процесу породичне куповине 30.03.2021.
М 995
76.
 
797. Никола Вујашевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић
др Срђан Шапић
 
Утицај лидера у мишљењу на понашање потрошача у различитим фазама процеса одлучивања о куповини 25.03.2021.
М 994
73.
796. Вукан Панчић
 
Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Катарина Борисављевић
Ефекти негативне интерперсоналне комуникације на ставове потрошача о квалитету производа и услуга 25.03.2021.
М 993
71.
795. Немања Пештерац
 
Пословно преговарање др Дејана Златановић др Јелена Николић
др Виолета Домановић
Стратегије и стилови пословног преговарања 18.03.2021.
М 992
65.
794. Љубомир Зекић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић
 
др Јасмина Богићевић
др Виолета Тодоровић
Ефикасност система интерне контроле у одељењу за трезорско-благајничке послове Народне банке Србије 01.03.2021.
М 991
60.
793. Александар Тракић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула

др Ненад Станишић

др Ненад Јанковић

Приступање Републике Србије Европској унији и Европској монетарној унији: изазови и ограничења 08.02.2021. M 990 82.
792. Марија Милосављевић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Биљана Јовковић

Савремени приступи управљању у ризицима у осигуравајућим друштвима 21.01.2021. M 989 62.
791. Кристиан Лоис Гагић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић

др Данијела Деспотовић

др Милан Костић

Ефикасност макроекономске политике у процесу транзиције привреде Републике Србије 18.01.2021. M 988 104.
 

Списак одбрањених Мастер радова у 2020.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
790. Ивана Арсић Финансијско преструктурирање предузећа др Милан Чупић

др Предраг Станчић

др Немања Карапавловић

Индикатори финансијских тешкоћа акционарских друштава у Републици Србији 24.12.2020. M 987 69.
789. Сузана Савић Форензичко рачуноводство др Биљана Јовковић

др Драгомир Димитријевић

др Владимир Обрадовић

Превентивни капацитети интерне контроле као подршка форензичким рачуновођама у процесу откривања превара у финансијском извештавању 24.12.2020. M 986 108.
788. Милица Миловановић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић

др Вељко Маринковић

др Катарина Борисављевић

Утицај односа са јавношћу на креирање имиџа као фактора тржишне позиције предузећа 17.12.2020. M 985 78.
787. Саша Гарашевић Финансирање економског развоја др Данијела Деспотовић

др Никола Макојевић

др Лела Ристић

Финансирање аграрног и руралног развоја у Европској унији и Републици Србији 15.12.2020. M 984 78.
786. Ана Ивановић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић

др Биљана Јовковић

др Јасмина Богићевић

Примена Бенфордовог закона и Бенетевог модела као метода форензичког рачуноводства у откривању превара у предузећима у Републици Србији 14.12.2020. M 983 59.
785. Марија Тонић Туризам и агробизнис др Лела Ристић

др Никола Бошковић

др Данијела Деспотовић

Улога пољопривреде и туризма у развоју поморавске области 11.12.2020. M 982 79.
784. Немања Пешић Пословно преговарање др Јелена Николић

др Дејана Златановић

др Весна Стојановић Алексић

Социолошки и когнитивни фактори процеса пословног преговарања 10.12.2020. M 981 98.
783. Лена Деспотовић Пословно преговарање др Јелена Николић

др Дејана Златановић

др Марко Славковић

Карактеристике преговарача као фактор успешног процеса преговарања 10.12.2020. M 980 110.
782. Јелена Михајловић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић

др Катарина Борисављевић

др Дејана Златановић

Иновације услужног програма у малопродаји 10.12.2020. M 979 62.
781. Теодора Солдатовић Економија раста и развоја др Владимир Мићић

др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

Значај нових инвестиција за економски раст и развој Републике Србије 10.12.2020. M 978 93.
780. Милош Милић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Злата Ђурић

Менаџмент ризиком и стратегије управљања инвестиционим портфолиом у осигурању 09.12.2020. M 977 82.
779. Стефан Јаковљевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић

др Петар Веселиновић

др Данијела Деспотовић

Иновације као фактор индустријског и привредног развоја Републике Србије 07.12.2020. M 976 91.
778. Александра Јосијевић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Лела Ристић др Петар Веселиновић Улога спортског туризма у одрживом развоју планинских туристичких дестинација у Републици Србији 04.12.2020. M 975 64.
777. Ђорђе Павловић Електронска трговина др Зоран Калинић

др Мирјана Кнежевић

др Владимир Ранковић

Аспекти сигурности и приватности у електронској трговини у свету и Републици Србији 03.12.2020. M 974 78.
776. Лазар Савић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић

др Катарина Борисављевић

др Вељко Маринковић

Стратегије сегментације у малопродаји прехрамбених производа 03.12.2020. М 973 73.
775. Никола Станковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић

др Катарина Борисављевић

др Милан Коцић

Унапређење продаје домаћих производа у Србији 03.12.2020. М 972 75.
774. Тина Николић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић

др Ненад Станишић

др Срђан Фуртула

Примена стратегије динаризације у циљу смањења незваничне евроизације у Републици Србији 02.12.2020. М 971 87.
773. Кристина Лојпур Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић

др Ненад Станишић

др Данијела Деспотовић

Утицај извоза на економски раст 02.12.2020. М 970 57.
772. Кристина Бошковић Електронски системи плаћања др Ненад Томић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Позиција криптовалута у савременим финансијским токовима 09.12.2020. М 969 71
771. Вера Јовић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај система вредности на намере и понашање потрошача приликом куповине 20.11.2020. М 968 63
770. Теодора Перовић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Утицај образовања на понашање потрошача 20.11.2020. М 967 80
769. Виолета Ковачевић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић

др Вељко Маринковић

др Милан Коцић

Утицај имена производа на перцепцију квалитета 20.11.2020. М 966 54
768. Ана Kопривица Финансирање економског развоја др Данијела Деспотовић др Лела Ристић др Петар Веселиновић Извори финансирања високог образовања у Републици Србији 18.11.2020. М 965 68
767. Милош Јанковић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић др Срђан Шапић Анализа перципираног имиџа компанија на тржишту мобилне телефоније 18.11.2020. М 964 67
766. Ђурђина Ђорић Управљање каналима дистрибуције др Катарина Борисављевић

др Гордана Радосављевић

др Вељко Маринковић

Понашање потрошача у кризним условима 18.11.2020. М 963 71
765. Рената Николић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић др Срђан Шапић Сегментација корисника електронске трговине 18.11.2020. М 962 84
764. Милица Мирчетић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић

др Марина Милановић

др Јелена Николић

Пројектовање менаџмент информационог система у функцији унапређења пословног одлучивања 16.11.2020. М 961 95
763. Тамара Јанковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић

др Марко Славковић

др Милан Стаменковић

Развој софтверског решења за подршку менаџменту људских ресурса 16.11.2020. М 960 83
762. Андријана Васиљевић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петовић

др Марина Милановић

др Милан Стаменковић

Модернизација пословања кроз аутоматизацију и дигитализацију пословниох процеса 16.11.2020. М 959 113
761. Милица Матић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић

др Предраг Мимовић

др Владимир Мићић

Пословно софтверско решење за управљање кадровима као подршка менаџменту пословне логистике транспорта и шпедиције 16.11.2020. М 958 120
760. Тијана Вељовић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосавлљевић

др Катарина Борисављевић

др Јелена Николић

Планирање канала дистрибуције у малопродаји 12.11.2020. М 957 56
759. Марија Савић Управљање каналима дистрибуције др Катарина Борисављевић

др Гордана Радосављевић

др Зоран Калинић

Електронска продаја у модној индустрији 12.11.2020. М 956 67
758. Кристина Здравковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула

др Милан Костић

др Виолета Тодоровић

Конфликтност циљева монетарне политике Европске централне банке 10.11.2020. М 955 79
757. Јасмна Трифуновић Буџетирање и контрола др Мирјана Тодоровић

др Дејан Јовановић

др Владимир Обрадовић

Партиципативно буџетирање у процесу доношења буџета јединица локалних самоуправа 09.11.2020. М 954 78
756. Владимир Васић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић

др Данијела Деспотовић

др Никола Макојевић

Економским реформама ка одрживом развоју Републике Србије 09.11.2020. М 953 63
755. Душан Јанковић Туризам и агробизнис др Лела Ристић

др Никола Бошковић

др Данијела Деспотовић

Развој туризма у руралним подручјима Браничевске области 05.11.2020. М 952 61
754. Миљана Алуровић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

др Јасмина Богићевић

Управљање кредитним пословањем у функцији минимизирања изложености кредитном ризику 05.11.2020. М 951 88
753. Јелена Јанковић Туризам и агробизнис др Лела Ристић

др Никола Бошквић

др Мирјана Кнежевић

Одрживи развој пољопривреде и руралног туризма у Републици Србији 05.11.2020. М 950 76
752. Катарина Левићанин Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Јелена Николић др Мирјана Кнежевић Специфични аспекти припреме менаџера за интернационалну каријеру 29.10.2020. М 949 61
751. Марија Милановић Електронска трговина др Зоран Калинић

др Гордана Радосављевић

др Владимир Ранковић

Утицај COVID-19 кризе на пословање традиционалне и електронске малопродаје 29.10.2020. М 948 62
750. Кристина Петковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Милан Коцић др Срђан Шапић Примена традиционалног и дигиталног маркетинга у електронској трговини 29.10.2020. М 947 68
749. Валентина Аничић Међународни менадџмент људских ресурса др Марко Славковић

др Виолета Тодоровић

др Дејана Златановић

Приступ управљању талентима у мултинационалним компанијама у Србији 26.10.2020. М 946 68
748. Кристина Пантић Међународни менадџмент људских ресурса др Марко Славковић

др Весна Стојановић Алексић

др Гордана Радосављевић

Кључни аспекти развоја каријере у мултинационалним компанијама 22.10.2020. М 945 59
747. Марија Мујковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Зоран Калинић Унапређење продаје на друштвеним мрежама као мотиватор одлука о куповини потрошача 15.10.2020. М 944 71
746. Теодора Јевтић Монетарни сиситем Европске уније др Срђан Фуртула

др Виолета Тодоровић

др Милена Јакшић

Модификована монетарна политика Европске централне банке као одговор на глобалну финансијску кризу 15.10.2020. М 943 124
745. Анђела Ђековић Електронски системи плаћања др Ненад Томић

др Виолета Тодоровић

др Милена Јалшић

Позиција платних картица у платном промету Републике Србије 15.10.2020. М 942 94
744. Дамир Мустајбеговић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић

др Виолета Тодоровић

др Весна Стојановић Алексић

Значај институција уговорене штедње за развој финансијског тржишта 15.10.2020. М 941 70
743. Милена Неранџић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић др Срђан Шапић Мерење ставова потрошача о коришћењу мобилних технологија у процесу одлучивања о куповини 14.10.2020. М 940 75
742. Милица Забуновић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић

др Катарина Борисављевић

др Вељко Маринковић

Управљање малопродајом у условима кризе 14.10.2020. М 939 76
741. Марија Миливојевић Међународни менаџмент људским ресурсима др Марко Славковић

др Весна Стојановић Алексић

др Јелена Николић

Идентификација доминантног модела менаџмента људских ресурса мултинационалних компанија у Србији 12.10.2020. М 938 66
740. Александра Кошанин Макроекономија- европски оквир др Саша Обрадовић

др Немања Лојаница

др Срђан Фуртула

Промена економског положаја земаља чланица ЕУ и улога Европске централне банке након глобалне финансијске кризе 09.10.2020. М 937 89
739. Марија Колаковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић

др Милан Стаменковић

др Лела Ристић

Планирање и анализа пословног информационог система и дизајн модуларне апликације у функцији развоја земљорадничких задруга 09.10.2020. М 936 76
738. Кристина Ристић Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић

др Лела Ристић

др Вељко Маринковић

Улога имиџа у развоју Републике Србије као туристичке дестинације 08.10.2020. М 935 81
737. Драгана Парч Стратегијско управљачко рачуноводство др Мирјана Тодоровић

др Дејан Јовновић

др Биљана Јовковић

Примена стратегијског управљачког рачуноводства у анализи конкуренције 07.10.2020. M 934 86
736. Немања Стошић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Утицај криптовалута на функционисање система федералних резерви Народне банке Србије 30.09.2020. M 933 60
735. Жаклина Љубисављевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Гордана Марјановић Реиндусртријализација - утицај на структурне промене и раст продуктивности рада индустрије 22.09.2020. M 932 71
734. Јана Ђорђевић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић др Милан Коцић Пословни туризам као фактор позиционирања туристичке дестинације 17.09.2020. M 931 78
733. Јелена Селенић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Улога Народне банке Србије на девизном тржишту 16.09.2020. M 930 60
732. Аница Миљковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Предраг Мимовић др Марина Милановић Менаџмент информациони систем у функцији унапређења процеса набавке и транспорта у малим предузећима 16.09.2020. М 929 104
731. Александар Станковић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Данијела Деспотовић Противречности процеса глобализације у новом миленијуму 15.09.2020. М 928 66
730. Ивана Грујић Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Петар Веселиновић др Милена Јакшић Анализа система кредитирања привреде у условима транзиције 14.09.2020. М 927 90
729. Марина Љубисављевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Владимир Михајловић Деиндустријализација : узроци и последице по економски развој Европске уније 14.09.2020. М 926 76
728. Александра Радојевић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јоковић др Снежана Љубисављевић др Слађана Савовић Ефикасност контролних активности и мониторинга као компоненти интерне контроле у производним предузећима Републике Србије 04.09.2020. М 925 69
727. Невена Ристовић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шашић др Ненад Станишић Културолошки аспекти истраживања потрошачког етноцентризма у Републци Србији 04.09.2020. М 924 74
726. Љубица Вујичић Интеркултурални макетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Мирјана Кнежевић Утицај мушких вредности и интересовања на понашање потрошача при куповини 04.09.2020. М 923 52
725. Катарина Лазић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић др Мирјана Тодоровић Процес самооцењивања интерне контроле у функцији повећања њене ефикасности 04.09.2020. М 922 78
724. Марко Ураковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Катарина Борисављевић Улога веб маркетинга у повећању лојалности купаца у малопродаји 02.09.2020. М 921 72
723. Рада Несторовић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Утицај симболичких особина производа на перцепцију квалитета 13.07.2020. М 920 58
722. Ивана Недељковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Марина Милановић др Виолета Домановић Развој прототипа менаџмент информационог система у функцији интеграције пословних процеса 10.07.2020. М 919 82
721. Душан Васовић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић др Слађана Савовић Компатибилност контролног окружења матичног и зависних предузећа 10.07.2020. М 918 89
720. Ивана Јањушевић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Драган Стојковић Врсте послова на девизном тржишту 09.07.2020. М 917 68
719. Душан Милановић Менаџмент у јавном сектору др Дејана Златановић др Петар Веселиновић др Слађана Савовић Формулисање и инплеметација стратегије одрживог развоја у локалној самоуправи 09.07.2020. М 916 72
718. Марија Михаиловић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Ненад станишић Развој економије Републике Србије у условима глобалних економских промена 09.07.2020. М 915 78
717. Бојан Стефановић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Утицај космополитизма и етноцентризма на куповину националних и међународних брендова 25.06.2020. М 914 61
716. Ирена Лешњак Пословна стратегија др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Петар Веселиновић
Утицај људског капитала на конкурентност фирми и националне економије 09.06.2020. М 913 57
715. Ивана Ђорђевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Ненад Станишић
Утицај глобалних електронских тржница на развој електронске трговине у свету 04.06.2020. М 912 83
714. Никола Костић Електронска трговина др Зоран Калинић др Злата Ђурић
др Вељко Маринковић
Ставови потрошача о употреби електронског осигурања у Републици Србији 04.06.2020. М 911 84.
713. Вук Петровић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Слађана савовић
др Марина Милановић
Утицај дигиталне трансформације на креирање радног окружења 11.03.2020. М 910 66.
712.   Марија Мирић Пословна стратегија др Марко Славковић др Јелена Николић
др Биљана Јовковић
Примена портфолио приступа у (ре)дефинисању стратегије стварања вредности 11.03.2020. М 909 101.
711. Ана Mарковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Мирјана Тодоровић  
Примена аналитичких техника у форезничким истрагама 09.03.2020. М 908 92.
710. Александар Ђуровић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић   др Виолета Тодоровић
др Биљана Јовковић
Инвестициона активност осигуравајућих компанија и пензијских фондова у земљама Западног Балкана 11.03.2020. М 907   118.
709. Симона Колџић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Данијела Деспотовић
др Ненад Јанковић
Улога Међународног монетарног фонда у решавању финансијске кризе у Републици Србији 10.03.2020. М 906 62.
708. Александра Липовић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Јанковић
Допринос страних директних инвестиција економском расту и конкурентност привреда Републике Србије и Норвешке 27.02.2020. М 905 73
707. Зорана Богићевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Виолета Тодоровић
Ставови потрошача о примени алтрнативних система плаћања у електронској трговини у Републици Србији 31.01.2020. М 904 135
706. Јелена Матић Електронски системи плаћања др Ненад Томић др Виолета Тодоровић
др Зоран Калинић  
Улога криптовалута у савременом платном промету 02.03.2020. М 903 73
705. Невена Станојловић Међународни менаџмент људским ресурсима др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Драгана Рејман Петровић
Развој модела компетенција запослених у дигиталној економији 14.01.2020.
М 902
65
704. Данијела Маринковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Обрадовић
Законска регулатива и пракса форензичког рачуноводства у Републици Србији 09.01.2020.
М 901
123

Списак одбрањених Мастер радова у 2019.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
703. Филип Гвозденовић Глобализација и транзиција др Љиљана Максимовић др Милан Костић
др Катарина Борисављевић
Ефекти транзиције и глобализације на сектор малопродаје у Републици Србији 18.12.2019. М 900 71
702. Радмила Љујић Интерни и екстерни надзор јавне управе др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Владимир Станчић
Инспекцијски надзор јавне управе у Републици Србији 18.12.2019. М 899 62
701. Стеван Ракић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Утицај вишеканалне продаје на пословање производних предузећа 18.12.2019. М 898 61
700. Јелена Стојиловић  Електронска трговина  др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Милан Коцић
Утицај дигиталних система препорука на одлуке потрошача у електронској трговини у Републици Србији 17.12.2019. М 897 102
699. Бранислав Стевановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Виолета Тодоровић
Идентификација кључних покретача сатисфакције корисника мобилних система плаћања 17.12.2019. М 896 63
698. Исидора Петровић Електронски системи плаћања др Ненад Томић др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Функционисање међубанкарских система плаћања 17.12.2019. М 895 70
697. Снежана Медаровић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Вељко Маринковић
Ставови потрошача о употреби платних картица као инструмента плаћања у електронској трговини 17.12.2019. М 894 103
696. Тијана Михајловић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Последице глобалне финансијске кризе на државе чланице Европске уније и Републику Србију 13.12.2019. М 893 97
695. Милица Миленковић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Неиспуњеност фискалних критеријума конвергенције  као катализатор кризе у Еврозони 13.12.2019. М 892 90
694. Аница Јанићијевић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Мирјана Кнежевић
Валоризација руралног простора у туризму Војводине 13.12.2019. М 891 79
693. Даринка Крсмановић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тододровић
др Саша Обрадовић
Координација јединствене монетарне и хетерогених фискалних политика у Европској монетарној унији 13.12.2019. М 890 78
692. Стефан Ракоњац Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Мирјана Кнежевић
Туризам и пољопривреда у функцији одрживог развоја општине Аранђеловац 12.12.2019. М 889 109
691. Марија Нешковић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Биљана Јовковић
др Драгомир Димитријевић
Покриће билансног губитка 12.12.2019. М 888 62
690. Слађана Добросављевић Електронска трговина др Зоран Калинић  др Вељко Маринковић  
др Владимир Ранковић
Сатисфакција потрошача понудом производа и услуга у електронској трговини у Републици Србији 11.12.2019. М 887 114
689. Андријана Јовновић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић
др Милена Јовановић Крањец
Утицај процеса транзиције на кретање сиромаштва и социјалне искључености у Републици Србији 11.12.2019. М 886 73
688. Јована Милићевић Финансијско преструктурирање предузећа др Милан Чупић др Предраг Станчић
др Слађана Савовић
Финансијски ефекти преузимања акција повезаних друштава 11.12.2019. М 885 69
687. Магдалена Минић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др Предраг Станчић
др Милена Јакшић
Муниципалне обвезнице као извор финансирања локалне самоуправе 11.12.2019. М 884 69
686. Александар Јовановић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Мирјана Кнежевић
Ставови испитаника о аспектима сигурности у електронској трговини у Републици Србији 09.12.2019. М 883 99
685. Тијана Тошић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Мирјана Кнежевић
Одрживи развој руралног туризма у Златиборској области 06.12.2019. М 882 75
684. Марјана Врцаловић Тошковић Буџетирање и контрола др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић
др Биљана Јовковић
Могућности имплементације kaizen пословне филозофије у јавним предузећима 03.12.2019. M 881 96
683. Невена Бањац Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Мирјана Тодоровић
др Дејан Јовановић
Оцена финансијског и приносног положаја група предузећа у Републици Србији 27.11.2019. M 880 64
682. Марија Дезелин Буџетирање и контрола др Дејан Јовановић др Мирјана Тодоровић
др Јасмина Богићевић
Импликације управне контроле на извршење буџета 27.11.2019. M 879 76
681. Ивана Гобељић Финансијско управљање у јавној управи др Предраг Станчић др Милан Чупић
др Никола Макојевић
Порез на имовину као извор финансирања локалне самоуправе 19.11.2019. M 878 69
680. Данијела Марковић Финансијско управљање у јавној управи др Милан Чупић др Предраг Станчић
др Верица Бабић
Ефекти оцењивања рада јавних службеника на финансијске перформансе локалне самоуправе 19.11.2019. M 877 70
679. Валентина Милошевић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Милан Чупић
др Дејан Јовановић
Финансијски положај и рентабилност предузећа пре и након промене правне форме 19.11.2019. M 876 88
678. Данијела Вукосављевић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Јасмина Богићевић
Методе контролних институција Републике Србије у откривању превара 19.11.2019. M 875 103
677. Милена Раденковић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Станишић
Проблеми и изазови приступања Републике Србије Европској унији и Европској монетарној унији 18.11.2019. M 874 72
676. Ивана Станисављевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Станишић
Стратегија динаризације у функцији решења проблема незваничне евроизације у Србији 18.11.2019. M 873 85
675. Загорка Петровић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула   др Петар Веселиновић
др Милан Костић
Утицај монетарне политике Европске централне банке на инфлацију и привредни раст у државама Европске уније 18.11.2019. M 872 73
674. Ерна Хаџалић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Марко Славковић
Улога и начин спровођења интерне ревизије у предузећима Републике Србије 18.11.2019. M 871 58
673. Невена Недовић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Никола Макојевић
Утицај процеса глобализације на економске миграције становништва 18.11.2019. M 870 92
672. Даница Стеванић     Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Срђан Шапић
Значај метода унапређења продаје за пробну куповину 16.11.2019. M 869 78
671.   Невена Шуковић   Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Концепт одрживог развоја у малопродаји 15.11.2019. M 868 81
670. Санела Нонић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Срђан Шапић
Креатори тржишта као модел електронске трговине у Републици Србији 14.11.2019. M 867 72
669. Венкица Ивошевић Финансијско извештавање јавне управе др Владимир Обрадовић др Јасмина Богићевић
др Биљана Јовковић
Састављање и информативна вредност финансијских извештаја јединица локалне самоуправе 14.11.2019. M 866 61
668. Тамара Радуловић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Јасмина Богићевић
др Драгомир Димитријевић
Финансијско извештавање о гудвилу у Републици Србији 14.11.2019. M 865 61
667. Вељко Вуковић Интерни и екстерни надзор јавне управе др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић
Имплементација интерне ревизије код директних корисника буџетских средстава 14.11.2019. M 864 72
696. Весна Милановић     Интерни и екстерни надзор јавне управе др Снежана Љубисављевић др Предраг Станчић
др Биљана Јовковић
Уговарање и спровођење поступака јавних набавки у Републици Србији 14.11.2019. M 863 92
695. Милош Ђорђевић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Марко Славковић
Анализа перципиране вредности у аутомобилској индустрији 14.11.2019. M 862 82
694. Марија Којић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Јелена Николић
Психографски профил корисника електонске трговине 14.11.2019. M 861 67
693. Јована Радивојевић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић
др Срђан Шапић
Стварање успешних брендова у функцији развоја дугорочних односа са потрошачима 14.11.2019. M 860 72
692. Милица Луковић   Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Данијела Деспотовић
Друштвено-економски значај и перспективе развоја агробизниса и туризма у Моравичкој области 14.11.2019. M 859  106
691. Маријана Ћосић Финансијско управљање у јавној управи др Предраг Станчић др Милан Чупић
др Владимир Обрадовић
Финансирање локалних самоуправа у Републици Србији 13.11.2019. M 858 64
690. Данијел Радосављевић     Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Никола Бошковић
др Саша Обрадовић
Рурални туризам као фактор развоја сеоских подручја Републике Србије 13.11.2019. M 857 119
689. Тања Мајсторовић     Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Компаративна анализа произвођачке и трговинске марке 13.11.2019. M 856 64
688. Саша Љубенов Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Предраг Станчић
др Милан Чупић
Рачуноводствени аспекти и финансијски ефекти издвајања дела предузећа 13.11.2019. M 855 73
687. Јасна Николов Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Владимир Ранковић
др Дејана Златановић
Утицај дигиталне трансформације на обуку и развој запослених 13.11.2019. M 854 72
686. Марија Величковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман- Петровић др Никола Бошковић
др Предраг Мимовић
Менаџмент информациони систем за подршку пословним процесима пројектовања и изградње хидроенергетских објеката 12.11.2019. M 853 86
685. Марко Лековић Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Виолета Домановић
др Владимир Обрадовић
Специфичности консолидовања финансијских извештаја корисника буџетских средстава: ниво локалне самоуправе 12.11.2019. M 852 98
684. Миланка Милановић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман-Петровић др Владимир Мићић
др Виолета Домановић
Развој прототипа менаџмент информационог система за подршку пословних процеса у грађевинарству 12.11.2019. M 851 107
683. Бојан Милошевић Рачуноводство јавне управе др Јасмина Богићевић др Драгомир Димитријевић
др Биљана Јовковић
Примена готовинске основе у рачуноводству јавне управе 12.11.2019. M 850 84
682. Марина Милосављевић   Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић
Кључни проблеми конкурентности привреде Републике Србије 12.11.2019. M 849 93
681. Милена Оташевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Валутни ризик и кредитна политика банака 08.11.2019. M 848 70
680. Тамара Јеремић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула   др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Европска монетарна унија- двадесет година касније 08.11.2019. M 847 109
679. Драгана Симеуновић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Срђан Шапић
Утицај екстерних медија односа са јавношћу на побољшање имиџа предузећа 08.11.2019. M 846 70
678. Весна Сеизовић   Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Милка Грбић
Улога добровољних пензијских фондова на финансијском тржишту у Републици Србији 08.11.2019. M 845 86
677. Александра Јеврић Стратегијско управљачко рачуноводство др Весна Јањић др Дејан Јовановић
др Виолета Домановић
Могућности и ограничења анализе профитабилности купаца 08.11.2019. M 844 88
676. Маријана Милутиновић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Место и улога осигурања у савременим финансијским токовима 08.11.2019. M 843 134
675. Тања Спасић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Зоран Калинић
Убеђивачке могућности друштвених медија у поступку доношења одлуке о куповини 07.11.2019. M 842 68
674. Јасмина Петровић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Микица Дреновак
Функционисање инвестиционих фондова на тржиштима капитала у земљама у развоју 07.11.2019. M 841 102
673. Ивана Благојевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Микица Дреновак
Каматни ризик и инвестициона активност банака 07.11.2019. M 840 72
672. Јована Пауновић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Системски ризик и банкарске кризе 07.11.2019. M 839 86
671. Марија Лековић Буџетирање и контрола др Дејан Јовановић др Весна Јањић
др Биљана Јовковић
Скупштинска контрола и завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе 07.11.2019. M 838 89
670. Јована Симић Институционална економија др Владан Ивановић др Властимир Лековић
др Ненад Станишић
Владавина права и економска успешност- теоријско- емпиријска анализа 07.11.2019. M 837 97
669. Андреј Марјановић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Зоран Калинић
др Вељко Маринковић
Утицај манипулативних тактика у интернет маркетингу на понашање потрошача 07.11.2019. M 836 90
668. Марија Стефановић Организационо понашање др Весна Стојановић-Алексић др Јелена Ерић-Нилсен
др Марко Славковић
Специфичности лидерских стилова у породичном предузећу 07.11.2019. M 835 82
667. Бобан Белић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Управљање квалитетом производа у функцији креирања сатисфакције потрошача 07.11.2019. M 834 68
666. Александра Милошевић     Буџетирање и контрола др Весна Јањић др Дејан Јовановић
др Јасмина Богићевић
Буџетирање расхода у процесу израде буџета јединица локалних самоуправа 07.11.2019. M 833 104
665. Татјана Радомировић   Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Мирјана Кнежевић Улога Базелских стандарда у контроли кредитног ризика банака 06.11.2019. M 832 82
664. Грујић Катарина   Анализа јавних политика др Владан Ивановић др Властимир Лековић
др Никола Бошковић
Енергетска политика Републике Србије у контексту европских интеграција: стање и перспективе 06.11.2019. М 831 79
663. Мина Живадиновић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Примена концепта маркетинг односа у малопродаји 06.11.2019. M 830 88
662. Данијела Талијан Рачуноводство јавне управе др Јасмина Богићевић др Драгомир Димитријевић
др Весна Јањић
Специфичности утврђивања периодичности резултата ентитета јавног сектора у Републици Србији 06.11.2019. M 829 105
661. Александра Аксентијевић   Међународни менаџмент људских ресурса Др Марко Славковић др Весна Стојановић Алексић
др Виолета Домановић
Идентификација контекста обуке запослених у дигитализацији пословања 22.10.2019.
М 828
73
660. Иван Милетић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Милан Костић
др Виолета Тодоровић
Могућности инплементације аспеката независности Европске централне банке у Народној банци Србије 15.10.2019.
М 827
97
659. Александра Радосављевић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милан Костић
Стабилност цена и запосленост као конфликтни циљеви монетарне политике 15.10.2019.
М 826
89
658. Јелена Илинчић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милка Грбић
Утицај референтне каматне стопе на ликвидност банкарског сектора 15.10.2019.
М 825
81
657. Биљана Томић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Виолета Тодоровић
др Зоран Калинић
Развој дугорочних односа са клијентима у банкарству 14.10.2019.
М 824
65
656. Татјана Милојевић   Електронска управа др Зоран Калинић др Предраг Станчић
др Срђан Ђинђић
Електронски сервиси Пореске управе и њихова примена у јединицама локалне самоуправе 14.10.2019.
М 823
66
655. Владан Видић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Саша Обрадовић
Утицај Брегзита на економију Европске уније и Србије 14.10.2019.
М 822
75
654. Милош Ћирић   Електронска управа др Зоран Калинић др Предраг Станчић
др Мирјана Тодоровић
Финансијски ефекти употребе електронских сервиса Републичког завода у јединицама локалне самоуправе 14.10.2019.
М 821
76
653. Јелена Трифуновић   Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Мерење јачине утицаја пропагандних порука и интерперсоналне комуникације на понашање потрошача у процесу куповине 14.10.2019.
М 820
83
652.   Душица Ковачевић   Менаџмент информационих система др Драгана Рејман Петровић др Предраг Мимовић
др Леле Ристић
Менаџмент информациони систем у функцији унапређења процеса контроле квалитета пољопривредног земљишта 14.10.2019.
М 819
97
651. Марија Јанићијевић   Електронска управа др Зоран Калинић др Предраг Станчић
др Мирјана Кнежевић
Финансијски ефекти увођења електронских грађевинских дозвола на јединице локалних самоуправа 14.10.2019.
М 818
103
650. Милица Ђорђевић Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Саша Обрадовић
Критеријуми уласка Републике Србије у Европску монетарну унију 14.10.2019.
М 817
104
649. Јована Марковић   Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај демографских карактеристика потрошача на куповину разлличитих категорија домаћих и иностраних производа 14.10.2019.
М 816
71
648. Данијела Ивковић  Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Верица Бабић
др Јелена Николић
Оријентација запослених на целоживотно учење у ери дигитализације 11.10.2019.
М 815
81
647. Катарина Чуљковић Интерни и екстерни надзор јавне управе др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Дејан Јовановић
Ревизија сврсисходноси пословања ентитета jавног сектора у Републици Србији 11.10.2019.
М 814
68
646. Ана Луковић Томић   Интерни и екстерни надзор јавне управе др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Драгомир Димитријевић
Значај успостављања интерне контроле и ревизије у јединици локалне самоуправе 11.10.2019.
М 813
76
645. Драгица Петровић Финансирање пројеката у јавној управи др Слађана Савовић др Верица Бабић
др Владимир Станчић
Фактори успешне припреме имплементације пројеката у јединицама локалних самоуправа 11.10.2019.
М 812
78
644. Давор Огњановић   Менаџмент у јавном сектору др Верица Бабић др Дејана Златановић
др Јелена Николић
Подстицаји и ограничења иновативности у јавном сектору 11.10.2019.
М 811
71
643. Зоран Дунић   Буџетирања и контроле др Мирјана Тодоровић др Весна Јањић
др Предраг Станчић
Примена програмског буџетирања у процесу доношења буџета јединица локалне самоуправе 10.10.2019.
М 810
86+ прилози
642. Марица Бошковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Међузависност имиџа продавнице и лојалности потрошача 09.10.2019.
М 809
94
641. Ања Белошевић Макроекономија-европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Петар Веселиновић
(Не)запосленост као макроекономски феномен у Републици Србији 09.10.2019.
М 808
74
640. Мирјана Миличић   Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић Алексић
др Катарина Борисављевић
Испитивање ставова и преференција младих потрошача у малопродаји 08.10.2019.
М 807
79
639. Филип Стаменковић   Интеркултурални маркетинг др Срађан Шапић др Вељко Маринковић
др. Милан Коцић
Утицај мушких вредности на куповину брендираних производа: медијаторски ефекат културалне интелигенције 04.10.2019.
М 806
60  
638.   Тијана Живковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај знања страног језика на куповину страних производа 04.10.2019.
М 805
66
637. Анђа Колић   Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај Хофстедеових културалних димензија на усмену пропаганду 04.10.2019.
М 804
61
636. Марко Милашиновић Урављање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Владимир Обрадовић
др Јасмина Богићевић
Улога финансијског извештавања у оцени кредитне способности предузећа 03.10.2019.
М 803
111
635. Никола Симић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Виолета Тодоровић
Банкарске методе за откривање знакова упозорења за евентуалне преваре у финансијским извештајима компанија у  Републици Србији 30.09.2019.
М 802
97
634. Нина  Смиљковић   Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Слађана Савовић
Форензичка анализа финансијских извештаја циљних предузећа у поступку преузимања у Републици Србији 30.09.2019.
М 801
84
633. Невена Воштинић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Утицај монетарне политике Европске централне банке и Швајцарске националне банке на монетарну политику Народне банке Србије 12.09.2019.
М 800
75
632. Ана Цмиљановић   Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Јанковић
Инфраструктура као детерминанта конкурентности и привредног развоја Републике Србије 10.09.2019.
М 799
79
631. Милкица Петровић   Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић
Структурне промене индустрије Републике Србије у функцији повећања извоза 10.09.2019.
М 798
99
630. Ана Новаковић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
Структурне промене и развојне перформансе привреде Србије после 2010. Године 09.09.2019.
М 797
65
629. Марија  Радојковић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Владимир Ранковић
др Виолета Домановић
Менаџмент информациони системи за подршку пословним процесима у јавно-комуналним преузећима 09.09.2019.
М 796
102
628. Марија Вељковић   Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Петар Веселиновић
Ефекти заједничке индустријске политике на економски развој Европске уније 09.09.2019.
М 795
130
627. Јелена Пауновић   Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Ненад Томић
Мобилни новчаници као облик плаћања у електронској трговини 05.09.2019.
М 794
100
626. Михаило Миленковић   Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић
др Владимир Ранковић
Концепт функционисања криптовалута на примеру Bitcoin-a 05.09.2019.
М 793
94
625. Ана Јанковић   Квантитативне методе и модели у економији др Предраг Мимовић др Милена Јакшић
др Виолета Тодоровић
Евалуација перформанси финансијских институција применом вишекритеријумских модела 05.09.2019.
M 792
76
624. Марина Миленковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Срђан Фуртула
Управљање ризицима финансијских институција у функцији унапређења ефикасности финансијског система 04.09.2019.
M 791
108
623. Милена Јовић   Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Консолидовање финансијских извештаја међународних банака 03.09.2019.
M 790
107
622. Драгана Зорић   Стратегијско управљачко рачуноводство др Мирјана Тодоровић др Дејан Јовановић
др Виолета Домановић
Обрачун трошкова по активностима као алат стратегијског упраављачког рачуноводства 04.07.2019. M 787 77.
621. Тања Поповић   Монетарни систем Европске уније др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Обавезна резерва у функцији регулисања ликвидности Европске централне банке 10.07.2019. M 786 106.
620. Душан Стевић   Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Предраг Станчић
др Милан Чупић
Симптоми кризе и мере санирања у предузећима Поморавског округа 10.07.2019. M 785 69.
619. Ђорђе Пајић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Јанковић
Инвестиције као фактор привредног развоја Републике Србије 09.07.2019. M 784 80.
618. Владимир Величковић    Менаџмент туристичких дестинација др Никола Бошковић др Светислав Миленковић
др Лела Ристић
Шумадија као конкурентска дестинација селективног туризма Србије 14.06.2019. M 783 101.
617. Зорица Поповић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић   др Зоран Калинић
др Срђан Шапић
Поређење јачине различитих елемената квалитета услуга на сатисфакцији клијената мобилних оператера 05.06.2019. M 782 62.
616. Александра Булатовић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Могућности одрживог развоја општине Аранђеловац 24.04.2019. M 781 72.
615. Милица Грашиловић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић
др Милена Јакшић
Интербанкарски системи плаћања у Европској унији 23.04.2019. M 780 63.
614. Нина Бијеловић Међународна економска интеграција др Ненад Станишић   др Гордана Миловановић
др Ненад Јанковић
Утицај споразума о слободној трговини у Централној Европи на преусмеравање трговинских токова земаља Западног Балкана 07.06.2019. M 779 82.
613. Александра Ђуровић Менаџмент хотелских предузећа др Катарина Борисављевић др Гордана Радосављевић
др Никола Бошковић
Категоризација смештајних капацитета као фактор развоја туристичке дестинације 19.03.2019.
M 778
85.
612. Адријана Јаковљевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Кредитне и депозитне олакшице као секундарни инструмент монетарног регулисања Европске централне банке 18.03.2019.
M 777
77.
611. Марија Вукајловић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Међузависност хуманог и одрживог развоја 07.03.2019.
M 776
79.
610. Ненад Пантовић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Управљање категоријом производа као елемент планирања асортимана 06.03.2019.
M 775
56.
609. Бојана Чочовић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Предраг Станчић
др Биљана Јовковић
Системи заштите од превара у процесу јавних набавки у Републици Србији 07.02.2019.
M 774
80.
608. Андријана Вукадиновић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић-Алексић
др Катарина Борисављевић
Управљање односима између субјеката у каналима маркетинга 10.01.2019.
M 773
73.
607. Небојша Трифуновић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Зоран Калинић
Утицај значаја образовања на перцепцију безбедности и поверења при коришћењу електронске трговине 09.01.2019.
M 772
69.
606. Филип Мирковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Зоран Калинић
Утицај образовања на перцепцију приватности и задовољства при коришћењу електронске трговине 09.01.2019.
M 771
62.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2018. 

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
605. Нађа Ђурић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Биљана Јовковић  
Рејтинг агенције на тржишту осигурања 29.12.2018. M 770 101.
604. Милица Којадиновић Глобализавија и транзиција др Петар Веселиновић др Ненад Станишић
др Данијела Деспотовић
Економска политика у функцији интеграционих процеса Републике Србије 25.12.2018. M 769 94.
603. Дејан Попић Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Петар Веселиновић
др Милена Јакшић
Анализа расположивих извора финансирања привредних активности у условима транзиције националне економије 24.12.2018. M 768 69.
602. Јелена Средојевић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић
др Вељко Маринковић
Системи мобилних плаћања у Републици Србији 24.12.2018. M 767 69.
601. Маријана Мијаиловић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић
др Милан Коцић
Американизација популарне културе 13.12.2018. M 766 63.
600. Ивана Милојковић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Гордана Марјановић
Значај запослености за привредни развој општине Параћин 11.12.2018. M 765 78.
599. Маја Пантић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Мирјана Кнежевић
Реформе платног промета Републике Србије у циљу приближавања стандардима Европске уније 13.12.2018. M 764 69.
598. Владимир С. Јелесијевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Мирјана Кнежевић
„Заштита права потрошача као фундаментални предуслов креирања лојалности потрошача“ 11.12.2018. M 763 96.
597. Марија Ракић Јевтић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић
др Петар Веселиновић
Утицај страних директних инвестиција на конкурентност привреде Републике Србије 10.12.2018. M 762 70.
596. Јелена Оларевић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Марко Славковић
др Петар Веселиновић
Хумани капитал као детерминанта привредног развоја Републике Србије 10.12.2018. M 761 70.
595. Александра Ненковић Институционална економија др Владан Ивановић др Властимир Лековић
др Ненад Станишић
Институције и економски успех: Карактеристике и специфичности друштвено-економског развоја Јапана 10.12.2018. M 760 113.
594. Катарина Јанковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Владимир Ранковић
Дигитални новчаници као алтернативни начин плаћања у електронској трговини 10.12.2018. M 759 94.
593. Милош Новаковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић
др Никола Бошковић
Истраживање ставова потрошача о глобалним електронским платформама за резервације у туризму 10.12.2018. M 758 86.
592. Марко Николић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Ненад Станишић
Карактеристике процеса транзиције у глобалном економском окружењу 10.12.2018. M 757  
591. Ивана Бараћ Глобализавија и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Никола Макојевић
Прекогранична сарадња у функцији економског развоја земаља Југоисточне Европе 03.12.2018. M 756 107.
590. Никола Лешњак Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић
др Катарина Борисављевић
Утицај трговинске марке на преференције потрошача 07.12.2018. M 755 61.
589. Милан Костић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић
др Владимир Станчић
Очување независности и објективности интерног ревизора 05.12.2018. M 754 68.
588. Марија Манојловић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Ненад Јанковић
Компаративна анализа Европске централне банке, Система федералних резерви и Народне банке Себије у имплементацији стратегије монетарне политике 13.12.2018. M 753 77.
587. Маријана Стевановић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Срђан Фуртула
др Ненад Станишић
Руковођено флуктуирајући девизни курс – Улога Народне банке Србије у постизању монетарне стабилности 11.12.2018. M 752 78.
586. Невена Станишић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Зоран Калинић
Примена софтверских алата у откривању и спречавању превара у компанијама у Републици Србији 11.12.2018. M 751 85.
585. Ана Пузовић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Весна Стојановић-Алексић
др Предраг Мимовић
Употреба модела компетенција у процесима менаџмента људским ресурсима 22.11.2018. M 750 53.
584. Небојша Новаковић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Срђан Шапић
др Петар Веселиновић
Утицај фактора људских ресурса на прилив страних инвестиција у Републици Србији 22.11.2018. M 749 63.
583. Слађана Вучковић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Ликвидност банкарског сектора Републике Србије и земаља у окружењу 20.11.2018. M 748 109.
582. Снежана Остојић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Управљање проблематичним кредитима у банкарском сектору Републике Србије 20.11.2018. M 747 82.
581. Анђелка Васиљковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Срђан Фуртула  
Поређење пензијских система развијених економија и економија у развоју 20.11.2018. M 746 101.
580. Сања Милосављевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Весна Стојановић-Алексић
др Јелена Николић  
Стил живота као фактор доношења одлука потрошача у процесу куповине 20.11.2018. M 745 83.
579. Мирјана Маџаревић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула  
Теоријско-методолошки приступиуправљању кредитним ризиком у банкарском сектору 19.11.2018. M 744 88.
578. Ивко Љушић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић
др Срђан Фуртула
Политика девизног курса као фактор уравнотежења платног биланса 19.11.2018. M 743 86.
577. Вања Ђоровић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Виолета Домановић
Мултидимензионални модел мерења перформанси банкарског сектора у Републици Србији 19.11.2018. M 742 76.
576. Виолета Вујовић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић
др Срђан Фуртула
Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије у периоду од 2006. до 2016. године 19.11.2018. M 741 98.
575. Мина Павловић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Фактори понашања потрошача при избору малопродајних формата 19.11.2018. M 740 73.
574. Милена Јевтић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Јасмина Богићевић
Анализа примене техника спречавања прања новца и корупције у Републици Србији 19.11.2018. M 739 73.
573. Анђелка Радивојевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Ненад Станишић
Евроизација и валутни одбор као потенцијални режим девизног курса НБС 19.11.2018. M 738 69.
572. Јована Симић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Драгомир Димитријевић
Анализа успешности имплементације дефинисаног система интерне контроле у набавном процесу предузећа 16.11.2018. M 737 71.
571. Ивана Симић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић
Структурална анализа и оцена успешности имплементације система интерне контроле у рачуноводственом обухвату сталне имовине предузећа 16.11.2018. M 736 73.
570. Тијана Кнежевић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Мушке вредности као предиктор избора пропагандних апела 13.11.2018. M 735 72.
569. Јована Вукосављевић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Електронско управљање односима са купцима у малопродаји 13.11.2018. M 734 77.
568. Владимир Марић Електронска трговина др Зоран Калинић др Ненад Станишић
др Вељко Маринковић
Разлике у ставовима купаца о домаћој и прекограничној електронској трговини у Републици Србији 13.11.2018. M 733 96.
567. Јелена Маринковић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Весна Стојановић-Алексић
Квалитет менаџмента као фактора профитабилности банака 08.11.2018. M 732 107.
566. Златана Рајовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Злата Ђурић
Управљање ризиком солвентности у финансијским институцијама 08.11.2018. M 731 109.
565. Ивана Ћировић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Биљана Јовковић
Контрола пословања банака и кредибилитет финансијских извештаја 08.11.2018. M 730 78.
564. Милан Костић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Љиљана Максимовић
др Катарина Борисављевић
Политика цена у трговинском пословању 08.11.2018. M 729 69.
563. Јелена Давиновић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић
др Срђан Шапић
Улога инструмената односа с јавношћу у креирању имиџа предузећа 08.11.2018. M 728 106.
562. Аница Цвијовић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић
Доприноси страних директних инвестиција привредном развоју земаља Западног Балкана 08.11.2018. M 727 76.
561. Тамара Трипковић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Петар Веселиновић
Утицај технолошких промена на привредни развој Србије 08.11.2018. M 726 65.
560. Катарина Чабрић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Срђан Фуртула
др Ненад Станишић
Кретања на глобалном девизном тржишту као фактор промене девизног курса динара 08.11.2018. M 725 91.
559. Божидар Чакајац Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Милка Грбић
Утицај глобалне економске кризе на тржишта осигурања развијених и неразвијених земаља 07.11.2018. M 724 100.
558. Оливера Ђокић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Гордана Марјановић
Основни проблеми привредног развоја општине Параћин 01.11.2018. M 723 71.
557. Анђелка Милојевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Еволуција улоге Европске централне банке након глобалне финансијске кризе 18.10.2018. M 722 103.
556. Марина Миладиновић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Милена Јакшић
Утицај референтних каматних стопа на активне и пасивне каматне стопе у Европској монетарној унији и Републици Србији 18.10.2018. M 721 91.
555. Соња Mаринковић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Ненад Јанковић
Алтернативни приступи управљању системским банкарским кризама 18.10.2018. M 720 112.
554. Анђелко Васовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Срђан Фуртула
Тржишни и оперативни ризици у савременом банкарском пословању 18.10.2018. M 719 101.
553. Јелена Чвркић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Утицај стања платног биланса Републике Србије на кретање курса динара 16.10.2018. M 718 124.
552. Катарина Цмиљановић Финансирање економског развоја др Данијела Деспотовић др Никола Макојевић
др Виолета Домановић
Финансирање малих и средњих предузећа у Европској унији и Републици Србији 16.10.2018. M 717 86.
551. Јасмина Марковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Владимир Ранковић
др Вељко Маринковић
Развој електронске трговине путем мобилних апликација у Републици Србији 15.10.2018. M 716 105.
550. Јелена Јовановић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић
др Срђан Шапић
Степен евроизације у Републици Србији 15.10.2018. M 715 76.
549. Александра Васиљевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Ненад Јанковић
Модификоване операције на отвореном тржишту као одговор Европске централне банке на глобалну финансијску кризу 15.10.2018. M 714 131.
548. Ивана Марковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Владимир Ранковић
Криптовалуте као облик плаћања у електронској трговини 15.10.2018. M 713 115.
547. Невена Поскурица Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Јелена Николић
др Катарина Борисављевић
Разумевање мотива потрошача у савременим маркетинг истраживањима 12.10.2018. M 712 73.
546. Тамара Каравезић Електронска трговина др Зоран Калинић др Милан Коцић
др Владимир Ранковић
Утицај друштвених мрежа на развој електронске трговине 12.10.2018. M 711 81.
545. Невена Марковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај колективизма на доношење одлука о куповини 11.10.2018. M 710 83.
544. Мирјана Миленковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Тржишна активност и успешност пословања осигуравајућих компанија 11.10.2018. M 709 111.
543. Милош Михајловић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Милан Коцић
Утицај образовања на куповину брендова 11.10.2018. M 708 70
542. Далиборка Драгањац Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Владимир Станчић
Инвестициона активност депозитних и недепозитних финансијских институција 11.10.2018. M 707 108.
541. Милица Ђурашковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Осигурање и реосигурање у савременим условима пословања 11.10.2018. M 706 71.
540. Тања Љујић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Мирјана Кнежевић
др Катарина Борисављевић
Утицај друштвених мрежа на понашање потрошача у е-трговини 10.10.2018. M 705 59.
539. Горан Николић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Вељко Маринковић
Ставови потрошача о системима плаћања у електронској трговини Републике Србије 10.10.2018. M 704 111.
538. Душица Васовић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Зоран Калинић
др Виолета Тодоровић
Мерење квалитета услуга електронског банкарства 10.10.2018. M 703 84.
537. Марија Милошевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Данијела Деспотовић
Раст домаће штедње у циљу одрживог раста привреде Републике Србије 09.10.2018. M 702 76.
536. Сандра Михајловић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Костић
др Мирјана Кнежевић
Утицај женских вредности на куповину брендираних производа 09.10.21018. M 701 66.
535. Милена Ристић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић
др Мирјана Кнежевић
Утицај навика и обичаја на одлуке о куповини 09.10.2018. M 700 65.
534. Андријана Јеремић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Виолета Домановић
Интелектуални ресурси као фактор раста конкурентности и економског развоја Републике Србије 08.10.2018. M 699 72.
533. Јована Лукић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Активна индустријска политика као фактор привредног развоја 08.10.2018. M 698 99.
532. Маријана Жижовић Електронска трговина др Зоран Калинић др Срђан Шапић
др Владимир Ранковић
Утицај електронске трговине на пословање поштанских оператера у Републици Србији 08.10.2018. M 697 87.
531. Стeфан Здравковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић
др Вељко Маринковић
Утицај избегавања неизвесности на прихватање новог производа 04.10.2018. M 696 67.
530. Маријана Шеловић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Срђан Фуртула
Фондови и програми Европске уније и њихова примена у Републици Србији 03.10.2018. M 695 66.
529. Јована Шеловић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Срђан Фуртула
Специфичности проширења Европске уније и изазови земаља Западног  Балкана у процесу приступања 03.10.2018. M 694 65.
528. Марија Урошевић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Зора Арсовски
др Зоран Калинић
Менаџмент информациони системи у функцији интеграције пословних процеса у малим предузећима 28.09.2018. M 693 100.
527. Јелена Вукадиновић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Обрадовић
Технике форезничког рачуноводства за откривање превара у финансијским извештајима компанија у Републици Србији 27.09.2018. M 692 86.
526. Нина Стојановић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић
др Срђан Фуртула
Хиперинфлација и  програми стабилизације 26.09.2018. M 691 60.
525. Оливера Шћекић Стратегијско управљачко рачуноводство др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић
др Вељко Маринковић
Стратегијско управљачко рачуноводство и мерење профитабилности купаца 26.09.2018. M 690 88.
524. Ана Миљковић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Мирјана Тодоровић
др Драгомир Димитријевић
Рачуноводствени третман оснивања предузећа 27.09.2018. M 689 76.
523. Марија Пендић Стратегијско управљачко рачуноводство др Мирјана Тодоровић др Весна Јањић
др Биљана Јовковић
Стање и перспективе стратегијског управљачког рачуноводства у Републици Србији 28.09.2018. M 688 102.
522. Милош Јевтић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Милан Чупић
др Мирјана Тодоровић
Финансијски аспекти статусне промене спајања уз припајање 28.09.2018. M 687 81.
521. Ивана Максовић Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић
др Јасмина Богићевић
Улога традиционалних мерила перформанси у процесу управљања ефикасношћу предузећа 05.07.2018. M 686 86.
520. Милица Јовановић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић
др Никола Бошковић  
Органска пољопривреда као фактор подршке развоју туризма Златиборске области 11.07.2018. M 685 88.
519. Радомир Лишанин Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић
др Никола Бошковић  
Рурални простор као фактор развоја селективног туризма у општини Ивањица 12.07.2018. M 684 84.
518. Марко Мијајиловић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић
др Катарина Борисављевић
Управљање асортиманом у малопродаји прехрамбених производа 10.07.2018. M 683 79.
517. Николина Швабић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Биљана Јовковић   Квантитативно праћење и анализа финансијске стабилности осигуравача у Републици Србији 06.07.2018. M 682 92.
516. Ивана Станојевић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Обрадовић
Методе откривања и спречавања превара у финансијским извештајима државних предузећа у Републици Србији 06.07.2018. M 681 91.
515. Александра Филиповић Стратегијско управљачко рачуноводство др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић
др Слађана Савовић  
Стратегијско управљачко рачуноводство у функцији анализe профитабилности производа 09.07.2018. M 680 95.
514. Ивана Јанковић Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић
др Весна Јањић
Модели мерења рентабилности у савременим условима пословања 09.07.2018. M 679 88.
513. Александарa Живковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Весна Стојановић-Алексић  
Квалитет менаџмента као детерминанта успешности пословања финансијских институција 29.06.2018. M 678 136.
512. Јелена Вермезовић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић  
Политика интерне контроле у функцији унапређенја финансијског извештавања предузећа 01.06.2018. M 677 81.
511. Маријана Жерађанин Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић-Алексић др Катарина Борисављевић Планирање канала маркетинга у модној индустрији 09.05.2018. M 676 79.
510. Милица Кезовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић
др Мирјана Кнежевић
Реформа регулативе банкарског сектора у савременим условима 17.05.2018. M 675 99.
509. Дејан Лазаревић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Петар Веселиновић
Достигнути ниво и перспективе развоја Златиборског округа 15.03.2018. M 674 105.
508. Галина Кнежевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Светислав Миленковић
Индустријализација као покретач економског развоја земаља у развоју 13.03.2018. M 673 77.
507. Катарина Луковић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Ненад Станишић  
Унапређење конкурентности привреде Републике Србије 08.03.2018.M 672 83.
506. Милош Петровић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Слађана Савовић  
Значај остваривања циљева интерне контроле у производним предузећима Републике Србије 26.02.2018. М 671 75.
505. Александра Симић Менаџмент информациони системи др Драгана Рејман Петровић др Зора Арсовски
др Зоран Калинић
Менаџмент информациони системи за подршку интеграцији пословних процеса набавке 14.02.2018. М 670 115.
504. Војислав Алексић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић
др Владимир Обрадовић  
Ефикасност имплементације компоненти интерне контроле у предузећима у Републици Србији 19.01.2018. М 669 69.
503. Милош Илић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић
др Владан Ивановић
Утицај независности Европске централне банке на функционисање Европске монетарне уније 09.01.2018. М 668 111.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2017.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
502. Ненад Матовић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић
др Никола Бошковић
Одрживи рурални развој у функцији подршке унапређењу туризма Републике Србије 18.12.2017. М 667 74.
501. Ненад Тешић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Упоредна анализа изложености финансијским и нефинансијским ризицима осигуравача 18.12.2017. М 666 127.
500. Златица Обрадовић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Владимир Станчић
Традиционални и савремени приступи управљању ризицима у осигурању 18.12.2017. М 665 88.
499. Маја Окиљевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић
др Милан Костић
Компаративна анализа процеса приватизације у земљама Западног Балкана 16.12.2017. М 664 89.
498. Александра Јовановић Мерење перформанси и системи контроле др Слађана Савовић др Верица Бабић
др Виолета Домановић
Ефекти процеса преузимања предузећа на интерне стејкхолдере 15.01.2018. М 663 90.
497. Јелена Туцаковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић
др Зоран Калинић
Реализација ПР кампање путем интернета 14.12.2017. М 662 77.
496. Александра Радојковић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Верица Бабић
др Виолета Тодоровић
Интерни механизми корпоративног управљања у банкарском сектору Републике Србије 13.12.2017. М 661 83.
495. Никола Димитријевић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић
др Злата Ђурић
Процес управљања ризицима осигуравајућих компанија 13.12.2017. М 660 96.
494. Катарина Павловић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић
др Владимир Станчић
Анализа знакова упозорења на могућност постојања преваре у пословању трговинских и услужних предузећа из Републике Србије 12.12.2017. М 659 82.
493. Марина Петровић Електронско пословање др Зоран Калинић др Вељко Маринковић др Владимир Ранковић Испитивање ставова корисника о примени мобилне трговине у Републици Србији 11.12.2017. М 658 81.
492. Марко Пешовић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић
др Милан Костић
Ефекти процеса приватизације на платни биланс Републике Србије 11.12.2017. М 657 87.
491. Никола Марковић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић
др Владимир Ранковић
Примена мобилних система плаћања у електронској трговини 11.12.2017. М 656 85.
490. Душица Теофиловић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић
др Мирјана Кнежевић
Образовање као фактор развоја привреде Србије 08.12.2017. М 655 70.
489. Јелена Вулићевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић
др Лела Ристић
Изазови структурних промена у привреди Републике Србије 08.12.2017. М 654 105.
488. Сања Тодоровић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић
др Дејана Златановић
Улога односа са јавношћу у побољшању ефекта излагања на сајмовима 07.12.2017. М 653 85.
487. Братислав Селаковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић
др Виолета Домановић
Решавање приговора потрошача у функцији креирања лојалности 07.12.2017. М 652 60.
486. Душан Ђорђевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Милан Костић Утицај политике цена на ставове потрошача о бренду 07.12.2017. М 651 70.
485. Бобана Папић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Биљана Јовковић Сектор осигурања и светска финансијска криза 22.11.2017. М 650 98.
484. Маријана Матијевић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Утицај испуњености критеријума конвергенције на макроекономске параметре Републике Србије 22.11.2017. М 649 86.
483. Биљана Јаковљевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Банкарска унија у Европи у функцији имплементације јединствене монетарне политике 20.11.2017. М 648 87.
482. Владана Аћимовић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Обавезна резерва као секундарни инструмент монетарног регулисања Европске централне банке 20.11.2017. М 647 109.
481. Невена Живановић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Весна Стојановић-Алексић Утицај модела организовања Европске централне банке на организовање Народне банке Србије 20.11.2017. М 646 89.
480. Божана Куртић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Јасмина Богићевић Контрола пословања осигуравајућих компанија 20.11.2017. М 645 111.
479. Предраг Синђелић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић др Милена Јакшић Утицај дистрибутивних система електронског банкарства на савремено пословање банака 17.11.2017. М 644 84.
478. Марија Здравковић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић др Владимир Ранковић Информатизација пословања и имплементација софтверских решења у банкарском сектору 17.11.2017. М 643 67.
477. Александра Смиљковић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић др Милена Јакшић Употреба електронских система плаћања у Републици Србији 17.11.2017. М 642 73.
476. Маја Мраковић Електронски системи плаћања др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић др Милена Јакшић Утицај система за аутоматско трговање на стабилност финансијског тржишта 17.11.2017. М 641 72.
475. Милена Миленковић Интерна ревизија и контрола др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић др Мирјана Тодоровић Улога надзорне функције контролинга у спровођењу мера интерне контроле у предузећима 16.11.2017. М 640 64.
474. Милица Обрадовић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Услови приступања држава Европској монетарној унији 16.11.2017. М 639 104.
473. Милан Павловић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Ефекти незваничне евроизације на привреду Србије 16.11.2017. М 638 120.
472. Драган Ђелић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Станишић др Ненад Јанковић Алтернативни режими девизног курса у Републици Србији 16.11.2017. М 637 136.
471. Бојана Савић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Катарина Борисављевић Управљање жалбама као фактор унапређења односа са потрошачима 15.11.2017. М 636 72.
470. Александра Брајковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Зоран Калинић др Катарина Борисављевић Компаративна анализа ризика у традиционалној и елекстронској трговини 14.11.2017. М 635 77.
469. Слађана Кочовић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Утицај мушких/женских вредности као димензије културе на значај имиџа бренда 14.11.2017. М 634 74.
468. Милица Стојиљковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Утицај референтних група на доношење одлукa о куповини 14.11.2017. М 633 67.
467. Бојана Пејковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Зоран Калинић Утицај образовања на ниво коришћења електронске трговине 14.11.2017. М 632 75.
466. Петар Здравковић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Милан Чупић др Владимир Обрадовић Оцена ефекта финансијског преструктурирања субјеката приватизације у Републици Србији 14.11.2017. М 631 74.
465. Јелена Гавриловић Финансијско преструктурирање предузећа др Милан Чупић др Предраг Станчић др Мирјана Тодоровић Финансијска оцена алтернатива за превазилажење финансијских тешкоћа предузећа 14.11.2017. М 630 68.
464. Ивана Стајић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Мирјана Кнежевић др Милан Коцић Утицај националне димензије бренда на одлуке о куповини 13.11.2017. М 629 106.
463. Невена Пантелић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Мирјана Кнежевић др Милан Коцић Утицај вредности и ставова потрошача на прихватање пропагандне поруке 13.11.2017. М 628 71.
462. Сунчица Мисаковић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Марко Славковић Утицај колективизма на прихватање новог производа 13.11.2017. М 627 82.
461. Бојана Вујашевић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић др Лела Ристић Могућности и ограничења извоза српске индустрије 11.11.2017. М 626 81.
460. Марија Сретеновић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић др Мирјана Тодоровић Екстерна контрола као средство откривања и спречавања превара у пословању предузећа у Републици Србији 10.11.2017. М 625 77.
459. Јелена Ђурковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Виолета Домановић Унапређење маркетинг перформанси у малим и средњим трговинским предузећима 10.11.2017. М 624 71.
458. Селена Јањић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић др Владимир Обрадовић Примена аналитичких метода форезничког рачуноводства у откривању превара у предузећима у Републици Србији 10.11.2017. М 623 82.
457. Срђан Љујић Стратегијско управљачко рачуноводство др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић др Виолета Домановић Мерење профитабилности пословних сегмената у функцији обликовања конкурентских стратегија 10.11.2017. М 622 105.
456. Јасмина Конџуловић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић Значај активности унапређења продаје у креирању конкурентске предности трговинских предузећа 10.11.2017. М 621 62.
455. Викторија Јекић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Петар Веселиновић др Лела Ристић Утицај европских интеграција на макроекономске параметре српске привреде 09.11.2017. М 620 86.
454. Драгана Томић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић др Јасмина Богићевић Значај државне ревизорске институције у откривању и спречавању превара у Републици Србији 09.11.2017. М 619 83.
453. Ана Караулић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић др Катарина Борисављевић Анализа искуства купаца у функцији креирања програма лојалности у трговини 09.11.2017. М 618 80.
452. Катарина Алексић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Алтернативни приступи управљања оперативним ризиком у банкарском сектору 08.11.2017. М 617 98.
451. Марија Симић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић Значај медија директног маркетинга за изградњу и проширење базе лојалних потрошача 08.11.2017. М 616 66.
450. Ненад Попић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић др Владимир Ранковић Утицај традиционалних инструмената директног маркетинга на куповно понашање потрошача 08.11.2017. М 615 77.
449. Марко Симић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Виолета Домановић Мерење перформанси банкарског сектора Републике Србије применом camels модела 08.11.2017. М 614 75.
448. Стефан Вржина Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Милан Чупић др Биљана Јовковић Трансакције преузимања акција на тржишту капитала у Србији 08.11.2017. М 613 81.
447. Андријана Милојевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић др Катарина Борисављевић Утицај усмене комуникације на избор марке производа 08.11.2017. М 612 75.
446. Мирјана Илић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Вељко Маринковић др Весна Стојановић-Алексић Идентификација утицаја задовољства запослених на процес интраорганизационог дељења знања 29.09.2017. М 611 85.
445. Маријана Николић Контроверзе у макроекономији др Гордана Марјановић др Ненад Станишић др Властимир Лековић Теоријске контроверзе о економским кризама 14.11.2017. M 610 95.
444. Кристина Јевтовић Организационо понашање др Весна Стојановић - Алексић др Дејана Златановић др Марко Славковић Организационо дизајнирање и организациона култура 13.11.2017. М 609 102.
443. Александра Вучић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Профитабилност банкарског сектора Републике Србије у условима глобалне финансијске кризе 12.10.2017. М 608 66.
442. Марија Милојевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Улога и значај капитала у очувању стабилности банкарског сектора 12.10.2017. М 607 83.
441. Ивана Шапоњић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Примена иновација у трговини 13.10.2017. М 606 78.
440. Нина Нововић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Гордана Радосављевић др Ненад Станишић Мерење задовољства студената квалитетом услуга високообразовних институција 13.10.2017. М 605 91.
439. Драгутин Mареновић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Гордана Радосављевић др Катарина Борисављевић Анализа перципиране вредности у ресторатерству 13.10.2017. М 604 90.
438. Тања Пантић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милан Костић др Владан Ивановић Избор примарног циља монетарне политике у функцији привредног раста 16.10.2017. М 603 78.
437. Бојана Видановић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Милан Костић Утицај увођења евра на стабилност цена у Србији 16.10.2017. М 602 77.
436. Милена Тансаковић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић Коришћење друштвених мрежа у интерорганизационом и интраорганизационом дељењу знања 16.10.2017. М 601 106.
435. Милица Глигоријевић Стратегијско управљачко рачуноводство др Мирјана Тодоровић др Весна Јањић др Милан Чупић Стратегијско управљачко рачуноводство у функцији управљања конкурентношћу предузећа 17.10.2017. М 600 83.
434. Наталија Милошевић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Злата Ђурић Осигуравајуће компаније као институционални инвеститорИ на финансијским тржиштима 19.10.2017. М 599 94.
433. Јелена Живковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Хармонизација инструмената монетарне политике Народне банке Србије са инструментима монетарне политике Европске централне банке 19.10.2017. М 598 115.
432. Марија Мајсторовић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Креирање новчане масе у Европској монетарној унији 19.10.2017. М 597 89.
431. Марија Радовановић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Злата Ђурић Упоредна анализа регионалних тржишта осигурања 19.10.2017. М 596 141.
430. Марина Николић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Верица Бабић др Јелена Николић Идентификација утицаја унутрашње мотивације запослених на интраорганизационо дељење знања 05.10.2017. М 595 77.
429. Јелена Ристановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић др Виолета Домановић Куповне навике и преференције деце потрошача 06.10.2017. М 594 75.
428. Наташа Живадиновић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић др Марко Славковић Прилагођавање бренда специфичним потребама различитих сегмената потрошача 06.10.2017. М 593 74.
427. Јасмина Трифуновић Мерење перформанси система контроле др Виолета Домановић др Марко Славковић др Вељко Маринковић Механизми мотивације запослених у функцији унапређења продуктивности 06.10.2017. М 592 94.
426. Марија Јевремовић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Виолета Домановић др Зоран Калинић Улога електронских медија у поступку креирања и јачања имиџа бренда у аутомобилској индустрији 09.10.2017. М 591 71.
425. Марина Богдановић Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Милена Јакшић др Петар Веселиновић Анализа crowdfunding–а као новог извора финансирања 10.10.2017. М 590 112.
424. Виолета Ђорђевић Глобалозација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Данијела Деспотовић Доходовна неједнакост у савременој светској привреди 10.10.2017. М 589 68.
423. Стефан Симовић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић Прилагођавање профила продавца специфичностима фаза процеса одлучивања потрошача о куповини 10.10.2017. М 588 63.
422. Ивана Петровић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Срђан Фуртула др Лела Ристић Монетарна политика, инфлација и привредни раст у земљама Европске уније 11.10.2017. М 587 78.
421. Софија Ракић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Лела Ристић др Никола Бошковић Политика руралног развоја Србије и Европске уније 11.10.2017. М 586 79.
420. Александра Пештерац Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Јасмина Богићевић Кредитна способност предузећа у функцији минимизирања кредитног ризика банака 12.10.2017. М 585 96.
419. Христина Лукић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Осигурање депозита и стабилност банкарског система 12.10.2017. М 584 82.
418. Маријана Симић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Верица Бабић др Јелена Николић Утицај људског капитала на пословне перформансе предузетничког подухвата 05.10.2017. М 583 108.
417. Филип Бугарчић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Микица Дреновак Управљање инвестиционим портфолиом 29.09.2017. М 582 107.
416. Маријана Павловић Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Максимовић др Ненад Јанковић Утицај процеса приватизације на услове конкуренције у привреди Републике Србије 29.09.2017. М 581 72.
415. Филип Драшковић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Управљање финансијским ризицима у банкарском сектору Републике Србије 27.09.2017. М 580 81.
414. Дејан Николић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Девизни систем Србије и улога Народне банке Србије на девизном тржишту 19.09.2017. М 579 126.
413. Ивана Ђорђевић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Гордана Миловановић Допринос страних директних инвестиција извозу транзиционих земаља 19.09.2017. М 578 74.
412. Магдалена Здравковић Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Анализа банкарског сектора као извора финансирања привредног раста и развоја у условима транзиције 18.09.2017. М 577 89.
411. Стефан Настић Електронска трговина др Зоран Калинић др Драгомир Димитријевић др Владимир Ранковић Интернет продаја и њен утицај на финансијски резултат предузећа 18.09.2017. М 576 95.
410. Марко Бешевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Милан Коцић др Владимир Ранковић Утицај дигиталног оглашавања на посећеност специјализованих информативних портала 15.09.2017. М 575 71.
409. Ана Ковачевић Електронска трговина др Зоран Калинић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Испитивање ставова потрошача о примени друштвених мрежа у електронској трговини у Републици Србији 15.09.2017. М 574 83.
408. Јелена Томић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Утицај етноцентризма на лојалност потрошача при куповини различитих категорија производа 11.09.2017. М 573 80.
407. Јелена Недовић Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Драган Стојановић др Милан Чупић Трансакциона и транслациона изложеност девизном ризику мултинационалног предузећа 06.09.2017. М 572 69.
406. Милош Маринковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Утицај независности Европске централне банке на спровођење јединствене монетарне политике 12.07.2017. М 571 115.
405. Милица Петковић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Срђан Фуртула Оптимизација инвестиционог портфолија осигуравајућих компанија у Републици Србији 12.07.2017. М 570 82.
404. Јована Пауновић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Срђан Фуртула Управљање адекватношћу капитала финансијских посредника 12.07.2017. М 569 91.
403. Стефана Максимовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Никола Макојевић Финансијски лизинг: управљање ризицима и финансирање економског раста 10.07.2017. М 568 95.
402. Светлана Вујновић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Владимир Мићић др Никола Макојевић Импликације украинске кризе за привреде европских земаља 10.07.2017. М 567 62.
401. Ивана Гмитровић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Милан Чупић Допринос интерне ревизије савременом пословном одлучивању предузећа у аутомобилској индустрији 10.07.2017. М 566 77.
400. Дијана Радевић Форезничко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић др Јасмина Богићевић Контрола као инструмент заштите квалитета финансијског извештавања у Републици Србији 07.07.2017. М 565 89.
399. Марија Јанковић Менаџмент информациони системи др Зора Арсовски др Владимир Ранковић др Зоран Калинић Менаџмент информационих система за подршку процесима набавке и производње 05.07.2017. М 564 114.
398. Милош Јовановић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Јасмина Богићевић др Милан Чупић Анализа финансијског положаја и рентабилности новооснованих предузећа 12.06.2017. М 563 73.
397. Марица Марић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Лела Ристић др Гордана Радосављевић Гравитациона зона Смедеревског Подунавља као потенцијална туристичка дестинација Србије 08.06.2017. М 562 80.
396. Mарина Шулеић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Предраг Станчић др Биљана Јовковић Инвентарисање у стечајном поступку 16.06.2017. М 561 77.
395. Неда Милетић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Предраг Станчић др Милан Чупић Процена вредности предузећа у процесу фузије 16.06.2017. М 560 66.
394. Бојана Декић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Милена Јакшић др Јасмина Богићевић Управљање перформансама предузећана бази cash flow концепта 13.06.2017. М 559 122.
393. Милица Стевановић Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Весна Јањић др Владимир Обрадовић Прерачунавање финансијских извештаја страних филијала у функцији консолидовања 12.06.2017. М 558 79.
392. Зорана Kаљевић Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Максимовић др Никола Бошковић Баријере уласка иностраних компанија на тржиште Републике Србије 12.06.2017. М 557 72.
391. Маја Танић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Лела Ристић Правци развоја привреде Србије у будућем периоду 02.06.2017. М 556 64.
390. Исидора Вујичић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Анализа спољнотрговинске размене Србије и Црне Горе 15.05.2017. М 555 86.
389. Јелена Стајић Мерење перформанси и системи контроле др Слађана Савовић др Верица Бабић др Виолета Домановић Ефекти домаћих и међународних аквизиција на перформансе предузећа 15.05.2017. М 554 95.
388. Драгана Гајић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић др Драгомир Димитријевић Анализа извештаја о интерној контроли и ревизији у функцији унапређења интерног извештавања у предузећима 15.05.2017. М 548 69.
387. Ивана Вељковић Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Максимовић др Ненад Јанковић Тржиште дувана Србије у условима процеса глобализације светске економије 12.05.2017. М 553 75.
386. Мирјана Драгашевић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Милена Јакшић др Мирјана Тодоровић Тржишна мерила перформанси у функцији реализације циља стварања вредности за акционаре 12.05.2017. М 552 88.
385. Ивана Алексић Институционална економија др Властимир Лековић др Петар Веселиновић др Милена Јакшић Институционални аспекти привредног амбијента у Републици Србији 11.05.2017. М 551 109.
384. Милена Илић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Лела Ристић др Никола Бошковић Управљање руралним развојем у туристичким дестинацијама Поморавске области 10.05.2017. М 550 98.
383. Сузана Петровић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Импликације стратегије монетарне политике Европске централне банке на стратегије монетарне политике Народне банке Србије 08.05.2017. М 549 86.
382. Милутин Ракоњац Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Мирјана Тодоровић Могућности унапређења организације интерне ревизије у функцији повећања њене ефикасности 03.05.2017. М 547 66.
381. Јелена Милановић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Утицај приступања Србије Европској унији на кретање девизног курса динара 13.04.2017. М 546 91.
380. Слађана Пивић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Савремени формати малопродаје и сатисфакција потрошача 05.04.2017. М 545 76.
379. Невена Јелић Организационо понашање др Јелена Ерић Нилсен др Весна Стојановић Алексић др Марко Славковић Утицај стреса на радном месту на мотивацију запослених 22.03.2017. М 544 87.
378. Сања Јоцић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Петар Веселиновић Утицај глобализације на дистрибуцију дохотка и међународне трговинске токове 22.03.2017. М 543 108.
377. Наташа Николић Глобални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Утицај земље порекла производа на имиџ бренда 15.03.2017. М 542 64.
376. Ана Веселиновић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Петар Веселиновић Могућности развоја селективног туризма у долини Западне Мораве 10.03.2017. М 541 106.
375. Александра Јевтић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Милан Чупић др Верица Бабић Значај корпоративног управљања за унапређење финансијских перформанси 22.02.2017. М 540 90.
374. Дарко Стевић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Љиљана Максимовић др Милан Костић Улога трговинске политике у креирању структуре тржишта и канала маркетинга 14.02.2017. М 539 81.
373. Владимир Јењић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Владимир Мићић др Милан Костић Испитивање ставова грађана о перспективама развоја привреде Републике Србије 14.02.2017. М 538 78.
372. Милијана Јањић Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Неразвијеност система финансирања као ограничавајући фактор привредног раста и развоја у транзиторним привредама 14.02.2017. М 537 117.
371. Јелена Костић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Ненад Јанковић Улога домаћег и страног капитала у развоју привреде Србије – стање и перспективе 24.01.2017. М 536 73.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2016.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
370. Стефан Симић Електронска трговина др Зоран Калинић др Виолета Тодоровић др Владимир Ранковић Системи плаћања у електронској трговини у Србији 23.12.2016. М 535 104.
369. Невена Бошковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Јасмина Богићевић др Весна Јањић Могућности примене форензичког рачуноводства у Републици Србији 20.12.2016. М 534 67.
368. Драган Минић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Виолета Тодоровић Изазови и перспективе приступања Србије Европској унији и Европској монетарној унији 15.12.2016. М 533 165.
367. Милена Тошић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Владимир Мићић др Ненад Станишић Стране директне инвестиције као фактор привредног развоја Србије 15.12.2016. М 532 87.
366. Ана Белоица Финансирање економског развоја др Никола Макојевић др Светислав Миленковић др Мирослав Ђорђевић Развој нових финансијских инструмената као предуслов развоја обновљивих извора енергије 14.12.2016. М 531 91.
365. Ана Росић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Злата Ђурић Улога животног осигурања у развоју финансијског тржишта 14.12.2016. М 530 115.
364. Маја Марјановић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Данијела Деспотовић Инструменти спољнотрговинске политике и њихов фискални значај 14.12.2016. М 529 81.
363. Марија Николић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Ефекат земље порекла производа на ставове и намере потрошача 13.12.2016. М 528 98.
362. Маријана Спасојевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Ризик солвентности и капитал банака 12.12.2016. М 527 75.
361. Јована Живковић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирјана Кнежевић др Никола Макојевић Пословно окружење у функцији привредног развоја земаља Југоисточне Европе 12.12.2016. М 526 123.
360. Ивана Добријевић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Јасмина Богићевић др Биљана Јовковић Домет и значај екстерне ревизије у заштити квалитета финансијског извештавања 12.12.2016. М 525 78.
359. Александар Недељковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Мирјана Тодоровић др Владимир Обрадовић Знакови упозорења на могућност постојања превара у пословању привредних друштава из Републике Србије 09.12.2016. М 524 71.
358. Марија Аничић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Виолета Тодоровић др Јасмина Богићевић Систем мјера перформанси предузећа у савременим условима пословања 08.12.2016. М 523 92.
357. Ивана Марковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Јасмина Богићевић др Весна Јањић Одговорност професионалних и државних институција за откривање и спречавање превара у пословања предузећа у Републици Србији 08.12.2016. М 522 76.
356. Слободан Миленковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Ненад Јанковић Компаративна анализа операција на отвореном тржишту Народне банке Србије и Европске централне банке 05.12.2016. М 521 74.
355. Урош Јанићијевић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Милена Јакшић др Милан Чупић Девизни курс и управљање девизним ризиком 14.12.2016. М 520 70.
354. Невена Милановић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Лела Ристић Гравитациона зона Златибора као препознатљива туристичка дестинација 09.12.2016. М 519 121.
353. Милена Милићевић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Вељко Маринковић др Срђан Шапић Утицај бренда послодавца мултинационалних компанија у Србији на регрутовање запослених 06.12.2016. М 517 85.
352. Катарина Ристић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Ненад Станишић др Данијела Деспотовић Померање тежишта економске и регионалне моћи у глобалној економији 23.11.2016. М 516 119.
351. Невена Веселиновић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Злата Ђурић Управљање оперативним ризиком у банкарском сектору и сектору осигурања 18.11.2016. М 515 93.
350. Невена Цонић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Јасмина Богићевић др Милан Чупић Државна ревизија као средство заштите квалитета финансијског извештавања 18.11.2016. М 514 65.
349. Јелена Кашерић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Девизно тржиште и политика девизног курса у Србији после 2000. године 18.11.2016. М 513 90.
348. Ивана Ракић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Перспективе међународног монетарног система: улога долара, евра и јуана 18.11.2016. М 512 114.
347. Ана Поповић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Гордана Миловановић др Ненад Станишић Улога и значај иностраног капитала за економски развој земаља у транзицији 18.11.2016. М 511 89.
346. Душан Јовановић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић др Милан Костић Узроци и димензије глобализације светске привреде 17.11.2016. М 510 85.
345. Слободан Даничић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Гордана Марјановић Карактеристике тржишта рада у општини Крљево и политика запошљавања 16.11.2016. М 509 60.
344. Бојана Спакић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић др Владимир Мићић Интеракције између агробизниса и туризма на подручју Шумадијске области 16.11.2016. М 508 111.
343. Немања Лазовић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Весна Стојановић Алексић Избор канала дистрибуције у аутомобилској индустрији 16.11.2016. М 507 77.
342. Бојана Тадић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Љиљана Максимовић Трговинска марка и конкутентност трговинских предузећа 16.11.2016. М 506 66.
341. Милан Вукићевић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Мирјана Тодоовић Делокруг рада и одговорности унутрашње контроле и ревизије у предузећима 15.11.2016. М 505 84.
340. Нена Милетић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Биљана Јовковић др Милан Чупић Анализа ликвидности у функцији испитивања потребе санирања предузећа 15.11.2016. М 504 94.
339. Ивана Иричанин Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Петар Веселиновић др Срђан Фуртула Ефекти европске интеграције на инфлацију и привредни развој Републике Србије 15.11.2016. М 503 82.
338. Катарина Јагличић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Никола Макојевић Утицај земаља БРИКС-а на глобалну економију 15.11.2016. М 502 87.
337. Милица Јанићијевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић др Никола Макојевић Компаративна анализа глобалних економских криза 15.11.2016. М 501 87.
336. Дарко Антић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Верица Бабић др Јелена Ерић Нилсен Структура власништва као детерминанта склоности запослених ка предузетничком понашању 15.11.2016. М 500 115.
335. Дијана Антић Корпоративно управљање др Јелена Николић др Верица Бабић др Слађана Савовић Ефекти процеса преузимања као механизма корпоративног управљања 15.11.2016. М 499 108.
334. Александра Миловановић Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Максимовић др Владан Ивановић Утицај транснационалних корпорација (ТНК) на тржишну структуру гране – пример тржишта шећера Србије 14.11.2016. М 498 99.
333. Јована Николић Менаџмент информациони системи др Зора Арсовски др Владимир Ранковић др Зоран Калинић Менаџмент информациони системи за подршку процесима продаје 14.11.2016. М 497 108.
332. Горан Павловић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Верица Бабић др Вељко Маринковић Утицај бренда послодавца на унутрашњу мотивацију запослених у Србији 14.11.2016. М 496 82.
331. Нина Милојевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Срђан Фуртула Анализа лојалности клијената банака 14.11.2016. М 495 84.
330. Јована Јовановић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Марко Славковић Поступак и критеријуми сегментације потрошача 14.11.2016. М 494 70.
329. Милица Ђиновић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Зоран Калинић Анализа квалитета услуга на  тржишту мобилне телефоније 14.11.2016. М 493 71.
328. Александра Марковић Међународно пословање предузећа др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Управљање стратегијским алијансама у функцији увећања ресурса партнера 10.11.2016. М 492 81.
327. Јелена Марковић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Милан Коцић Анализа стила живота потрошача 10.11.2016. М 491 72.
326. Сања Гавриловић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Јасмина Богићевић Управљање ризицима портфолија хартија од вредности применом савремене портфолио теорије 09.11.2016. М 490 84.
325. Александра Мијаиловић Консолидовани биланси др Јасмина Богићевић др Драган Стојановић др Виолета Домановић Анализа консолидованог годишњег обрачуна у функцији оцене перформанси концерна 09.11.2016. М 489 69.
324. Младен Чукић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Мирјана Кнежевић др Срђан Шапић Пословни интереси у моделу франшизинга 08.11.2016. М 488 73.
323. Ива Пилиповић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Злата Ђурић Компаративна анализа сектора осигурања и реосигурања 08.11.2016. М 487 104.
322. Никола Видојевић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Виолета Домановић Мерење перформанси депозитних финансијских институција 08.11.2016. М 486 77
321. Катарина Ракоњац Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Милан Чупић др Владимир Обрадовић Мере реструктурирања у поступку стечаја према унапред припремљеном плану реорганизације 08.11.2016. М 485 69.
320. Милена Димитријевић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Милан Чупић др Слађана Савовић Методе спровођења и финансијски ефекти откупа акција 08.11.2016. М 484 100.
319. Николина Михајловић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Љиљана Максимовић Изазови ублажавања економских неједнакости у функцији привредног развоја Републике Србије 08.11.2016. М 483 89.
318. Снежана Вујовић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Весна Јањић др Мирјана Тодоровић Знакови упозорења на могуће преваре у финансијским извештајима компанија у Републици Србији и другим земљама 08.11.2016. М 482 66.
317. Ивана Андрић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Милан Костић Значај цене као инструмента маркетинг микса у поступку тржишног позиционирања трговинских предузећа 07.11.2016. М 481 63.
316. Слађана Лазовић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Биљана Јовковић Управљање финансијским перформансама осигуравајућих друштава у Републици Србији 07.11.2016. М 480 100.
315. Стефан Игњатовић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Јелена Ерић Нилсен др Виолета Домановић Утицај националне културе на стилове лидерства менаџера у Србији 07.11.2016. М 479 85.
314. Драгана Ђурић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Јасмина Богићевић Анализа бонитета дужника у функцији процене кредитног ризика 07.11.2016. М 478 81.
313. Јован Гаровић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Весна Стојановић Алексић Друштвено одговорно пословање малопродаваца у каналима маркетинга 07.11.2016. М 477 66.
312. Наташа Радуловић Управљање перформансама предузећа др Виолета Домановић др Слађана Савовић др Јелена Ерић Нилсен Контрола пословних перформанси као инструмент у формулисању и имплементацији стратегије 07.11.2016. М 476 112.
311. Милица Марковић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић др Мирјана Кнежевић Управљање развојем органске пољопривреде у Србији 07.11.2016. М 475 89.
310. Катарина Гостиљац Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Јасмина Богићевић др Биљана Јовковић Анализа постојања „црвених заставица“ у финансијским извештајима компанија из Републике Србије 07.11.2016. М 474 70.
309. Ивана Павковић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић др Јасмина Богићевић Улога и значај интерне ревизије у откривању и спречавању превара у компанијама у Републици Србији 07.11.2016. М 473 92.
308. Светозар Љубисављевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Значај активности брендирања за тржишно позиционирање услужних предузећа 04.11.2016. М 472 101.
307. Наталија Алексић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Виолета Домановић Значај продајних демонстрација у поступку превазилажења недоумица купца 04.11.2016. М 471 74.
306. Милица Милошевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Компаративна анализа примене мера монетарне политике Европске централне банке и Народне банке Србије 04.11.2016. М 470 105.
305. Милица Каменчић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Анализа процеса контроле за откривање превара у финансијским извештајима у банкарском сектору Србије 04.11.2016. М 469 100.
304. Ивана Маринковић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Лела Ристић Шумадија као перспективна туристичка дестинација Србије 04.11.2016. М 468 80.
303. Кристина Павловић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Уптављање капиталом у банкарском сектору Републике Србије 04.11.2016. М 467 95.
302. Аница Шљивовац Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Управљање ризиком ликвидности у банкама 04.11.2016. М 466 91.
301. Марко Ђукић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Весна Јањић Глобална финансијска криза и перформансе банкарског сектора Републике Србије 03.11.2016. М 465 92.
300. Александра Нешовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Злата Ђурић Адекватност капитала у банкарском сектору и сектору осигурања 03.11.2016. М 464 106.
299. Милена Несторовић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Мирјана Кнежевић Регулаторни оквир за управљање ризицима у банкарском сектору осигурања 03.11.2016. М 463 82.
298. Никола Васић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Импликације страних директних инвестиција на перформансе земље домаћина 28.10.2016. М 462 89.
297. Биљана Радуновић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Вељко Маринковић Прилагођавање пропагандног апела циљној јавности као предуслов повећања убеђивачке моћи пропагандне поруке 06.11.2016. М 461 98.
296. Јована Милошевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Милан Коцић Поређење јачине утицаја позитивне и негативне усмене комуникације на доношење одлука потрошача 25.10.2016. М 460 81.
295. Невена Јелић Глобални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Формулисање стратегија конкурентске предности на глобалном тржишту 25.10.2016. М 459 75.
294. Катарина Ковачевић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Марко Славковић Мерење сатисфакције корисника услуга здравствених установа 22.10.2016. М 458 68.
293. Јована Савић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Утицај имиџа земље порекла преко квалитета, дизајна и атрактивности производа на лојалност потрошача 22.10.2016. М 457 67.
292. Ивана Старчевић Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Маскимовић др Зоран Калинић Глобализација и услови конкуренције на тржишту мобилне телефоније Србије 14.10.2016. М 456 80.
291. Александра Петровић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Виолета Домановић др Драгомир Димитријевић Компаративна анализа савремених модела управљања перформансама предузећа 13.10.2016. М 455 77.
290. Александра Лазовић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Утицај монетарне политике Европске централне банке на редефинисање монетарне политике Народне банке Србије 12.10.2016. М 454 105.
289. Ивана Тодоровић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Срђан Фуртула Квантитативно праћење финансијског положаја осигуравача у функцији заштите од ризика 12.10.2016. М 453 101.
288. Азра Кријешторац Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Драган Стојановић др Виолета Домановић Хибридни модел за мерење перформанси предузећа у савременим условима 12.10.2016. М 452 80.
287. Марија Милошевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Степен испуњености мастрихтских критеријума у Републици Србији 11.10.2016. М 451 94.
286. Марија Терзић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Злата Ђурић Интегрисани приступ управљању ризицима кроз саосигурање, реосигурање и тржиште капитала 11.10.2016. М 450 100.
285. Милија Даниловић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић др Весна Јањић Методе откривања и спречавања превара у финансијским извештајима компанија у Републици Србији 11.10.2016. М 449 91.
284. Миљана Матовић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Весна Јањић Финансијске перформансе банака и осигуравајућих друштава 11.10.2016. М 448 101.
283. Александра Веизовић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Биљана Јовковић Управљање ризицима и контрола пословања осигуравајућих компанија 11.10.2016. М 447 84.
282. Марко Стевановић Форензичко рачуноводство др Драгомир Димитријевић др Биљана Јовковић др Мирјана Тодоровић Могућности и ограничења екстерне ревизије у процесу откривања и спречавања превара у пословању предузећа 10.10.2016. М 446 70 стр.
281. Татјана Станковић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Светислав Миленковић др Љиљана Маскимовић Међународни хотелски ланци као фактор конкурентности туристичких дестинација 10.10.2016. М 445 88.
280. Дејан Милојевић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Мирослав Ђорђевић др Гордана Радосављевић Пештерска висораван као туристичка дестинација Србије 07.10.2016. М 444 104.
279. Владимир Меховић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић др Саша Обрадовић Интегрални развој агробизниса и туризма у Европској унији и Србији 07.10.2016. М 443 95.
278. Љубивоје Радоњић Институционална економија др Властимир Лековић др Владимир Мићић др Владан Ивановић Еволуција политичких институција као фактор економског раста и развоја: пример транзиционих земаља 06.10.2016. М 442 115.
277. Ана Алексић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Мирјана Кнежевић Убеђивачке могућности личне продаје у процесу изградње партнерства са купцима 06.10.2016. М 441 78.
276. Јелена Вићентић Консолидовани биланси др Драган Стојановић др Јасмина Богићевић др Весна Јањић Финансијско извештавање на нивоу концерна 06.10.2016. М 440 83.
275. Ивана Милосављевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Мирјана Кнежевић др Вељко Маринковић Правни и етички стандарди оглашавања у функцији креирања уверљиве пропагандне поруке 06.10.2016. М 439 117.
274. Ивана Петровић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић др Милан Костић Утицај независности Европске централне банке на остваривање стабилности цена као примарног циља монетарне политике 05.10.2016. М 438 88.
273. Ивана Миловановић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милан Костић др Виолета Тодоровић Предности и недостаци стабилности цена као примарног циља монетарне политике 05.10.2016. М 437 102.
272. Владимир Димовић Корпоративно управљање др Верица Бабић др Јелена Николић др Милена Јакшић Улога и значај институционалних инвеститора у корпоративном управљању 05.10.2016. М 436 83.
271. Милица Јанићијевић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Ненад Јанковић Компаративна предност Србије у трговини у оквиру CEFTA споразума 05.10.2016. М 435 71.
270. Јована Милосављевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Компаративна анализа стратегија и инструмента монетарног регулисања Европске централне банке, система федералних резерви и Народне банке Србије 05.10.2016. М 434 90.
269. Милан Милојевић Макроекономија – европски оквир др Саша Обрадовић др Владимир Мићић др Лела Ристић Актуелни проблеми рецесије привредних циклуса 13.09.2016. М 433 64.
268. Миљана Јањушевић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Финансијски ризици и профитабилност банака 11.07.2016. М 432 85.
267. Милан Миљуш Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Јелена Ерић Нилсен др Марко Славковић Међузависност лидерских стилова и конфликата у организацији 08.07.2016. М 431 97.
266. Петар Филђокић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Петар Веселиновић др Владан Ивановић Утицај институционалног оквира Европске уније на функционисање Европске монетарне уније 08.07.2016. М 430 72.
265. Невена Стојановић Пословна стратегија др Владимир Џенопољац др Стево Јаношевић др Слађана Савовић Утицај аквизиције на пословне перформансе циљаног предузећа – пример предузећа Хемофарм 08.07.2016. М 429 98.
264. Анђелка Крсмановић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Милан Костић Кључни фактори унапређења конкурентности и привредног развоја Републике Србије 08.07.2016. М 428 77.
263. Марина Стојиљковић Туризам и агробизнис др Лела Ристић др Светислав Миленковић др Мирјана Кнежевић Управљање развојем агробизниса у туризму на подручју Расинске области 07.07.2016. М 427 103.
262. Александра Мијајиловић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Прилагођавање међународног трговинског система изазовима XXI века 06.07.2016. М 426 92.
261. Ивана Љујић Менаџмент информациони системи Др Зора Арсовски др Весна Јањић др Владимир Обрадовић Менаџмент информациони системи у функцији подршке финансијским процесима у малим и средњим предузећима 06.07.2016. М 425 135.
260. Јулија Јовановић Управљање ризицима финансијских институција др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Регулаторни приступи управљању ризицима у банкарству 14.06.2016. М 424 92.
259 Јелена Јелић Управљање ризицима финансијских институција др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић др Срђан Фуртула Алтернативни приступи управљању ризицима у финансијским институцијама 14.06.2016. М 423 89.
258. Дубравка Зимовић Менаџмент информациони системи др Зора Арсовски др Владимир Ранковић др Зоран Калинић Менаџмент информациони системи у функцији интеграције пословних процеса дизајна производа и производње у средњим предузећима 07.06.2016. М 422 143.
257. Ана Маркићевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић др Никола Макојевић Глобални аспект преструктурирања привреде Републике Србије 07.06.2016. М 421 108.
256. Љиљана Манџукић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић др Никола Макојевић Изазови економске политике Републике Србије у савременим глобалним условима 06.06.2016. М 420 111.
255. Марија Чуљић Квантитативна анализа потрошачке тражње др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Марко Славковић Утицај референтних група на доношење одлука потрошача у процесу куповине 06.06.2016. М 419 80.
254. Зорана Вукосављевић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Виолета Домановић Утицај управљања асортиманом на позиционирање трговинских предузећа 02.06.2016. М 418 70.
253. Александра Павловић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Петар Веселиновић Мале вароши као покретачка снага развоја туризма у гравитационој зони Западне Мораве 12.05.2016. М 417 103.
252. Марко Илић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Гордана Миловановић Начини финансирања дефицита текућег рачуна Републике Србије у процесу транзиције 12.05.2016. М 416 79.
251. Сандра Калиновић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Мирослав Ђорђевић Тимочка Крајина као перспективна туристичка дестинација Србије 11.05.2016. М 415 100.
250. Марија Лишанин Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Улога Европске банке за обнову и развој у финансирању пројеката у земљама у транзицији 12.04.2016. М 414 71.
249. Никола Лукић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Унапређење конкурентности транзиционих земаља региона Западног Балкана у процесу њиховог приступања Европској унији 12.04.2016. М 413 91.
248. Марина Илић Међународно пословање предузећа др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Формулисање адекватне стратегије дистрибуције у процесу креирања ефективног међународног маркетинг микса 12.04.2016. М 412 95.
247. Ивана Игљатовић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Мирослав Ђорђевић др Гордана Радосављевић Хомоље као перспективна туристичка дестинација Србије 06.04.2016. М 411 86.
246. Катарина Ђорђевић Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Слађана Савовић др Весна Стојановић Алексић Усклађена листа резултата као модел стратегијске контроле и управљања пословним перформансама 06.04.2016. М 410 83.
245. Недељко Мишић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Љиљана Максимовић др Милан Коцић Концентрација малопродаје на тржишту Европске уније 23.03.2016. М 409 76.
244. Тања Јокић Политика девизног курса и платни биланс др Ненад Јанковић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Проблем извора адекватног режима девизног курса у транзиционим земљама 18.03.2016. М 408 93.
243. Јасна Месаревић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић др Слађана Савовић Улога и значај интерне контроле у савременим условима пословања 18.03.2016. М 407 115.
242. Немања Пљакић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Јелена Николић Улога интерне ревизије у корпоративном управљању 11.03.2016. М 406 113.
241. Тијана Јеленић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Јанковић Утицај глобализације на спољнотрговинске системе земаља у развоју 10.03.2016. М 405 82.
240. Моника Милосављевић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Јасмина Богићевић др Мирјана Тодоровић Ефекти каизен концепта на перформансе предузећа 04.02.2016. М 404 86.
239. Јасмина Радичевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Ненад Станишић др Мирјана Кнежевић Стање и перспективе светске привреде на почетку новог миленијума 05.02.2016. М 403 93.
238. Тања Бујошевић Менаџмент информациони системи Др Зора Арсовски др Виолета Домановић др Зоран Калинић Менаџмент информациони системи у функцији унапређења процеса набавке 14.01.2016. М 402 102.
237. Мајда Кнежевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Властимир Лековић др Никола Макојевић Реформе јавног сектора као кључне детерминанта транзиције у Републици Србији 11.01.2016. М 401 121.
236. Срђан Стојанац Менаџмент информациони системи Др Зора Арсовски др Владимир Ранковић др Зоран Калинић Менаџмент информациони системи у функцији управљања ланцима снабдевања 14.01.2016. М 400 113.
235. Ана Микић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Петар Веселиновић Управљање атрактивним елементима туристичких дестинација Србије 11.01.2016. М 399 112.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2015.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
234. Никола Томовић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Значај активности унапређења продаје у поступку тржишног позиционирања трговинских ланаца 03.12.2015. М 398 70.
233. Ивана Властић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић Др Снежана Љубисављевић др Јасмина Богићевић Улога и значај интерне контроле и ревизије у јавном сектору 07.12.2015. М 397 66.
232. Ана Гуњић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Виолета Домановић др Јасмина Богићевић Могућности имплементације избалансиране карте резултата у малим и средњим предузећима 07.12.2015. М 396 68.
231. Светлана Миленковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Владимир Ранковић др Срђан Шапић Улога базе података у креирању понуде кључне димензије директног маркетинга 03.12.2015. М 395 74.
230. Јасна Колаковић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић Др Снежана Љубисављевић др Мирјана Тодоровић Интерне контроле у окружењу информационих технологија и утицај на процедуре интерне ревизије 18.12.2015. М 394 70.
229. Ивана Миловановић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Драган Стојановић др Јасмина Богићевић Мерење перформанси предузећа у функцији побољшања пословања 07.12.2015. М 393 91.
228. Ирена Марковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Контрола банкарског сектора у функцији превазилажења негативних последица глобалне финансијске кризе 10.12.2015. М 392 97.
227. Љиљана Радоњић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Достигнути ново критеријума конвергенције у Србији 10.12.2015. М 391 86.
226. Ненад Вукосављевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Предности и недостаци приступања Србије Европској монетарној унији 14.12.2015. М 390 84.
225. Славица Проловић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Весна Јањић др Владимир Обрадовић Предвиђање и начини превазилажења финансијских потешкоћа предузећа 11.12.2015. М 389 92.
224. Милица Петричковић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Снежана Љубисављевић др Владимир Обрадовић Економско-финансијски аспекти стечаја предузећа 11.12.2015. М 388 85.
223. Џенан Хасановић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Снежана Љубисављевић др Виолета Домановић Додата економска вредност – савремени концепт мерења перформанси предузећа 21.01.2016. М 387 77.
222. Катарина Голубовић Електронски системи плаћања др Емилија Вуксановић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Развој електронског банкарства у Србији 20.01.2016. М 386 95.
221. Данка Доловић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Верица Бабић др Виолета Домановић Утицај организационе културе на организациону структуру 24.11.2015. М 384 82.
220. Данка Даниловић Организационо понашање др Предраг Станчић др Снежана Љубисављевић др Мирјана Кнежевић Поступак и ефекти статусне промене издвајање уз оснивање акционарског друштва 24.11.2015. М 383 68.
219. Марија Видојевић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Биљана Јовковић др Милена Јакшић Систем мера перформанси као основа контроле пословања осигуравајућих компанија 20.11.2015. М 382 98.
218. Милена Стевановић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Виолета Домановић др Вељко Маринковић Утицај праксе управљања људским ресурсима мултинационалних компанија на задовољство запослених у Србији 19.11.2015. М 381 70.
217. Невена Митровић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Виолета Домановић Утицај активности личне продаје на убеђивачку моћ предузећа на сајамским манифестацијама 18.11.2015. М 380 87.
216. Стефан Чолић Контраверзе у макроекономији др Гордана Марјановић др Љиљана Максимовић др Милена Јакшић Утицај кејнзијанске и неокласичне економске политике на настанак глобалне економске кризе 17.11.2015. М 379 87.
215. Сања Ћеран Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Максимовић др Срђан Фуртула Ограничавање конкуренције у условима глобализације – Пример банкарског сектора Србије 17.11.2015. М 378 70.
214. Александра Јочић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Срђан Шапић др Јелена Ерић Нилсен Утицај тимског рада на остваривање перформанси запослених у мултинационалној компанији 17.11.2015. М 377 80.
213. Марија Радуловић Електронски системи плаћања др Емилија Вуксановић др Виолета Тодоровић др Зоран Калинић Електронска трговина хартијама од вредности у Србији 17.11.2015. М 376 85.
212. Зоран Бујић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Милан Коцић Савремени приступ испитивању мотива у маркетинг истраживањима 17.11.2015. М 375 64.
211. Вања Васић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Срђан Шапић др Мирјана Кнежевић Урицај пракси управљања људским ресурсима мултинационалних компанија на дизајн посла 17.11.2015. М 374 111.
210. Милица Ивановић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Јелена Ерић Нилсен др Јелена Николић Утицај карактеристика посла на задовољство запослених 16.11.2015. М 373 69.
209. Емир Инајетовић Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Максимовић др Владимир Мићић Транснационалне корпорације и ограничавање тржишне конкуренције 16.11.2015. М 372 73.
208. Матеа Ђоловић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић др Мирјана Кнежевић Контролни механизми у функцији побољшања система малопродајног франшизинга 13.11.2015. М 371 74.
207. Јована Влајић Глобални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Утицај елемената културе на формирање промотивних активности на међународном тржишту 12.11.2015. М 370 99.
206. Јована Перишић Квантитативна анализа потрошачке тражње др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Ненад Станишић Позиција потрошачког етноцентризма у савременим културолошким истраживањима 12.11.2015. М 369 74.
205. Невена Ивковић Мерење перформанси и системи контроле др Виолета Домановић др Верица Бабић др Слађана Савовић Ефекти међународних аквизиција на профитабилност предузећа 12.11.2015. М 368 102.
204. Маја Обреновић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Милена Јакшић др Мирјана Тодоровић Нефинансијска мерила перформанси у функцији оцене ефикасности предузећа 12.11.2015. М 367 81.
203. Александра Митровић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Утицај културе на прихватање иностраних производа 12.11.2015. М 366 72.
202. Маријана Алексић Интеркултурални маркетинг др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Зоран Калинић Утицај нивоа образовања на задовољство корисника електронске трговине у Републици Србији 12.11.2015. М 365 81.
201. Слађана Новаковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Номинална и реална конвергенција у земљама Европске монетарне уније 10.11.2015. М 364 115.
200. Александар Ракоњац Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Вељко Маринковић др Срђан Шапић Утицај тимског рада на задовољство запослених у мултинационалној компанији 10.11.2015. М 363 94.
199. Ана Рачић Међународни менаџмент људских ресурса др Марко Славковић др Срђан Шапић др Владимир Џенопољац Локализација менаџмента људским ресурсима мултинационалних компанија из САД у Србију 10.11.2015. М 362 78.
198. Анђела Јанковић Финансијски деривати др Жарко Поповић др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Злато као инструмент хеџинга 10.11.2015. М 361 77.
197. Драгана Арсић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Јасмина Богићевић др Биљана Јовковић Презадуженост и дефицитни биланс као симптом потребе санирања предузећа 10.11.2015. М 360 77.
196. Ивана Поповић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Милан Коцић Утицај ставова потрошача на доношење одлуке о избору услужне компаније 07.11.2015. М 359 70.
195. Тијана Бачић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Зоран Калинић Електронска трговина у функцији унапређења конкурентности малопродајних предузећа 06.11.2015. М 358 72.
194. Катарина Ракић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Улога Народне банке Србије у процесу приступања Републике Србије Европској унији и Европској монетарној унији 06.11.2015. М 357 79.
193. Јелена Воштинић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Ненад Јанковић др Ненад Станишић Карактеристике и перспективе Европске монетарне уније 05.11.2015. М 356 122.
192. Тијана Љубисављевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Медијски микс односа с јавношћу у функцији креирања пословног идентитета предузећа 05.11.2015. М 355 82.
191. Никола Сарић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Мирјана Кнежевић Утицај публицитета као облика промоције на имиџ предузећа 05.11.2015. М 354 78.
190. Јелена Божовић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Значај креативне стратегије у поступку формулисања дистинктивне пропагандне кампање 05.11.2015. М 353 82.
189. Александра Бошковић Корпоративно управљање др Верица Бабић др Весна Стојановић Алексић др Јелена Николић Међузависност структуре власништва и корпоративне друштвене одговорности 19.10.2015. М 352 120.
188. Милица Капларевић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић Др Снежана Љубисављевић др Виолета Тодоровић Организација и задаци унутрашње контроле и ревизија у банкама 19.10.2015. М 351 87.
187. Драган Милосављевић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Светислав Миленковић др Мирјана Кнежевић Предности примене система франшизинга као облика интернационализације пословања хотелског предузећа 19.10.2015. М 350 75.
186. Слађана Стефановић Интерна контрола и ревизија Др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Мирјана Интерна ревизија као контролна функција предузећа 15.10.2015. М 349 88+4
185. Весна Склопић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Драган Стојановић др Биљана Јовковић Мерење перформанси у јавним предузећима 15.10.2015. М 348 73
184. Јована Спасић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Утицај промотивних активности на комуникационе вредности бренда 13.10.2015. М 347 84.
183. Кристина Пајић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Весна Јањић Утицај управљања трошковима на перформансе трговинских ланаца 12.10.2015. М 346 109.
182. Милица Милекић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Никола Макојевић др Ненад Јанковић Глобални токови страних директних инвестиција 12.10.2015. М 345 99.
181. Јелена Костадиновић Квантитативна анализа у маркетингу др Вељко Маринковић др Милан Коцић др Срђан Шапић Утицај идентитета на позиционирање бренда у свести потрошача 12.10.2015. М 344 72.
180. Неда Пантелић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Улога међународног монетарног фонда у решавању кризе у транзиционим економијама 09.10.2015. М 343 78.
179. Маја Ђорђевић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Петар Веселиновић Утицај савремених облика финансирања на извозно – увозне активности 08.10.2015. М 342 61.
178. Александра Драшковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Светислав Миленковић Маркетинг специјалних догађаја у функцији промовисања туристичке понуде 08.10.2015. М 341 75.
177. Милица Мирковић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Мирослав Ђорђевић Кључни фактори и носиоци процеса глобализације светске привреде 08.10.2015. М 340 76.
176. Ивана Ристић Илић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Повећање конкурентности извоза Републике Србије у процесу придруживања Европској унији 07.10.2015. М 339 101.
175. Јелена Ристивојевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Ненад Станишић Извозни потенцијал Републике Србије у новом глобалном окружењу 07.10.2015. М 338 95.
174. Милуша Рајичевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Љиљана Максимовић Утицај транзиције и светске економске кризе на ниво привредног развоја Србије и држава бивше СФРЈ 16.10.2015. М 337 72.
173. Лазар Вуковић Контраверзе у макроекономији др Гордана Марјановић др Владимир Мићић др Срђан Фуртула Кретање основних индикатора тржишта рада и ефекти политике запошљавања у ЕУ и Србији 05.11.2015. М 336 86.
172. Изабела Живковић Институционална економија др Властимир Лековић др Петар Веселиновић др Владимир Мићић Државна регулација као претпоставка успешности савремене тржишне привреде: поуке за Републику Србију 15.10.2015. М 335 101.
171. Ивана Јовановић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Петар Веселиновић Анализа спољне трговине Србије у контексту европског интеграционог и дезинтеграционог процеса 17.07.2015. М 334 82.
170. Ана Крстић Квантитативне методе и модели у економији др Предраг Мимовић др Микица Дреновак др Владимир Ранковић Вишекритеријумска анализа у менаџменту – интегрисана примена ДЕА и АХП метода 10.07.2015. М 333 84.
169. Марко Тановић Финансијски деривати др Микица Дреновак др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Економски ефекти регулације тржишта кредитних деривата 09.07.2015. М 332 58.
168. Тијана Стаменић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Јелена Ерић Нилсен др Марко Славковић Утицај организационе структуре предузећа на мотивацију запослених 08.07.2015. М 331 93.
167. Ивана Стојковић Корпоративно управљање др Верица Бабић др Славица Петровић др Весна Стојановић Алексић Механизми и транспарентност процеса награђивања менаџера 07.07.2015. М 330 118.
166. Иван Станојевић Управљање каналима дистрибуције др Гордана Радосављевић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Примена концепта управљања односа са купцима у малопродаји 06.07.2015. М 329 78.
165. Тијана Стојановић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Срђан Фуртула Улога Међународног монетарног фонда у решавању кризе у транзиционим економијама 22.06.2015. М 328 78.
164. Марија Ерац Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Марјановић др Никола Макојевић Запосленост и тржиште радне снаге Републике Србије и земаља Европске уније у условима глобализације 22.06.2015. М 327 82.
163. Стефан Планојевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Мирјана Кнежевић др Срђан Шапић Утицај односа с јавношћу на пословни идентитет невладиних организација 19.06.2015. М 326 85.
162. Александра Тодоровић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Еколошки маркетинг као детерминанта друштвено одговорног приступа паковању производа 19.06.2015. М 325 70.
161. Сандра Живковић Међународно пословање предузећа др Срђан Шапић др Вељко Маринковић др Милан Коцић Формулисање адекватне стратегије производа у процесу креирања ефективног међународног маркетинг микса 18.06.2015. М 324 95.
160. Владимир Јевремовић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Петар Веселиновић Анализа извозног пословања на тржишту каблова 17.06.2015. М 323 102.
159. Сандра Драмићанин Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Јелена Ерић Нилсен др Марко Славковић Кључне претпоставке унапређења лидерског потенцијала менаџера у Србији 17.06.2015. М 322 73.
158. Јелена Антонијевић Здравковић Електронски системи плаћања др Емилија Вуксановић др Срђан Ђинђић др Виолета Тодоровић Наплата пореза и доприноса у платном систему Србије 11.06.2015. М 321 56.
157. Тања Танасковић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Петар Веселиновић Утицај процеса транзиције на структурне промене и развој привреде града Крагујевца 10.06.2015. М 320 72.
156. Данијела Дуркалић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Петар Веселиновић Основни проблеми привредног развоја општине Вењачка Бања 10.06.2015. М 319 71.
155. Милош Дугић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Светислав Миленковић др Владимир Џенопољац Утицај иновационих активности на конкурентност хотелских предузећа 08.06.2015. М 318 77.
154. Невена Кузмић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Маркетиншки изазови и ограничења у поступку увођења новог производа 08.05.2015. М 315 102.
153. Бојана Џаврић Глобални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Међународне маркетинг одлуке у функцији успешног наступа предузећа на међународном тржишту 07.05.2015. М 314 96.
152. Александар Вуковић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Саша Обрадовић др Ненад Станишић Утицај глобалне економске кризе на спољну трговину Републике Србије 19.05.2015. М 313 68.
151. Марко Савићевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Петар Веселиновић Глобална конкурентска позиција и економски развој Србије у условима кризе 19.05.2015. М 312 72.
150. Драгана Љујић Контроверзе у макроекономији др Гордана Марјановић др Љиљана Максимовић др Милан Костић Утицај транзиције и економске кризе на тржиште рада у Републици Србији 14.05.2015. М 311 95.
149. Стефан Живановић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Данијела Деспотовић др Никола Макојевић Регионални аспект страних директних инвестиција у Југоисточној Европи 14.05.2015. М 310 80.
148. Јелена Мрдаковић Контроверзе у макроекономији др Гордана Марјановић др Ненад Станишић др Милан Костић Савремени концепти на тржишту рада развијених земаља и могућности примене у Србији 14.05.2015. М 309 98.
147. Миливоје Гачевић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Весна Јањић др Јасмина Богићевић Интегрисана мримена усклађене листе резултата и економске додате вредности у функцији оцене ефикасности предузећа 11.05.2015. М 308 132.
146. Новица Танасковић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Гордана Марјановић Кретање и остварени резултати у решавању проблема незапослености у Краљеву у периоду 2001-2014. 06.04.2015. М 307 69.
145. Катарина Јанићијевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Никола Макојевић др Владимир Мићић Привредна кретања у процесу транзиције економије Србије 06.04.2015. М 306 103.
144. Невена Тодоровић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Светислав Миленковић др Вељко Маринковић Креирање бренда као фактор лојалности потрошача у хотелијерству 06.04.2015. М 305 66.
143. Катарина Здравковић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Петар Веселиновић Макроекономска стабилност и одрживи развој привреде Републике Србије 02.04.2015. М 304 88.
142. Невена Вујсић Глобализација и транзиција др Милан Костић др Љиљана Максимовић др Владимир Мићић Утицај транснационалних компанија на привреду Србије 10.03.2015. М 303 58.
141. Јелена Прокић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Лела Ристић Утицај структурних промена на привредни раст и развој Републике Србије 10.03.2015. М 302 74.
140. Марина Рисимић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић Др Снежана Љубисављевић др Јасмина Богићевић Регулатива интерне ревизије у Републици Србији и земљама у окружењу 09.03.2015. М 301 76.
139. Милица Ђошић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Виолета Домановић Утицај промотивног микса на репутацију трговинских центара 05.03.2015. М 300 94.
138. Вања Митровић Електронски системи плаћања др Емилија Вуксановић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Примена SEPA директних задужења у платном систему Србије 05.03.2015. М 299 104.
137. Дејан Михајловић Маркетинг др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Реализација активности спонзорства у складу са стандардима друштвено одговорног пословања 22.01.2015. М 297 66.
136. Ивана Андрејевић Економија раста и развоја др Владимир Мићић др Мирослав Ђорђевић др Милан Костић Страни капитал као фактор конкурентности и развоја привреде Србије 22.01.2015. М 296 76.
135. Сандра Милосављевић Глобализација и транзиција др Љиљана Максимовић др Петар Веселиновић др Никола Макојевић Глобална стратегија транснационалних корпорација у привреди Републике Србије 16.01.2015. М 295 94.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2014.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
134. Тијана Бажалац Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Саша Обрадовић др Ненад Станишић Статички и динамички ефекти царинске уније 26.12.2014. М 294 90.
133. Филип Милојевић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Драгана Марковић др Ненад Станишић Предности и недостаци евроизације као потенцијалног режима девизног курса у Србији 25.12.2014. М 293 123.
132. Стефан Перић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Драгана Марковић др Гордана Марјановић Утицај монетаризма и кејнзијанизма на креирање монетарне политике Европске централне банке 22.12.2014. М 292 97.
131. Слађана Прибојац Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Виолета Тодоровић др Драган Стојановић Ефикасност финансијске анализе у оцени кредитне способности предузећа 18.12.2014. М 291 75.
130. Сандра Ковачевић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Управљање конкурентношћу српског извоза у турбулентним тржишним условима 17.12.2014. М 290 70.
129. Ивана Ђурић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Зоран Калинић Убеђивачка моћ електронских медија као инструмената директног маркетинга 15.12.2014. М 289 83.
128. Жаклина Гарић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Ненад Станишић Глобализација и процеси интеграције у Европи 12.12.2014. М 288 71.
127. Ивана Тутуновић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Никола Макојевић Позитивни и негативни аспекти процеса глобализације 11.12.2014. М 287 81.
126. Анђелија Милошевић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Владимир Обрадовић Стандарди и кодекси интерне ревизије 06.12.2014. М 286 55.
125. Стефан Сретеновић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић др Ненад Станишић Концепт прекограничне сарадње као модел интеграционих процеса 05.11.2014. М 285 80.
124. Душан Лазаревић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић др Никола Макојевић Структурне промене и одрживи развој земаља Југоисточне Европе 12.11.2014. М 284 107.
123. Иван Баловић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Ненад Станишић др Данијела Деспотовић Положај Србије у глобалној привреди 12.11.2014. М 283 101.
122. Александра Милојевић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Преференцијални трговински споразуми и мултилатерални трговински систем 14.11.2014. М 282 70.
121. Данијела Јеремић Квантитативна анализа потрошачке тражње др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Владимир Џенопољац Психографски аспекти сегментације потрошача 10.11.2014. М 281 74.
120. Марија Недељковић Квантитативна анализа потрошачке тражње др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Мирјана Кнежевић Развој дугорочне лојалности потрошача 07.11.2014. М 280 79.
119. Александар Радовић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Виолета Тодоровић др Биљана Јовковић Ефекти финансијске кризе на традиционална мерила перформанси предузећа 10.10.2014. М 279 87.
118. Дарко Ћурчић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Драгана Марковић др Милена Јакшић Утицај глобалне финансијске кризе на државе Европске уније 08.10.2014. М 278 95.
117. Мира Илић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Виолета Домановић Ефикасност остваривања циљева интерне контроле у предузећима Републике Србије 30.09.2014. М 277 93,4,4.
116. Јелица Урошевић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић др Светислав Миленковић др Вељко Маринковић Примена стандарда квалитета у функцији повећања лојалности потрошача у хотелијерству 30.09.2014. М 276 II, 78.
115. Јасмина Вучић Менаџмент хотелских предузећа др Гордана Радосављевић Дд Весна Стојановић-Алексић др Виолета Домановић Утицај управљања ресурсима на продуктивност у хотелијерству 30.09.2014. М 275 87.
114. Ирена Малићанин Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Мирослав Ђорђевић Управљање догађајима у дестинацијама градског туризма Србије 30.09.2014. М 274 V, 109.
113. Драгана Јовић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић Др Мирјана Тодоровић др Јасмина Богићевић Рачуноводствена информациона подршка менаџменту предузећа 29.09.2014. М 273 60.
112. Андријана Вукићевић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Јасмина Богићевић др Биљана Јовковић Мерење перформанси на основу cash flow концепта на примеру Kuč-company 10.07.2014. М 269 113.
111. Лазар Рајовић Интерна контрола и ревизија др Биљана Јовковић др Снежана Љубисављевић др Весна Јањић Примена основних компоненти интерне контроле у функцији смањења ризика финансијских извештаја предузећа у Републици Србији 10.07.2014. М 268 74.
110. Невенка Митровић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Вељко Маринковић Значај екстерних инструмената односа с јавношћу за побољшање тржишне позиције предузећа 04.07.2014. М 267 72.
109. Јована Голо Глобални маркетинг др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Креирање ефикасног маркетинг микса у функцији успешног наступа предузећа на међународном тржишту 03.07.2014. М 266 117.
108. Катарина Радаковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Вељко Маринковић Стратегијски утицај односа с јавношћу на побољшање имиџа предузећа 03.07.2014. М 265 109.
107. Невена васиљевић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Милан Коцић Ефекти промотивних активности на економичност трговинских предузећа 02.07.2014. М 264 78+3.
106. Драгојла Рољевић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Петар Веселиновић Утицај глобализације на привредна кретања у Србији 12.06.2014. М 262 89.
105. Сања Аврамовић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Славица Петровић др Срђан Шапић Ефекти преузимања на пословање циљног предузећа 12.06.2014. М 261 79.
104. Слађана Јанковић Специјални биланси др Владимир Обрадовић др Радослав Стефановић др Предраг Станчић Рачуноводствени аспекти стечаја предузећа 11.06.2014. М 260 90.
103. Саша Јаковљевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Никола Макојевић др Виолета Тодоровић Извори финансирања привредних активности у процесу транзиције 11.06.2014. М 259 96.
102. Ивана Милосављевић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Верица Бабић др Виолета Домановић Анализа стилова лидерства у предузећима у Србији 06.06.2014. М 258 105.
101. Марина Станковић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић Управљање односима са купцима у функцији унапређења ефикасности предузећа 20.05.2014. М 257 89.
100. Сања Радојичић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Никола Макојевић др Виолета Тодоровић Утицај процеса глобализације на финансијски сектор Србије 16.05.2014. М 256 63.
99. Милица Гмитрић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Верица Бабић др Виолета Домановић Формирање и вођење ефективних тимова у процесу организационих промена 17.04.2014. М 255 74.
98. Невена Ерић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Верица Бабић др Виолета Домановић Дизајнирање система награђивања у функцији повећања организационе успешности 17.04.2014. М 254 75.
97. Драгана Максимовић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Весна Стојановић Алексић Лидерство у каналима дистрибуције производа у функцији унапређења ефикасности предузећа 16.04.2014. М 253 68.
96. Владимир Јовановић Глобализација и транзиција др Љиљана Максимовић др Владимир Мићић др Ненад Станишић Економска моћ транснационалних компанија у олигополским индустријама на примеру дуванске индустрије у Србији 12.05.2014. М 252 65.
95. Јасмина Петровић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Верица Бабић Анализа пословног окружења у функцији унапређења ефикасности трговинских предузећа 15.05.2014. М 251 94.
94. Јелица Вугделић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Данијела Деспотовић Компаративна анализа економских индикатора у процесу транзиције Југоситочне Европе 19.05.2014. М 250 100.
93. Наташа Вранић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Вељко Маринковић Алтернативни приступи мерењу профитабилности трговинских предузећа 19.05.2014. М 249 136.
92. Јелена Ћосовић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Милан Коцић Кооперација и интеграција у функцији унапређења ефикасности канала дистрибуције производа 14.05.2014. М 248 98.
91. Урош Драгојевић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Славица Петровић др Срђан Шапић Аквизиција као форма интернационалних активности у функцији унапређења ефикасности предузећа 15.05.2014. М 247 86.
90. Светлана Утвић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Ненад Станишић Хард и софт елементи туристичких дестинација Европске уније 16.04.2014. М 246 115.
89. Владимир Томовић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Данијела Деспотовић Спољно трговинско пословање предузећа на тржишту посуђа 08.04.2014. М 245 72.
88. Милош Марковић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Ненад Станишић др Данијела Деспотовић Компаративна анализа конкурентности привреде Западног Балкана 02.04.2014. М 244 84.
87. Тијана Тубић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Драгана Марковић др Ненад Станишић Економски ефекти увођења евра у државама Европске монетарне уније 12.03.2014. М 243 102.
86. Наташа Ђуровић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Владимир Обрадовић Ограничења интерне контроле у спречавању проневера 11.03.2014. М 242 92.
85. Јелена Вељовић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Радослав Стефановић др Верица Бабић Структура управног одбора као детерминанта финансијских перформанси предузећа 11.03.2014. М 241 82.
84. Светлана Коматовић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Петар Веселиновић Сиромаштво и социјална искљученост у Републици Србији : узроци, последице и могућности отклањања 11.03.2014. М 240 76.
83. Милош Бјелановић Корпоративни порески системи др Срђан Ђинђић др Милена Јакшић др Срђан Фуртула Перформансе алтернативних праваца реформе система опорезивања дохотка грађана у Републици Србији 07.03.2014. М 239 121.
82. Весна Бјелић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Виолета Домановић др Јасмина Богићевић Вредносна мерила перформанси у функцији реализације циља генерисања вредности за акционаре 05.03.2014. М 238 77.
81. Ивана Антонијевић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Саша Обрадовић др Ненад Станишић Економски аспект сарадње Србије и Европске уније 29.01.2014. М 237 82.
80. Милена Терзић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Петар Веселиновић Финансирање спољнотрговинских трансакција у епохи финансијске глобализације 19.02.2014. М 236 81.
79. Марија Брадић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Петар Веселиновић Управљање спољном трговином Републике Србије у турбулентном окружењу 12.02.2014. М 235 116.
78. Милош Димитријевић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Ненад Станишић др Петар Веселиновић Утицај страних директних инвестиција на спољнотрговинско пословање предузећа 05.02.2014. М 234 127.
77. Велинка Грујичић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Радослав Стефановић др Биљана Јовковић Корпоративно управљање и захтеви према интерној ревизији 20.01.2014. М 233 82.
76. Марина Живковић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Зоран Калинић Утицај електронских канала дистрибуције на ефикасност предузећа 10.02.2014. М 232 69.
75. Марко Гачевић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Снежана Љубисављевић др Виолета Домановић Теоријско-методолошке основе тржишних мерила перформанси – стање и перспективе 24.01.2014. М 231 79.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2013.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
74. Милош Стојановић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Никола Макојевић др Ненад Станишић Утицај светске економске кризе на глобално кретање капитала 07.10.2013. М 230 81.
73. Марина Ракочевић Управљање перформансама предузећа др Весна Јањић др Виолета Домановић др Јасмина Богићевић Традиционални систем мерила перформанси у функцији оцене ефикасности предузећа 16.01.2014. М 228 90.
72. Лазар Јањић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Виолета Тодоровић Ефикасно организовање интерне контроле и интерне ревизије у банкама 27.12.2013. М 227 78.
71. Немања Славковић Корпоративно управљање др Верица Бабић др Весна Стојановић Алексић др Виолета Домановић Улога управног одбора као интерног механизма корпоративног управљања у процесу реструктурирања предузећа 25.12.2013. М 226 123.
70. Невена Драмићанин Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Петар Веселиновић др Владимир Мићић Утицај домаће штедње на макроекономску стабилност Републике Србије 08.01.2014. М 225 89.
69. Весна Кањевац Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Драгана Марковић др Виолета Тодоровић Стратегије и инструменти монетарног регулисања Европске централне банке, Швајцарске националне банке и Народне банке Србије 22.11.2013. М 224 103.
68. Срећко Бачевац Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић др Срђан Шапић Сатисфакција као основ за стварање базе лојалних потрошача 27.12.2013. М 223 92.
67. Сања Глигоров Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Верица Бабић др Виолета Домановић Утицај националне културе на степен формализације организационе структуре 13.11.2013. М 222 61.
66. Владислава Стојић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Владимир Мићић др Никола Макојевић Утицај процеса транзиције на кретање сиромаштва земљама Југоисточне Европе 02.12.2013. М 221 86.
65. Ивана мачужић Квантитативна анализа потрошачке тражње др Вељко Маринковић др Виолета Домановић др Зоран калинић Мерење квалитета услуга путем адаптираног Servqual модела 06.12.2013. М 220 70.
64. Марина Живановић Квантитативна анализа потрошачке тражње др Вељко Маринковић др Срђан Шапић др Срђан Фуртула Идентификација кључних детерминанти задовољства клијента банака 05.12.2013. М 219 74.
63. Тамара Столић Менаџмент информациони системи Др Зора Арсовски др Владимир Ранковић др Виолета Домановић Менаџмент информациони системи за подршку пословним процесима у малим и средњим предузећима 06.12.2013. М 218 100.
62. Ана Ерић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Петар Веселиновић др Владимир Мићић Кретања и анализа незапослености у Србији у периоду од 2002-2012. године 07.10.2013. М 217 63.
61. Марија Савковић Контроверзе у макроекономији др Гордана Марјановић др Ненад Станишић др Љиљана Максимовић Политика тржишта рада у земљама ЕУ и Србији 18.11.2013. М 214 83.
60. Неда И. Савковић Глобализација и транзиција др Љиљана Максимовић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Улога транснационалних корпорација у стваранју глобалне привреде 18.11.2013. М 213 57.
59. Ненад Петровић Финансисји деривати др Микица Дреновак др Милена Јакшић др Виолета Тодоровић Коришћење кредитног свопа државног дуга као инструмента заштите портфолија од кредитног ризика земаља Еврозоне 18.11.2013. М 212 86.
58. Јелена Тубић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Милан Коцић Дистрибуција производа у функцији унапређења ефикасности предузећа 18.11.2013. М 211 69.
57. Јелена Милутиновић Међународно пословање предузећа др Срђан Шапић др Милан Коцић др Вељко Маринковић Значај и улога пословне етике у међународној комуникацији 13.11.2013. М 210 69.
56. Невена Пртењак Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Никола Макојевић Настанак и развој регионалних организација као носилаца процеса глобализације 20.11.2013. М 209 78.
55. Урош Марковић Монетарни систем ЕУ др Срђан Фуртула др Драгана Марковић др Виолета Тодоровић Ограничења и предности стабилности цена као примарног циља монетарне политике 03.10.2013. М 208 106.
54. Марко Грковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић др Срђан Шапић Креирање базе лојалних клијената посредством концепта међузависног маркетинга 30.09.2013. М 207 96.
53. Марија Јанковић Маркетинг др Милан Коцић др Вељко Маринковић др Виолета Домановић Маркетиншки аспекти истраживања ставова потрошача 30.09.2013. М 206 68.
52. Ђорђе Лукић Управљање каналима дистрибуције др Виолета Домановић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Стратегијске дистрибутивне алијансе у функцији унапређења ефикасности предузећа 30.09.2013. М 205 65.
51. Ивана Челиковић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Срђан Шапић др Виолета Домановић Управљање брендом у функцији унапређивања конкурентске позиције предузећа у Србији 30.09.2013. М 204 56.
50. Лазар Седларевић Електронски системи плаћања др Емилија Вуксановић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Функционисање банкарства у SEPA окружењу 30.09.2013. М 203 116.
49. Јасна Склопић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Снежана Љубисављевић др Весна Јањић Систем мера перформанси у савременим условима пословања предузећа 30.09.2013. М 202 93.
48. Милица П. Васић Менаџмент информациони системи Др Зора Арсовски Др Владимир Ранковић Др Зоран Калинић Менаџмент информациони системи у здравству 27.09.2013. М 201 102. + ЦД-ром
47. Немања Лојаница Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Мирослав Ђорђевић др Саша Обрадовић Концентрација привредних активности као последица процеса глобализациије 27.09.2013. М 200 96.
46. Ана Кнежевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић др Виолета Домановић Маркетиншки ефекти ПР-а у кризним ситуацијама 03.07.2013. М 199 66.
45. Валентина Павловић Корпоративно управљање др Верица Бабић др Весна Стојановић-Алескић др Виолета Домановић Утицај структуре власништва на перформансе корпорације 03.07.2013. М 198 61.
44. Даница Ракић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Одлучивање о миксу унапређења продаје 03.07.2013. М 197 86.
43. Роберт Стаматовић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Срђан Шапић Утицај глобализације на брендирање 26.04.2013. М 196 80.
42. Тијана Колачарић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Биљана Јовковић др Виолета Домановић Улога и значај интерне контроле и ревизије у Јавном предузећу за комуналну привреду „Лазаревац“ 10.04.2013. М 195 106.
41. Надица Илић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Драган Стојановић др Весна Јањић Критичко вредновање традиционалних мерила перформанси предузећа 08.04.2013. М 194 80.
40. Бојан Крстић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Радосављевић др Виолета Домановић Стратегијска позиција личне продаје у ИМК 07.03.2013. M 193 65.
39. Милан Радичевић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Петар Веселиновић др Владимир Мићић Однос одрживог привредног развоја и конкурентности привреде 26.02.2013. M 192 93.
38. Јелена Никодијевић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Владимир Мићић др Петар Веселиновић Макроекономски аспект процеса транзиције у Србији - резултати и перспективе 25.02.2013. M 191 63.
37. Ана Лазаревић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Весна Јањић др Снежана Љубисављевић Савремени системи  и концепти финансијских мера перформанси 25.01.2013. M 190 112.
36. Марија Неборишевић Међународно пословање предузећа др Момчило Ђорђевић др Милан Коцић др Срђан Шапић Друштвена одговорност предузећа 25.01.2013. M 189 80.
35. Никола Ковачевић Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Гордана Радосављевић др Лела Ристић Менаџмент дестинације одрживог туризма Србије 18.01.2013. M 186 103.

 

Списак одбрањених Мастер радова у 2012.

Ред. бр. Име и презиме Наставни предмет Предметни наставник - ментор Чланови комисије Одобрена тема Датум одбране Бр. листова
34. Ана Симовић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Драган Стојановић др Весна Јањић Компаративна финансијска анализа перформанси предузећа "RAPP ZASTAVA" и "RAPP HYDEMA AS" 28.12.2012. M 184 91.
33. Иван Благојевић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Радослав Стефановић др Снежана Љубисављевић Преузимање предузећа као облик корпоративног преструктурирања 26.12.2012. M 183 96.
32. Владимир Максимовић Међународно пословање предузећа др Момчило Ђорђевић др Верица Бабић др Срђан Шапић Међународни аспект управљања људским ресурсима 14.11.2012. M 182 86.
31. Маријана Радовановић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Момчило Ђорђевић др Виолета Домановић Утицај телевизијског оглашавања на ставове циљне јавности 09.11.2012. M 181 77.
30. Александра Гобељић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Вељко Маринковић др Виолета Домановић Утицај социолошких детерминанти на понашање потрошача 08.11.2012. M 179 70.
29. Стефан Алимпић Међународно пословање предузећа др Момчило Ђорђевић др Милан Коцић др Срђан Шапић Начини интернационализације предузећа 05.11.2012. M 178 83.
28. Милена Станисављевић Организационо понашање др Весна Стојановић Алексић др Верица Бабић др Виолета Домановић Организационо учење у функцији управљања људским ресурсима 18.10.2012. M 177 82.
27. Душан Андрић Глобализација и транзиција др Љиљана Максимовић др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић Економске и социјалне последице глобализације 17.10.2012. M 176 62.
26. Немања Богосављевић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Драган Стојановић др Весна Јањић ЕРП системи у функцији обрачуна трошкова и калкулисања -компаративна анализа -"Рапп Хидема":"Рапп Застава" 16.10.2012. M 175 65.
25. Никола Јеремић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Виолета Домановић др Весна Јањић Избалансирана карта резултата (BSC)-теоријске основе и могућност имплементације у "РАПП Застави" Крагујевац 15.10.2012. M 174 70.
24. Љиљана Кашерић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Снежана Љубисављевић др Јасмина Богићевић Систем мерила перформанси у анализи кредитне способности предузећа 16.10.2012. M 173 71.
23. Светлана Михаиловић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Петар Веселиновић др Владимир Мићић Светска економска криза-поуке за будући привредни раст и развој 16.10.2012. M 172 72.
22. Јелена Дамјановић Финансијско преструктурирање предузећа др Предраг Станчић др Весна Јањић др Виолета Домановић Компаративна анализа финансијских мерила перформанси корпорација 15.10.2012. M 171 92.
21. Милосава Ђурић Управљање перформансама предузећа др Слободан Малинић др Снежана Љубисављевић др Весна Јањић Традиционални финансијски показатељи у функцији мерења перформанси предузећа 15.10.2012. M 170 120.
20. Бојан Лукић Електронски системи плаћања др Емилија Вуксановић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић STP концепт у функцији повећања ефикасности у економичности у Rapp Marine Group 13.10.2012. M 169 57.
19. Јовица Рацић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Љиљана Максимовић Стање и перспективе конкурентности привреде Србије у глобалном окружењу 12.10.2012. M 168 63.
18. Магдалена Петровић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Утицај глобалне економске кризе на спољну трговину Србије 11.10.2012. M 167 62.
17. Јована Станић Монетарни систем ЕУ др Драгана Марковић др Срђан Фуртула др Виолета Тодоровић Компаративна анализа монетарних политика ЕЦБ и НБС 12.10.2012. M 166 93.
16. Подовац Милена Менаџмент туристичких дестинација др Светислав Миленковић др Петар Веселиновић др Гордана Радосављевић Управљање туристичким дестинацијама у земљама Европске Уније 11.10.2012. M 165 99.
15. Никола Петровић Међународно пословање предузећа др Момчило Ђорђевић др Милан Коцић др Срђан Шапић Предузећа и остваривање међународног успеха 09.10.2012. M 164 70.
14. Наташа Вулић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Гордана Миловановић др Виолета Домановић Маркетишке могућности и ограничења франшизинга 08.10.2012. M 163 85.
13. Предраг Јанковић Менаџмент информациони системи др Зора Арсовски др Слободан Малинић др Владимир Ранковић Менаџмент информациони системи за контролу и наплату пореза и доприноса 03.10.2012. M 161 92.
12. Јелена Ивановић Менаџмент информациони системи др Зора Арсовски др Слободан Малинић др Владимир Ранковић Менаџмент информациони системи за подршку процесима управљања буџетом у пореским системима 03.10.2012. M 162 104.
11. Снежана Радосављевић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Петар Веселиновић др Владимир Мићић Светска привреда између глобалне рецесије и просперитета 27.09.2012. M 159 68.
110. Јасмина Лукић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Виолета Тодоровић др Милена Јакшић Допринос интерне контроле управљању ризицима банкарског пословања 24.09.2012. M 157 96.
9. Дејан Томић Економија раста и развоја др Мирослав Ђорђевић др Петар Веселиновић др Владимир Мићић Утицај страних извора финансирања на макроекономску стабилност 18.09.2012. M 158 81.
8. Марија Крпан Аксентијевић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Момчило Ђорђевић др Виолета Домановић Друштвено одговоран маркетинг 11.07.2012. M 155 71.
7. Светислав Кондић Маркетинг менаџмент др Милан Коцић др Момчило Ђорђевић др Срђан Шапић Идентитет и позиционирање бренда 11.07.2012. M 153 67.
6. Милена Костић Глобализација и транзиција др Петар Веселиновић др Гордана Миловановић др Никола Макојевић Регионалне разлике у степену развијености као последица процеса глобализације 10.07.2012. M 154 91.
5. Маја Петровић Глобализација и транзиција др Гордана Миловановић др Петар Веселиновић др Ненад Станишић Управљање конкуретношћу српског извоза у турбулентним тржишним условима 06.07.2012. M 152 60.
4. Александра Б. Станковић Менаџмент информациони системи др Зора Арсовски др Слободан Малинић др Владимир Ранковић Менаџмент информациони системи материјалног књиговодства 04.07.2012. M 151 105+ ЦД-ром
3. Немања Карапавловић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Радослав Стефановић др Јасмина Богићевић Интерна контрола и финансијско извештавања 29.06.2012. M 150 97+ ЦД-ром
2. Сузана Јовановић Интерна контрола и ревизија др Снежана Љубисављевић др Радослав Стефановић др Емилија Вуксановић Интерна ревизија у банкама 21.06.2012. M 149 79.
1. Јелена Пурић Електронски систем плаћања др Емилија Вуксановић др Верољуб Дугалић др Виолета Тодоровић FIX протокол у функцији унапређивања тржишта капитала у Србији 01.06.2012. M 148 94.