OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Распоред полагања испита

Основне академске студије

Распоред полагања испита – Јунски 2023/2024

Распоред полагања испита – Јулски 2023/2024

Распоред полагања испита – Августовски 2023/2024

Распоред полагања испита – Септембарски 2023/2024

Распоред полагања испита – Октобарски 2023/2024

Распоред полагања испита – Јунски 2023/2024

Распоред полагања испита – Јулски 2023/2024

Распоред полагања испита – Августовски 2023/2024

Распоред полагања испита – Септембарски 2023/2024

Распоред полагања испита – Октобарски 2023/2024

Распоред полагања испита – Јунски 2023/2024

Распоред полагања испита – Јулски 2023/2024

Распоред полагања испита – Августовски 2023/2024

Распоред полагања испита – Септембарски 2023/2024

Распоред полагања испита – Октобарски 2023/2024

Распоред полагања испита – Јунски 2023/2024

Распоред полагања испита – Јулски 2023/2024

Распоред полагања испита – Августовски 2023/2024

Распоред полагања испита – Септембарски 2023/2024

Распоред полагања испита – Октобарски 2023/2024

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести